IT-konsulenter “on demand”

Teknologi | 30.11.2021

av Stian Melheim og Petter Løken

Hva om du fikk IT-rådgivning og konsulenthjelp på samme måten som du velger kanaler med poeng på tv-boksen - samme pris og varierende innhold? Azets’ dynamiske konsulentmodell Consulting On Demand (COD) gjør akkurat det, pluss litt til.

Innleide tjenester er en fin mulighet til å hente inn ønsket tilleggskompetanse for å oppnå målsetninger i prosjekt. Moderne bedrifter anerkjenner sine styrker og svakheter, og når tiden er moden for å innhente kompetent bistand. Vi ser at prosessene våre kunder nå gjennomgår ved IT-relaterte endringer er mer dynamiske enn noen gang før.

Dette fremtvinger og inspirerer til forandring også hos oss som leverandør, fra å tilby tradisjonelle faste oppdrag til en mer tjenestebasert og dynamisk konsulentmodell hvor kundenes endringsbehov ivaretas på helt nye måter.

 

Data wrapping - hørt om det?

Data wrapping er en metode som blir brukt for å øke merverdien på tjenesten eller produktet man leverer. Data wrapping innebærer at man tilfører ett eller flere ekstra element på tjenesten som gjør helhetsopplevelsen og utbyttet man får større. Man omgir et produkt eller en tjeneste med data.

Malingsprodusenten Jotun er et godt eksempel. Tjenesten innenfor skipsmaling, Jotun Hull Performance Solutions, handler egentlig ikke om maling, men om et løfte. For her har Jotun pakket inn malingen sammen med masse teknologi og data. Det har resultert i en tjeneste hvor de tilbyr en garantert forbedring i drivstofforbruk dersom skipene behandles med Jotuns produkter. Behandlingen er dyrere enn vanlig maling, men det spares inn etterhvert. Data wrapping i praksis.

Vår dynamiske konsulentmodell bygger på deler av praksisen bak data wrapping. Vi tilfører noe ekstra på opprinnelig avtalt leveranse, for eksempel prosjektledelse, ved å hente inn andre relevante ressurser for temaet eller delen av prosjektet man står i. På denne måten tilfører vi ekstra verdi for kunden.

Blogg | Slik skaper du verdi med egne data

Consulting On Demand - merverdi for kunden

Mange er kjent med begreper som “...as a service” eller “on demand”. De fleste av disse tjenestemodellene har sitt utspring i skytjenester, hvor du leier kapasitet og ressurser du til enhver tid har behov for. Fordeler som trekkes frem med slike modeller er kostnadsbesparelser, agilitet og skaleringsmuligheter.

I Azets tilbyr vi både tradisjonell outsourcing av IT-ressurser, men også et dynamisk konsulentkonsept som bygger på fordeling av kompetansen som leveres til våre kunder - akkurat når de trenger det. En leveranse som er i tråd med deres skiftende behov for hjelp.

Vi kaller dette Consulting On Demand (COD).

Hva er “Consulting on Demand”?

Consulting on Demand betyr at vi ikke tilbyr en eller flere dedikerte ressurser som blir “låst” i prosjektets levetid, men at vi med en agil leveransemodell også trekker på andre ressurser og spesialkompetanse etter hvert som prosjektet utvikler seg. Det gir økt merverdi for kunden på flere områder, uten at det påvirker oppdragets avtalte økonomiske rammer.

Risikoen blir også redusert da kunden ikke er avhengig av én eller få innleide personer i prosjektet. Med en slik modell fordeles kjennskap og kvalitetssikring i prosjektet i stedet på flere ressurser.

Få fortløpende IT-hjelp

Virksomheter trenger dedikerte ressurser som bistår med nødvendig kompetanse også i fremtiden, det behovet forsvinner ikke. Men samtidig ser vi at flere kunder i enda større grad kan dra nytte av en bredere fagkompetanse og få levert fortløpende eksperthjelp etter behov, på flere områder.

Prosjektledelse, IT-rådgivning, teknisk bistand og regnskapsfaglig hjelp er noen av våre nøkkelområder. Ved å kombinere tjenestene i en dynamisk miks, basert på kundens behov og preferanser, får kunden en mer kostnadseffektiv og agil leveranse. Det blir som å handle konsulenthjelp på samme måten som du regulerer kanalene dine med poeng på tv-boksen - samme pris og varierende innhold, bare uten fjernkontrollen.

Slik fungerer Consulting On Demand hos oss:

 1. Kartlegging
  Vi gjør en behovskartlegging sammen med dere, og blir deretter enige om scope, budsjett og tidsplan.

 2. Kompetansebehov
  Vi plukker ut personer hos oss som dekker kompetansebehovet ved oppstart og underveis i prosjektet. Kanskje dere trenger en IT-strateg som kan gjøre en samlet vurdering av prosjektet og hvordan det påvirker resten av IT-løsningen, eller en ekspert på tekniske integrasjoner? Hos oss får dere begge deler. Vår kundeansvarlig har ansvar for at våre eksperter til enhver tid er oppdatert på prosjektets scope, hva de skal gjøre - og når.

  Kundeansvarlig vil også sørge for sourcing av annen eksperthjelp dersom det dukker opp behov underveis som ikke var med i den opprinnelige planleggingen av prosjektet.

 3. Hjelp til selvhjelp
  Våre konsulenter er bevisst på å lære bort underveis i prosjektet. Vi tror at kunden selv har nytte av å tilegne seg ny og relevant kompetanse som gjør organisasjonen mindre avhengig av ekstern hjelp på sikt. Vi har også eget tilbud på kompetanseoverføring etter avsluttet prosjekt. Vi er åpne på hva vi kan, og hvordan vi jobber, og denne åpenheten skal komme våre kunder til gode.

5 fordeler med Consulting On Demand

 1. Skalerbart
  I motsetning til 100 % innleie skaleres ekstern hjelp i takt med kundens gjeldende behov. Det gjør det mulig å raskt skalere opp med ressurser/ekspertise når behovet i prosjektet øker, og skalere ned når behovet dabber av.

 2. Kostnadseffektivt
  En modell hvor kunden bare betaler for ekstern hjelp etter behov er mer kostnadseffektivt enn å låse seg til en eller flere faste ressurser i prosjektets levetid. Betal mindre når behovet er lite, og betal mer når behovet er større.

 3. Redusert risiko
  En 100% “eid” ressurs medfører risiko for økt avhengighet av vedkommendes struktur og tilstedeværelse. Fordeling av ansvar på flere personer reduserer risiko og øker sannsynligheten for bedre beslutninger. En fast kundekontakt sørger for koordineringen.

 4. Agilt
  En COD-leveranse tar høyde for at behov for bistand endres ved at ulik kompetanse/ekspertise kan sources inn underveis, innenfor prosjektets økonomiske rammer.

 5. Overføring av kompetanse
  En viktig suksessfaktor i en COD-leveranse er at kunden har bedre innsikt og kompetanse også etter at leverandøren har trukket seg ut. Consulting On Demand fokuserer på kompetanseoverføring til kunden, både underveis og i etterkant.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Stian Melheim og Petter Løken

Stian jobber som løsningsarkitekt i Azets Technology og har god erfaring med kunders digitalisering. Han har jobbet mye med ERP, integrasjoner og kunders verdikjeder, og jobber nå blant annet med agil leveransemodell for konsulentbistand. Petter er ansvarlig for forretningsområdet Business Technology i Azets. Som entreprenør, bedriftsleder og rådgiver brenner han for digitalisering og ledelse.