Automatisering av regnskap: Tusenvis av nordiske kunder mer effektive

Teknologi | 12.05.2019

av Andreas Viljugrein

Flere enn 20 000 kunder stoler på at vi hjelper dem med å fatte smartere beslutninger og bli mer lønnsomme. Det er et stort ansvar som til enhver tid holder oss på tå hev.

Kundene våre forventer at vi forbedrer virksomhetene deres gjennom å utnytte fordelene i teknologi og automatisering. Men hvilke fordeler er det snakk om, hvordan jobber vi konkret og hva er det viktigste kundefordelene?

Automatisering er et bredt felt i Azets. Vi har mange pågående satsinger som involverer bruken av både ny og moden teknologi – samtidig som vi kontinuerlig utvikler og tilpasser organisasjonen vår.  

Her er en oversikt over hva vi gjør innenfor automatisering og teknologi, og hvordan kundene våre drar nytte av dette arbeidet.

Automatisering krever elektronisk kommunikasjon

Automatisering av regnskap og lønn krever elektronisk kommunikasjon mellom alle parter. I Azets har vi jobbet aktivt i mange år for å øke delingen av nettopp slik kommunikasjon. Vi har en dedikert enhet som spesialiserer seg på elektroniske beskjeder sertifisert som et PEPPOL-tilgangspunkt, og vi søker kontinuerlig samarbeid med alle relevante parter.

I 2018 økte vi andelen elektroniske fakturaer for våre gjennomsnittlige kunder fra 32 til 43 prosent. Det resulterte både i en mer rimelig fakturahåndtering og en forbedret kontantstrøm.

enablers.png

Automatisering på forskjellige nivåer

Vi tilnærmer oss automatisering på flere nivåer. Avhengig av modenheten i systemene som er involvert i regnskaps- og lønnsprosessene, benytter vi ulike metoder for å optimalisere nivået på automatiseringen. Vi fokuserer på automatisering for å redusere tidsbruken på manuelle prosesser, øke kvaliteten på våre tjenester, og ikke minst for å skape bedre kundeopplevelser i bruken av våre systemer.

Robotisering (RPA) – dette gjør vi

RPA står for robotic process automation. RPA handler om å bruke teknologi som automatiserer arbeidsprosesser, primært for administrativt arbeid. Azets benytter seg av programvare-roboter fra UI Path for å automatisere manuelle oppgaver, utført i utdaterte datasystemer, for å kompensere for manglende funksjonalitet eller mangel på integrasjonsmuligheter. Vi har etablert et nordisk team med spesialister på robotisering, i tillegg til et overvåkingsteam som sikrer at alle oppgaver blir gjort. Eksempelvis har vi automatisert oppgaver som å sende lønnsslipper, lagre juridisk dokumentasjon og utføre avstemminger.

Det er mange gevinster å hente ut fra arbeidet vårt med robotisering. De tre kanskje viktigste for kundene våre er 1) bedre nøyaktighet, 2) raskere leveranser og 3) konkurransedyktige priser.

Her er en kort video som forklarer RPA i Azets:

Hvordan skape suksess med RPA i din bedrift? Her er litt inspirasjon: Robotisering for bedrifter – 8 råd som hjelper deg å lykkes

Maskinlæring og kunstig intelligens

Azets jobber kontinuerlig med å utvikle og utnytte potensialet i maskinlæring og kunstig intelligens. I kundeportalen Azets Cozone har vi omtrent 6300 ledere som godkjenner omtrent 55000 timelister hver måned i nordiske landene. Dette er ledere som ofte er svært opptatt, og godkjenning av timelister står ikke nødvendigvis øverst på agendaen. Dessuten er det menneskelig å feile. Dermed – og helt naturlig – vil feil timelister bli godkjent med jevne mellomrom. Dette er selvsagt uheldig.

