Barn leker Azets 4 Kids
 
 
 

Azets 4 Kids - Vårt samfunnsansvar

Azets 4 Kids er hjørnestenen i Azets Environmental, Social and Governance (ESG) initiativ på tvers av våre landegrenser. Azets 4 Kids stiftelsen støtter barn med verktøyene og ressursene de trenger for å skape en bedre framtid for planeten vår.

Young minds. Big changes.

azets_for_kids_logo.svg

 

Barn er selve grunnlaget i Azets 4 Kids, og vi tar dem på alvor. Barn som vokser opp idag må leve med konsekvensene av verdens enorme klima- og miljøutfordringer - skapt av generasjonene som kom før dem. Gjennom ulike prosjekter og samarbeid med interesseorganisasjoner søker Azets 4 Kids å bidra til å gjøre fremtiden litt lysere for mange barn. Azets 4 Kids leder initiativer både store og små - lokalt og på tvers av landegrensene - tuftet på tre grunnpilarer: 

  • Å hjelpe barn
  • Å bidra til et bedre miljø 
  • Å legge til rette for mer, og bedre, utdannelse

Azets 4 Kids initiativer

PlasticPickup2.jpg

Azets Plastic Pick-Up Day

Hver juni inviterer Azets 4 Kids 8000+ Azets ansatte til å mobilisere for å rydde sine nærområder for plastforurensing og avfall gjennom Azets Plastic Pick-up Day 

For kloden. For barna.

 

Azets 4 Kids Juleinitiativ

Julen er en vanskelig tid for mange. Spesielt utsatt er barn som av ulike grunner ikke får mulighet til å tilbringe høytiden slik de pleier eller skulle ønske. 

Gjennom Azets 4 Kids juleinitiativ ønsker vi å spre juleglede til en rekke vanskeligstilte barn på tvers av landegrensene.

Mer informasjon om Juleinitiativet 2022 her

Ukraina flyktninghjelp utstyr

Ukrainsk flyktninghjelp 

Våre tanker går til de som lider i den humanitære krisen i Ukraina.

Mange av våre rumenske kolleger jobber frivillig for å hjelpe ukrainske flyktninger som søker tilflukt i Romania. Deres innsats gjør det mulig for Azets 4 Kids å bistå med donasjon av mat, klær og andre nødvendigheter til flyktninger som ankommer landet. 

Azets 4 Kids støtter også en rekke ledende veldedige organisasjoner som er direkte involvert i hjelpeoperasjoner knyttet til den ukrainske krisen.

Azets 4 Kids Hjertesakskampanje 

I Azets tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Det gjør våre ansatte også. 

Derfor inviteres ansatte på tvers av organisasjonen til å nominere sine hjertesaker som fortjener vår oppmerksomhet og støtte, gjennom Azets 4 Kids hjertesakskampanje hvert år.

Donasjon hjertesak

Plastic Oceans Europe

Plastic Oceans Europe - Blue Generations 

Azets 4 Kids ønsker å bistå “Plastic Oceans Europe” (POE) i deres viktige arbeid mot å bekjempe plastforurensing og fostre bærekraftige samfunn verden over. 

Azets 4 Kids støtter POEs flotte “Blue Generations” program for å bidra til å øke barn og unges bevissthet rundt plastforurensing og dens ødeleggende effekt på kloden vår.

Orlat Barnehjem, Romania

Barnehjemmet i Orlat har en spesiell plass i Azets historie - dette var det første Azets 4 Kids engasjementet noensinne.

Azets 4 Kids har siden 2019 bistått barnehjemmet i Orlat gjennom donasjon av klær, leker og utstyr, samt organisering av morsomme og lærerike aktiviteter for barna. 

Azets 4 Kids engasjement i Romania er kontinuerlig til den dag i dag.