Sykemelding – automatisk rett til sykepenger?

Lønn & HR | 20.08.2019

av Marit Vistekleiven

Hva er egentlig forutsetningene for å kunne kreve sykepenger, er en sykmelding fra lege alltid nok – og hvem er det som tar den endelige avgjørelsen?

I dette blogginnlegget skal jeg gi deg en oversikt over hva som må være på plass før vi kan kreve sykepenger. Oppsummert kan vi si at du for det første må ha opptjent deg rett til sykepenger gjennom arbeid og i tillegg faktisk være syk. Det ene kriteriet er basert på fakta og enkelt å avklare, det andre er derimot en utfordring som det kanskje snakkes for lite om på en del arbeidsplasser. 

Tør å stille spørsmål

Jeg opplever at mange arbeidsgivere tar som en selvfølge at en sykmelding gir rett til sykepenger og at de alltid skal dekke de 16 første dagene av fraværet. De kvier seg for å stille spørsmål ved sykmeldinger og aksepterer dem for å unngå konflikter. Si at en ansatt er innlagt på sykehus med et sykt barn og har mottatt en sykmelding for å dekke inntektsbortfallet ved fraværet. Er det egentlig den ansatte eller arbeidsgiver som bør kunne reglene best og vite at denne ansatte mest sannsynlig har mottatt en sykmelding som det ikke kan kreves sykepenger for? Å stille spørsmål og hjelpe ansatte til å motta korrekte ytelser i ulike livssituasjoner er ikke å være vanskelig som arbeidsgiver, det handler om å ta ansvar og vise omsorg.

Opptjening av rett til sykepenger

La oss starte med opptjeningen av retten til sykepenger. Du opptjener deg rett til sykepenger ved å være medlem av folketrygden og gjennom arbeid. Du må ha vært i arbeid de siste 4 ukene umiddelbart før du blir syk. For at arbeidsgiver skal være forpliktet til å utbetale de 16 første dagene, som kalles arbeidsgiverperioden, må du i tillegg ha vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver i 4 uker. Hvis du har byttet arbeidsgiver for mindre enn 4 uker siden vil ikke din nye arbeidsgiver være forpliktet til å utbetale deg sykepenger. Da vil du i stedet få sykepenger direkte fra NAV fra første fraværsdag, så lenge du har vært i arbeid 4 uker umiddelbart før du ble syk. Om du har hatt opphold mellom de to ansettelsesforholdene vil du ha mistet opptjeningen din på sykepenger. Har oppholdet vart mer enn 4 uker vil du ha mistet all rett på sykepenger, du må da faktisk være frisk og i arbeid i 4 uker før du har noen som helst rett til sykepenger. En god del ytelser fra NAV sammenstilles med arbeid og gir rett til sykepenger fra NAV selv om du ikke har det fra arbeidsgiver. Det betyr at dersom du kommer direkte fra en foreldrepermisjon med mottak av foreldrepenger vil du ha rett på sykepenger fra NAV fra første dag.

Opptjeningen vår avbrytes etter svært kort fravær. Avbrudd i arbeid på mer enn 14 dager krever ny opptjeningstid. Det gjelder selvsagt ikke fri på grunn av turnusarbeid eller lovbestemt ferie, men permisjon vil gi ny opptjening. 

Les mer: Refusjoner fra NAV: Får bedriften din for lite?

Sykemelding – automatisk rett til sykepenger?