Derfor kom vi opp med følgende idé: Hva om vi kan utnytte maskinlæring til å hjelpe disse lederne med å identifisere feil i timelistene – før de godkjennes?  Heldigvis fant vi en løsning som fungerte. Dette kan du lese alt om her (teksten er på engelsk): Kunstig intelligens hjalp 6300 nordiske ledere

Et annet eksempel på hvordan vi benytter maskinlæring ser du her:

 

coding-300x48.png

Vår “coding suggestion engine” i Azets Invoice foreslo hele 300 000 kontoer i fjor, der bare 14 prosent av forslagene ble endret. Den store fordelen for kunder her er betydelig mindre tid brukt på administrasjon – tid som frigjøres og kan brukes på andre viktigere oppgaver. 

Regelbasert automatisering

Du vil aldri kunne oppnå en fullt ut automatisert prosess uten å eliminere behovet for kvalitetssikring.

personspeak.jpgVi tror ikke at det er mulig å oppnå 100 prosent nøyaktighet kun ved bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, i alle fall ikke i nær fremtid.

I løpet av de siste fem årene, har vi utviklet Azets AutoAccounting, en programvare skreddersydd for å effektivt sette opp regelbasert automatisering i håndteringen av faktura på tvers av selskaper, grupper og bransjer. Verktøyet krever manuelt arbeid i en innledende fase, men muliggjør en helautomatisert prosess når det først kjører.

Azets i skyen

Skytjenester, nettskyen, skyløsninger. Dette er ulike navn på IT-tjenester som er levert gjennom internett.

Skytjenester åpner opp for innovasjon, reduserer kapital- og operasjonskostnader, øker smidigheten og reduserer tiden det tar å få et nytt produkt eller en ny tjeneste ut i markedet. Skyen leverer fordeler både til virksomheten, gjennom muliggjøring, og IT, gjennom operasjonelle forbedringer.

Azets benytter seg i stadig større grad av Amazon web services. Å tilby våre tjenester fra en skybasert plattform har vært det mest effektive automatiseringsprosjektet innenfor IT-operasjoner. Gjennom å gjøre tjenestene våre tilgjengelige i skyen, kan vi tilby skalerbare og automatiserte løsninger med en høy grad av sikkerhet til våre kunder.

Apropos skyløsninger: Les mer om Azets’ neste generasjons kundeportal Azets Cozone her.

Prosesser og organisering

Effektiv utnyttelse av ulike typer automatisering krever en organisasjon som er strukturert for å oppnå nettopp dette. Arbeidsoppgaver må splittes opp i prosesser.

personspeak.jpgProduksjonsteam må organiseres på en slik måte at deler av arbeidsoppgavene kan gjøres av en programvare – uten at man mister oversikten over og kontrollen på leveransene.

Vi har brukt flere år på å optimalisere Azets-organisasjonen for automatisering. Vi er fullt og helt organisert i prosessteam med roller, kvalitetssystemer og en ledelse som er optimalisert for å oppnå suksess med automatisering.

For å kunne automatisere oppgaven med å styre alle prosesser, team og arbeidsoppgaver, har vi til og med utviklet en spesialtilpasset programvare som gir oversikt over alle prosesser, enten de utføres av en konsulent eller en programvare-robot. Dette verktøyet hjelper Azets med å holde full kontroll på leveransene våre.

azetspmt.png

Vil du vite mer om Azets og teknologi?

Azets er et ledende kunnskaps- og teknologihus i Norden. For både oss selv, og ikke minst kundene våre, er teknologi i ferd med å bli et særdeles viktig forretningsområde. Det er nettopp derfor vi investerer tungt i utviklingen og utnyttelsen av ny teknologi – for å løse kundenes behov og skape enda bedre kundeopplevelser. Her er en oversikt over våre tjenester og programvare innenfor teknologi:

TEKNOLOGI OG DIGITALISERING I AZETS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Andreas Viljugrein

Andreas var tidligere IT-direktør i Azets. De siste årene har han jobbet med automatisering av regnskap og lønn. Andreas ledet avdelinger innen automatisering, programvare for IT-operasjoner og -konsulenter i Azets.