Nytt i 2020: Regelendringer innen lønnsområdet

Lønn & HR | 07.01.2020

av Tormod Johansen

2019 var et turbulent år med mange regelendringer, hvor reglene for rabatter og tredjepartsytelser, samt nye diettregler, har skapt hodebry for mange arbeidsgivere. Her er noen regelendringer for 2020 som det er verdt å merke seg.

Besøksreiser med fly

Det skal ikke lenger være en øvre grense på kr 97 000 for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, som arbeidsgiver dekker. Dette er riktignok en regel som ble fastsatt på forskuddsstadiet med virkning fra 2019. I statsbudsjettet for 2020 er regelen formelt fastsatt også med virkning for skattemeldingen. 

Ansatte i transportsektoren

Regelen om skattefri personalrabatt på maksimalt kr 8 000 rammer også ansatte i transportsektoren (ansatte i for eksempel buss- og togselskaper), som får fribilletter og rabatterte billetter på persontransporttjenester. Disse har i mange år hatt skattefritak for slike billetter.

Regjeringen har utsatt ikrafttredelse for denne gruppen. Grunnet utfordringer med å finne størrelsen på den skattepliktige fordelen ble ikrafttredelsen utsatt for persontransporttjenester (ansatte i busselskaper, togselskaper mm.) De nye reglene trer i kraft fra 1. juli 2020 for denne gruppen. 

Opsjonsbeskatning for små oppstartselskap 

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskaper å benytte opsjoner for å tiltrekke, og beholde, nøkkelpersoner i virksomheten. Særreglene for opsjonbeskatning i små oppstartsselskaper utvides derfor slik at selskapet kan ha inntil 12 ansatte, og hver ansatt kan tildeles en opsjonfordel på 1 million kroner per ansettelsesforhold. Denne regelen fungerer slik at beskatning av en opsjonsgevinst utsettes fra innløsningstidspunktet og til tidspunktet for når aksjene realiseres. Det er enkelte vilkår som må oppfylles, som ikke omtales her.

Endringene foreslås å gjelde fra 1. januar 2020, men krever notifisering og godkjenning av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før de iverksettes.

Fastsetting av satser for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 

Flere satser som gjelder beskatning av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser fastsettes pr i dag formelt to ganger, først i forbindelse med forskuddsutskrivingen og deretter i takseringsforskriften. 

Det er normalt de samme satsene som fastsettes i takseringsforskriften som i forskuddsmeldingen. Fra 2020 blir satsene fastsatt kun i forskuddsutskrivningen. 

Differensiert arbeidsgiveravgift etter kommune- og fylkessammenslåingen 

Soner og satser for differensiert arbeidsgiveravgift som gjelder for inntektsåret 2019 videreføres til inntektsåret 2020. Det vil si at det geografiske området for arbeidsgiveravgiftssonene skal være de samme i 2020, og det er dermed ikke lenger noe en-til-en forhold mellom kommuner og soneinndeling for arbeidsgiveravgift. Noen kommuner vil derfor ha forskjellige satser for arbeidsgiveravgift. 

Nye kontonumre og KID grunnet kommunesammenslåing 

Grunnet kommunesammenslåingene er det opprettet nye kontonumre i aktuelle kommuner for å betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk. En oversikt over dette finnes på skatteetatens sider.

Ekspertbistand fra NAV

Min kollega Marit Vistekleiven har skrevet et svært nyttig blogginnlegg om ekspertbistand fra NAV som jeg anbefaler dere å lese. 

«Mange arbeidsgivere opplever utfordrende situasjoner relatert til fravær. Ledere kan tro at årsaken til fraværet er noe annet enn det den ansatte opplever er årsaken. Fravær er sammensatt og kan bestå av både fysiske og psykiske årsaker privat og på arbeidsplassen. 

De færreste ledere er utdannet til å kunne takle alle disse utfordringene til det beste for både den ansatte og virksomheten. Som leder er vi ofte forsiktige og usikre på hvor mye vi kan spørre om og kreve dialog rundt.»

Les hele blogginnlegget her.

Aktuelle satser for 2020 

Mange av satsene som er aktuelle for lønn er fastsatt av Skattedirektoratet. Her er de mest aktuelle satsene. 

Firmabilsatser 

Ordinær firmabil – personbil
Listepris inntil kr 314 400 (kr 308 500 i 2019) Tillegg på 30% av listepris
Listepris over kr 314 400 Tillegg på 20% av overskytende listepris

Yrkesbiler

For yrkesbiler hvor det er installert elektronisk kjørebok – og som skal verdsettes individuelt skal beskatningen foretas med kr 3,40 pr km. i 2020. Dette er den samme satsen som i 2019. Er det ikke installert elektronisk kjørebok, gjelder sjablongbeskatning (som nevnt over) med en redusering i listepris med 50%, begrenset til kr 150 000

Biler hvor listeprisen ikke står i forhold til beregnet fordel

I slike tilfeller skal fordelen på forskuddsstadiet fastsettes til kr 56 000 for 2020 (kr 55 000 i 2019), når firmabilordningen har vart hele året.

Bilgodtgjørelse 

Trekkfri sats for bilgodtgjørelse i 2020 er fastsatt til kr 3,50 pr km. Det samme som i 2019. 

Satser for fri kost 

Fritt opphold – kost og losji kr 128 (kr 125 i 2019)
Fri kost – alle måltid kr 91 (kr 89 i 2019)
Fri kost – to måltid kr 71 (kr 70 i 2019)
Fri kost – ett måltid kr 47 (kr 46 i 2019)
Fritt losji – ett eller delt rom kr 37 (kr 36 i 2019) 

Trekkfrie diettsatser 

Diett på dagreiser
Reise fra og med 6 til og med 12 timer kr 200 (kr 200 i 2019)
Reise over 12 timer kr 400 (kr 400 i 2019)

Diett på overnattingsreiser
For arbeidstakere som bor på hotell kr 589 pr døgn (kr 578 i 2019)
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 164 pr døgn (kr 161 i 2019)
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter , eller har overnattet privat kr 91 pr døgn (kr 89 i 2019)
For langtransportsjåfører som overnatter i lastebilen kr 300 pr døgn (kr 300 i 2019)

Trenger du hjelp til dette, eller ønsker du å lære mer? Ta gjerne kontakt med din rådgiver/konsulent for mer informasjon!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.