Tar du vare på dine ansatte når de er i permisjon?

Lønn & HR | 13.06.2019

av Elin Heesen

Når dine ansatte er i permisjon er det en ting du burde være klar over:

Tilknytningen til arbeidsplassen svekkes når den ansatte ikke har kontakt med sin arbeidsplass over lengre tid.  

Permisjon er ofte starten på noe nytt. Om det gjelder etterutdanning eller om man skal få barn. I slike perioder av livet vil jeg påstå at man opplever en endring som kan gjøre at man revurderer valg man tidligere har tatt. Noen ganger resulterer dette i at ansatte leter etter «noe annet», og ender opp med å si opp jobben sin. Dette «noe annet» er ikke alltid det samme men gjengangere vi hører går ofte på; manglende mulighet for fleksibel arbeidstid eller arbeidssted; dårlig samvittighet for «hjemmefronten»; lang avstand til arbeidsplassen; mistet tilhørigheten til arbeidsplassen.

 

Hvor mange ganger har du opplevd at dine ansatte eller at noen av dine kollegaer sier opp mens de er ute i permisjon? Og hvor mye koster det egentlig arbeidsgiver å miste ansatte?

En ansatt i oppsigelse vil kanskje ikke være like effektiv som før. Samtidig vil en nyansatt ofte trenge 6 til 9 måneder i bedriften før vedkommende leverer fullt ut. Rekruttering, opplæring og integrering av nyansatte koster penger! Ved en nyansettelse kommer også det faktum at man vet ikke hva man får, og man har ingen «ansettelsesgaranti». Visste du at feilansettelser koster bedrifter i Norge milliarder hvert år?

Vi ser nå flere eksempler på selskaper som tar oppfølging av ansatte på alvor. Ikke bare når de er på jobb eller er syke, men også ved lengre permisjoner. Målrettet medarbeiderutvikling, evne til å møte de ansatte og ikke minst investering i de ansatte vil være med å binde dem til bedriften. Det handler om å være «tett på»!

 

Hva gjør du som leder når du får en søknad om foreldre- eller utdanningspermisjon?

Like viktig som en god onboardingsprosess kan være for dine nyansatte, kan en god permisjonsprosess være for de som skal ut i permisjon. Oppfølgingsplan for permisjonstiden og en plan for tilbakekomst etter permisjon, må lages og ligge i bunnen for videre arbeid.

 

Vi anbefaler at oppfølgingsplan for permisjonstiden gjøres generisk, slik at alle ledere i bedriften kan bruke samme malverk. I oppfølgingsplanen tar man inn elementer som:

  1. Sette opp antall oppfølgingssamtaler før, under og etter permisjonstiden;
  2. Hente inn privat e-post til den ansatte slik at invitasjoner til sommerfest og julebord kan sendes;
  3. Gjøre avtaler rundt timerapportering der det er nødvendig;
  4. Gjøre avtaler om hvordan den ansatte skal holde seg informert om ting som skjer i bedriften.

Oppfølgingsplanen for permisjonstiden skal inneholde alle de aktivitetene du som leder bør ha i løpet av permisjonstiden, og alle krav som stilles til ansatte som er i permisjon. Men husk! Målet med planen er å sikre at den ansatte føler en sterk tilknytning til bedriften gjennom hele permisjonsperioden

Plan for tilbakekomst bør påbegynnes snarest mulig og i god tid før den ansatte går ut i permisjon. Her er det viktig å huske at permisjon gir den ansatte rett til å være borte fra arbeidet i et begrenset tidsrom, samtidig som den ansatte har en rett og plikt til å komme tilbake i stillingen når permisjonen er ferdig. Det er likevel viktig å merke seg at arbeidets innhold kan endre seg i løpet av en permisjonsperiode. Arbeidsplasser er dynamiske og i konstant endring, og oppgaver den ansatte hadde før permisjon er ikke nødvendigvis de samme som møter vedkommende etter permisjon. En konsulent med flere kunder vil i permisjonstiden måtte overføre kundeforholdet til en annen konsulent. I noen tilfeller vil slike overføringer bli permanente for å sikre kundene til bedriften best mulig kontinuitet på oppdragene. Konsulenten kan dermed oppleve å måtte bygge opp sin portefølje på nytt. Diskusjoner rundt dette og mer bør inngå som en del av plan for tilbakekomst, for å sikre at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om hvordan dette skal foregå.

Trenger dere bedre rutiner for oppfølging i prøvetidmedarbeiderutvikling eller oppfølging av ansatte i permisjon? Azets har ledende kompetanse innenfor HR, og står klare til å hjelpe deg med å få på plass rutiner tilpasset din virksomhet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Har du fått med deg den hendige permisjonsguiden vår? Her viser vi hvilke lovfestede rettigheter ansatte har til permisjon.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Elin Heesen

Elin er senior HR-rådgiver i Azets Consulting. Hun arbeider tett på sine kunder både med arbeidsrettslige, personalrelaterte eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Hun er en racer på excel, og digger digitalisering. Den siste tiden har hun arbeidet mye med tariffavtaler og interne prosesser i tariffregulerte bedrifter.