Sett at du har opptjent deg rettigheter til sykepenger og mottar en sykmelding fra lege; vil du da automatisk ha rett på sykepenger? Svaret er nei. For å ha rett til sykepenger må du faktisk være syk og det må være umulig å tilrettelegge arbeidet ditt tilstrekkelig. Det er NAV som avgjør om du har rett til sykepenger. Det er derfor viktig å være klar over at du ikke krever sykepenger for noe annet enn din egen sykdom. Dette er et vanskelig område hvor jeg opplever at både ansatte og arbeidsgivere misforstår, mange tror at det er legen som avgjør. Noen ganger mottar vi sykmeldinger uten at vi kan kreve sykepenger for dem. Dette kan skyldes misforståelser eller at legen din ikke vet nok om din arbeidssituasjon. En del av oss kan jobbe fullt til tross for at vi har den ene armen i gips, andre har ikke mulighet til å arbeide i det hele tatt ved en slik skade. Ingen kan forvente at en lege alltid skal kunne vite hva som er mulig på din arbeidsplass. Det er derfor oppfølgingsplanen om oppfølging av sykemeldte som både ansatte og arbeidsgiver kan opprette vil gi nødvendig informasjon til lege og NAV. Det er selvsagt mulig å arbeide selv om du har fått en sykmelding. Vi må også huske at en sykmelding sier noe om en uføregrad. En 50% sykmelding betyr ikke at vi skal være på arbeid 50% av tiden. Det kan være at vi kan være 100% av tiden på arbeid, men vi utfører 50% av den mengde arbeid vi normalt klarer. 

Alternative ytelser til sykemelding

I noen tilfeller kan det være at sykmeldingen du mottar skulle ha vært en annen ytelse. Foreldre som må være på sykehus med sitt barn vil ha krav på andre ytelser, som omsorgspenger eller pleiepenger. Denne faren eller moren er ikke selv syk og har derfor ingen rett på sykepenger. Noen av de spørsmålene en arbeidsgiver bør stille sine ansatte er de som skal klargjøre dette og unngå at en ansatt krever urettmessige sykepenger. Hvorfor? Fordi sykepenger er en tidsbegrenset ytelse som du står i fare for å bruke opp og for å unngå at NAV krever tilbakebetalt urettmessige sykepenger. En arbeidsgiver skal ikke vite eller spørre om diagnose, men det betyr ikke at det ikke skal være en åpen dialog rundt resten av fraværet.

Vi kan enkelt si det slik at sykdommen din er en privatsak, men sykefraværet ditt er en sak mellom ansatt, arbeidsgiver, lege og NAV. 

I løpet av et arbeidsliv vil vi oppleve livssituasjoner som gjør det utfordrende og kanskje helt umulig å gå på arbeid. Jeg erfarer at mange arbeidstakere tror at de må ha en sykmelding eller egenmelding for å ha gyldig fravær. Det er ikke tilfellet og bygger på en misforståelse som mange har. Det må selvsagt være mulig å være borte fra arbeid til tross for at en ikke er syk. Ved sykdom hos barn og nær familie kan ytelsene omsorgs- eller pleiepenger være alternativ. Andre ganger vil bedriftens interne regler for velferdspermisjon med eller uten lønn være løsningen, eventuelt må det benyttes ferie eller avspasering. Det skjer ikke ofte, men en sjelden gang må en arbeidstaker selv dekke fraværet sitt. 

Les mer: Egenmelding og syke barn – dette har dine ansatte krav på.

Åpen dialog

Et fravær i forbindelse med et samlivsbrudd eller andre sosiale problemer vil kunne være eksempler der arbeidstaker må dekke fraværet sitt selv, men en åpen dialog med arbeidsgiver bør kunne løse dette. Det er klart at det finnes tilfeller der utfordrende livssituasjoner gjør oss syke, men som oftest trenger vi kun fri fra arbeid for å håndtere privatlivet vårt. 

Gode arbeidsplasser med fin dialog mellom ansatte og ledere vil ofte kunne fange opp slike situasjoner tidlig. Mitt råd til ledere er å tørre ta samtalen med den ansatte det gjelder og foreslå løsninger for å avhjelpe situasjonen. Dette kan også bidra til å forhindre en sykmelding på sikt. 

 

Ønsker du å vite mer, eller har du spørsmål knyttet til dette temaet? Azets har ledende kompetanse innenfor HR, og står klare til å hjelpe deg med å få på plass rutiner tilpasset din virksomhet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Marit Vistekleiven

Marit har jobbet som senior HR-rådgiver i Azets' rådgiverteam. Hun har bakgrunn som HR-leder og jobber blant annet med arbeidsrett, operativt personalarbeid, ledertrening og mye mer.