8 tips til administrasjonsarbeid for tannleger

Regnskap | 08.01.2024

av Sissel Vassdal

Bruker du for mye tid på administrasjonsarbeid i klinikken din? Ønsker du en bedre hverdag og økt lønnsomhet?  

Det er ingen tvil om at administrasjonsarbeidet i en tannklinikk tar mye tid. Dette er også en av årsakene til at enkelte tannleger velger å selge sin tannklinikk tidligere enn planlagt. 

Det er imidlertid noen endringer du kan gjøre for å få en mer effektiv hverdag og økt lønnsomhet. 

Webinar | Effektiv økonomifunksjon for tannklinikker 

1. Ryddige rutiner  

Ryddige rutiner på klinikken bidrar til bedre oversikt, kvalitet og trygghet og kan også bidra til økt lønnsomhet.  

Det er i journalsystemet store deler av regnskapet skjer. Med hensyn til lover og regler er det derfor svært viktig at du har gode og ryddige rutiner på disse oppgavene, både med tanker på lovverket og for den endelige økonomiske og skattemessige rapporteringen. 

2. Prising og analyser journalstatistikk  

Journalstatistikken i Opus gir viktig oversikt over klinikkens honorar per takstkode. Dette bør analyseres både mot klinikkens egen prisliste og mot samarbeidende tannleger i klinikken. Dette er en god rapport for nødvendige økonomiske analyser. Her kan du be din regnskapsfører om råd, dersom du er i tvil om hva du skal se etter.  

3. Styring av timebok  

Effektiv styring av timeboken er viktig, og den som har ansvar for administrasjonsarbeidet må være kjent med disse rutinene. Et hull i timeboken blir fort dyrt for klinikken. 

4. Samarbeidende tannleger  

Det er i dag to samarbeidsformer som er gjeldende. Leieavtale og avtale om salg av tannhelsetjenester. Sistnevnte omtales ofte som kontraktøravtaler og er den mest anvendte samarbeidsformen i dag. 

Vi anbefaler at det gjøres en grundig vurdering av avtalenes innhold og hva som skal inngå i honorargrunnlaget. Her ser vi flere varianter og har klare anbefalinger.
Ta gjerne kontakt med Azets tannlegeteam om du ønsker rådgivning til kontrakt og honorering.  

5. Elektronisk regnskap – EHF  

Papirregnskap betyr på alle måter ekstra administrativt arbeid for klinikken (tannlegen/sekretær). I dette ligger arbeid rundt bilagsmottak, behandling, betaling i nettbank, forsendelse til regnskapsfører og oppbevaring av bilag i 5 år. 

Vi anbefaler alltid et elektronisk regnskap, noe som bidrar til en bedre og mer effektiv hverdag rundt regnskapet i klinikken.                                 

6. Rapporter fra journalsystemet  

Det bør ikke være nødvendig å fysisk kjøre ut rapporter fra journalsystemet, også her kan rapportene lagres og sendes elektronisk. Vi erfarer også at det ofte produseres og sendes for mange og unødvendige rapporter til regnskapsfører.   

7. Digitalt HMS-arbeid  

Dette er dessverre et område som ofte blir glemt eller utsatt, og for noen er det grunnet manuelle systemer. Å innføre et elektronisk HMS-system bidrar til å gjøre dette arbeidet enklere,  mer effektivt og ikke minst hjelper systemet deg å overholde lover og regler. 

8. Deleger administrative oppgaver  

Deleger gjerne de administrative oppgaver til en “administrasjonssekretær”. Dette gir en mer spennende hverdag for sekretær samt at du som tannlege kan bruke tiden din på pasientene dine! 

Husk at gode rutiner og ryddighet er lønnsomt! 

Webinar thumbnail Azets

Gratis webinar om effektiv økonomifunksjon for tannklinikker

I dette 30 minutters webinaret tar vi for oss regnskap og administrasjon for tannlegevirksomheter, deler av våre tips, og viser hvordan økonomifunksjonen ved din klinikk kan administreres best mulig.
Webinar | Effektiv økonomifunksjon for tannklinikker download icon

Trenger du hjelp til regnskap for tannleger? 

Vi er spesialister på bedriftsrådgivning og regnskap for tannleger. Ønsker du konkrete effektiviseringsforslag eller rådgivning, kan du bruke oss som kunnskapsbank og sparringspartner, eller til å utføre spesifikke regnskapsoppgaver.

I Azets finner du et stort kompetansesenter for tannleger: almennpraktiserende, spesialister, eiere, kontraktørtannleger og leietannleger. Ta kontakt med Azets tannlegeteam for pristilbud eller en uforpliktende prat.  

Lurer du på noe?

post author

Om Sissel Vassdal

Sissel har nærmere 30 års erfaring som økonomisk seniorrådgiver og har høy kompetanse på organisering, verdivurdering, og skatt. Hun er bransjeansvarlig for tannleger i Azets og har i en årrekke jobbet mye med privatpraktiserende tannleger med blant annet tannlegeregnskap, praksisadministrasjon og samarbeidsformer.