Sykefravær – Nå kan du få tilskudd til ekspertbistand

Lønn & HR | 19/11/2019

av Marit Vistekleiven

 

Hender det at du står fast i sykefraværssaker? Opplever du å ha avstand til den ansatte og ikke god nok kommunikasjon og samarbeid? Nå kan du få tilskudd til ekspertbistand ved sykefravær.

Når du som leder står fast

Mange arbeidsgivere opplever utfordrende situasjoner relatert til fravær. Ledere kan tro at årsaken til fraværet er noe annet enn det den ansatte opplever er årsaken. Fravær er sammensatt og kan bestå av både fysiske og psykiske årsaker privat og på arbeidsplassen. 

De færreste ledere er utdannet til å kunne takle alle disse utfordringene til det beste for både den ansatte og virksomheten. Som leder er vi ofte forsiktige og usikre på hvor mye vi kan spørre om og kreve dialog rundt.

Hvor søker du hjelp i dag?

Min erfaring er at mange ledere og ansatte opplever en fastkjørt situasjon selv om man har laget oppfølgingsplan og hatt dialogmøter både med og uten NAV. I slike tilfeller kan dessverre fraværet bli lengre enn nødvendig. Mange arbeidsgivere benytter bedriftshelsetjeneste, HR-rådgivere eller andre eksperter for å få en objektiv tredjepart til å se saken med nye øyne, forbedre kommunikasjonen eller foreslå tiltak som arbeidsgiver og den ansatte ikke har sett selv. Det er imidlertid ikke alle virksomheter som har økonomi til å sette inn slike ressurser. For å være ærlig er det også en rekke arbeidsgivere som gir opp og ikke gjør nok for å få den ansatte tilbake i arbeid. Nå har det endelig kommet et godt tiltak som vil kunne hjelpe alle virksomheter og ansatte!

Her er ditt nye verktøy

Arbeids- og sosialdepartementet har erkjent at dagens ordninger for å redusere langtidsfraværet ikke har gitt gode nok resultater. Derfor har det nå blitt vedtatt et tiltak som kan hjelpe deg og dine ansatte i større grad enn tidligere.

I denne bloggen vil jeg fortelle om det nyeste tiltaket for å forebygge langtidsfravær: Tilskudd til ekspertbistand. 

Tiltak til ekspertbistand skal gi støtte til arbeidsgivere som vil benytte en nøytral tredjepart i en bestemt sak. Saken trenger faktisk ikke å gjelde et langtidsfravær. Det kan også være i tilfeller der du har ansatte som har høy bruk av egenmeldinger eller hyppige, korte sykmeldinger. Vi må ikke glemme at mye korttidsfravær både er kostbart og ofte ender opp som langtidsfravær. Det er derfor utrolig viktig at du også tar tak i korttidsfraværet. Særlig gjelder dette når du aner at det kan være noe som er vanskelig for den ansatte og som på sikt kan bli større.

Alt for mange arbeidsgivere mottar en sykemelding fra en ansatt og tenker at «denne har jeg ventet på». Har du tenkt dette har du egentlig sviktet som leder. Det er din plikt å ta tak i situasjoner lenge før de ender i en sykemelding. Selv relativt korte sykefravær kan gjøre det vanskelig å komme tilbake i arbeid. I tillegg kan utenforskap føre til at sykefraværet går ut over den psykiske helsen. 

Når kan du få tilskudd til ekspertbistand?

Dette tilskuddet kan du motta ved hyppig bruk av egenmeldinger eller flere korte sykmeldinger der du ikke kan se en klar årsak til fraværet. Det kan være at du lurer på om det finnes en underliggende årsak som du og den ansatte ikke har klart å snakke om. Kanskje det aner deg at det er forhold på arbeidsplassen som er medvirkende årsak? Slike problemer kommer ikke nødvendigvis frem i dialog med den ansatte.

Tilskuddet gis også ved langtidsfravær hvor den ansattes opplevelse av årsak til fraværet er annerledes enn din, eller der dere har forsøkt å tilrettelegge uten å lykkes med dette. 

Hva kan eksperten hjelpe dere med?

En ekspert går inn i en konkret sak og skal ikke gi behandling. Eksperter kan være psykologer, eksperter på konflikthåndtering eller ergoterapeuter. NAV skriver at de som hovedregel skal ha en autorisasjon på sitt område, men i og med at ytelsen er ny vil vi trenge litt tid før vi ser hvilke eksperter NAV godkjenner. Det viktige er at eksperten skal bistå på arbeidsplassen for å gi bedre samarbeid mellom ansatt og leder samt finne frem til velfungerende løsninger. Min erfaring er at å få inn en tredjepart i seg selv er positivt.

I en del utfordrende situasjoner er det dårlig kommunikasjon eller lav tillit mellom leder og ansatt. Kommer det inn en som bedrer kommunikasjonen og lager tydelige regler for hva som kan diskuteres i oppfølging av ansatte, kan det være nok til at partene sammen finner frem til gode løsninger. Det er viktig å huske at et sykefravær ikke er en privatsak. Det er det kun diagnosen som er. Samtidig er det en del ledere som ikke ser at det er forhold i arbeidsmiljøet som er medvirkende årsak til sykefraværet. Det er dessverre ofte slik at den siste som får høre om uheldig miljø er lederen selv.

Tilskudd til ekspertbistand skal løse slike floker og bidra til at vi ikke har unødig sykefravær. 

Ekspertens oppgaver kan være flere:

  • Bistand til kommunikasjon mellom ansatt og leder
  • Bistand til å kartlegge og finne gode tiltak
  • Kartlegge kompetanse og ferdigheter for å finne god nok tilpassing hos arbeidsgiver
  • Vurdere arbeidsplassen for å se på mulig fysisk tilrettelegging

Få hjelp til oppfølgingen av sykefravær

Hva er forutsetningen for tilskuddet?

En forutsetning for tilskuddet er at både den ansatte og arbeidsgiver er enige om at de trenger bistand. Arbeidsgiver skal kontakte NAV allerede før de søker om tilskuddet. Arbeidsgiver bør da ha klart hvilken ekspert de ønsker å benytte slik at NAV kan motta den informasjonen.

Hva er rammen for tilskuddet?

Det gis inntil kr 20 000,- per tilfelle. Arbeidsgiver vil, etter å ha mottatt godkjennelse fra NAV, kunne bestille og benytte eksperten. Arbeidsgiver krever så refusjon fra NAV. Tilskuddet kan være de faktiske utgiftene eksperten har inkludert reise, tid til forberedelse og arbeid med rapporter, i tillegg til selve arbeidet på arbeidsplassen med leder og ansatt. 

Vi har arbeidet i flere år med å bistå våre kunder i vanskelige personalsaker, om det er relatert til sykefravær eller annet. Ønsker du å vite mer, eller har du spørsmål til dette temaet? Azets har ledende kompetanse innenfor HR, og står klare til å hjelpe deg med å få på plass rutiner tilpasset din virksomhet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Marit Vistekleiven

Marit har jobbet som senior HR-rådgiver i Azets' rådgiverteam. Hun har bakgrunn som HR-leder og jobber blant annet med arbeidsrett, operativt personalarbeid, ledertrening og mye mer.