Klimaregnskap for alle - enklere har det aldri vært

Regnskap | Strategi og ledelse | Oppdatert 25.03.2024

av Mats Lorentsen

Klimaregnskapet er et av de viktigste verktøyene for at bedrifter skal bli mer bærekraftige. Måling av klimautvikling er essensielt for at næringslivet og samfunnet skal omstille seg på en konkurransestyrkende måte.

Med Azets Sustainability er du klar og i stand til å vinne frem!

Webinar | Klimaregnskap med Azets Sustainability

Krav til klimaregnskap kommer fra ulike hold

Norges ambisjon er et 55 % kutt i alle klimagassutslipp innen 2030, og næringsministeren har satt krav til klimamål for bedrifter med statlig eierskap. EU-direktivet gir bedrifter instrukser for riktig rapportering av sitt klimaregnskap, senest fra 2025. I tillegg kommer nå anbudsprosesser med press fra kunder, partnere, ansatte, investorer og banker om å ha klimaregnskap på plass.

Klimakampen skjerpes nå på alle kanter! 

Kravet og forventningen om å ha klimaregnskap gjelder ikke bare for de statlige og de største private selskapene i landet. Fortløpende vil det komme mer og mer press på mindre selskaper også. Det er antatt at mellom 20-50 % av evalueringskriteriene i anbud skal omhandle klima og miljø. Det er ingen vits i å utsette jobben, og vi i Azets har utviklet løsningen for deg!

Azets Sustainability - klimaregnskap på 1-2-3

Azets er et av de første kompetansehusene i Norge (verden?) som integrerer teknologi for klimaregnskap i sine systemer og kan tilby det som trolig er verdens raskeste klimaregnskap.

Dette gjøres via eksklusivt partnerskap med MoreScope, som har utviklet en løsning sammen med ved det annerkjente forskningsmiljøet SINTEF i Trondheim. Teknologien benytter globale økonomimodeller som grunnlag for å beregne klimafotavtrykk. Kunder av Azets Sustainability kan nå få klimaregnskapet i tilnærmet sanntid (automatisk)! 

For å få fart på den grønne omstillingen er det nødvendig at næringslivet integrerer bærekraft i sine strategiske og finansielle beslutninger. Azets Sustainability er først ute som bærekraftig beslutningsverktøy for virksomheter og finansinstitusjoner. Her kan selskaper kalkulere påvirkning, sette mål, modellere tiltak og lage planer og budsjetter for oppfølging. Løsningen gjør det også enklere enn noen gang for selskaper å få oversikt over klimaregnskapet i egen drift og i verdikjeden, slik at de raskt kan komme i gang med forbedringstiltak.

Azets Sustainability - få kontroll på ditt klimaregnskap!

Azets Sustainability er bygget for å etterleve den anerkjente standarden Greenhouse Gas Protocol for klimaregnskap. I tillegg er dette den første løsningen som er utviklet for å etterleve de strenge kravene fra EUs nye Europeiske standarder for rapportering av bærekraft (ESRS) og er dermed også i tråd med de mest anerkjente frivillige rammeverkene, inkludert GRI, TCFD, CDP, m.fl. Her har det blant annet vært viktig å sikre at alle beregninger er gjennomført med full transparens og kan revideres på en enkel måte. 

Ved å integrere økonomidata fra Azets og kunstig intelligens, kan vi raskt gi bedriftene tall på deres globale klimafotavtrykk (fra all økonomisk aktivitet med opprinnelse fra egen verdikjede). Første steg i denne prosessen er å identifisere alle økonomitransaksjoner som er relatert til direkte utslipp og indirekte utslipp fra innkjøpt energi. og behandle disse i henhold til kravene i GHG-protokollen. Her forsikrer vi oss i tillegg om at kundene benytter tilhørende materialstrømmer, såkalt aktivitetsdata. For de fleste bedrifter er det imidlertid  klimafotavtrykket som ligger utenfor ens egen drift som dominerer tallene i et helhetlig klimaregnskap.

Vi estimerer de indirekte utslippene fra bedriftens transaksjoner langs tre akser (som vist i figuren under): 

Azets Sustainability.png

  1. De direkte utslippene fra bedriftens leverandører (oransje felt)
  2. Utslippene som oppstår fra deres leverandører igjen (grønt felt)
  3. Videre bakover i verdikjeden (blått felt). 

Slike fremstillinger er ofte en øyeåpner. Det som tidligere har vært skjulte utslipp for bedriftene blir nå målt og synliggjort.

Les også:

Har du spørsmål? Ta kontakt!

post author

Om Mats Lorentsen

Mats er leder forretningsutvikling og bærekraft. Han har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.