HR for Hire - Når bør du leie inn en fagspesialist?

Lønn & HR | 01.02.2021

av Hanne Stixrud

Hva assosierer du med begrepet HR for Hire? De fleste tenker naturlig nok på begrepets direkte oversettelse - HR til leie, men hva innebærer det egentlig? Og når og hvorfor bør du vurdere å leie inn en fagspesialist?

HR for Hire betyr å leie inn en ekspert innen Human Resource Management (HRM). En slik ekspert har styrke i å gjennomføre analyser, opptre som rådgiver og foreslå tiltak for forbedring og effektivisering.

Management for Hire er kanskje en enda vanligere overordnet beskrivelse og er et samlebegrep for midlertidig ledelse og andre management-relaterte ressurser som blant annet interimledelse.

 

Hva er HRM?

HRM kan defineres som; et sett av aktiviteter som under hensyn til tekniske og institusjonelle omgivelser, har til formål å bidra til målrettede prestasjoner for både medarbeidere og organisasjoner (Mikkelsen og Laudal, 2016)

Med andre ord måten du organiserer arbeidet og hvordan du sikrer at du har rett person på rett plass med riktig motivasjon. Listen over aktiviteter blir lang hvis vi skal ta med faktorer fra samfunnet, marked, etikk, lover og regler. 

Vi prøver likevel å oppsummere de mest vanlige HR-praksisene her:

  • Organisasjonsstruktur/-utvikling
  • Rekruttering/onboarding
  • Ledelse og lederutvikling
  • Motivasjonsfremmende tiltak
  • Lønn og belønning
  • Kompetanse- og talentutvikling
  • Internkontroll
  • HMS

 

Figuren under illustrerer hvordan HRM-aktiviteter og HR-praksisene bidrar til å underbygge bedriftens strategi og mål.

HRM huset.png

En viktig del av HRM er å vurdere hvilke HR-praksiser du som leder skal benytte deg av, og hvordan du kan sikre gjennomføring, ressurser og oppdatert kompetanse på disse områdene. HR er et stort kompetansefelt og det er få som er eksperter på alt. For å sikre fremdrift og oppdatert kompetanse på HR-praksisene du bruker, bør du vurdere om HR skal leveres internt, settes ut eller ha en hybrid løsning. Dette kan på mange måter sammenlignes med vurdering om å ha lønn og regnskap internt eller eksternt.

Et sitat fra gründer og coach Paal Leveraas beskriver dette med innleie som faglig støtte på en særdeles god måte:

Vi kan ikke ha all nødvendig kompetanse internt i bedriften lengre, men heller raskt kunne sette sammen et team av mennesker med riktig kompetanse som kan løse problemet. I dag tenker vi mer prosjektorientert arbeidsmåte. Ledelsesoppgaven er å finne de rette menneskene med den beste kompetansen til å ta seg av de rette oppgavene uten å være nødt til å betale dem en millionlønn gjennom hele året, men bare betale for den tiden de bruker på jobben

(Paal Leveraas)

 

 

Hvordan kan du bruke HR for Hire:

HR for Hire - outsource HR-rollen

Mange små og mellomstore virksomheter forholder seg ofte kun til den operative delen av HR. Eller det vi fra gammelt av kaller personaladministrasjon. Det kan ofte være daglig leder som tar seg av disse oppgavene - og både tid og interesse for å jobbe med HR er begrenset. 

Noen bedrifter av mellomstor art har gjerne ansatt en administrasjonsmedarbeider, men med liten dybdekompetanse på HR som fag. En fagperson innen HR kan vurderes som dyrt. Men stor turnover, dårlig motivasjon, høyt sykefravær, ukultur og usikre ledere kan være en mye større kostnad. 

For slike virksomheter kan det være fornuftig å benytte seg av en HR for Hire ordning hvor en ekstern konsulent kan utføre HR-arbeidet som en HR-partner.

 

HR for Hire - midlertidig behov

I situasjoner hvor det er oppstått et kort-eller langsiktig behov kan det være viktig å få på plass god kompetanse raskt. Det kan være for å dekke inn et vikariat eller kompetanse i en overgangssituasjon hvor det tar tid å få på plass riktig ressurs. Et slikt behov kan dekkes ved å leie inn en dreven HR-leder eller rådgiver. HR for Hire konsulenter har lang og bred bransjeerfaring og setter seg raskt inn i krevende problemstillinger. Konsulentene er tilpasningsdyktige og har en profesjonell tilnærming til ulike oppgaver og HRM-prosesser, både på strategisk og operativt nivå. 

 

HR for Hire som faglig støtte - hybrid HR

I tillegg til å dekke kompetansegap ved et kort eller langsiktig behov, så kan HR for Hire kan benyttes som ekstern faglig støtte til HR-funksjonen i din bedrift. Erfaringsmessig så har interne HR-ressurser hendene fulle med daglig drift, og det kan være krevende å sette igang nye HR-prosjekter. I tillegg kan det være utfordrende å holde seg faglig oppdatert innen alle HR-områder. En hybrid løsning kan være en fornuftig måte for å se muligheter for effektivisering og forbedring, men også for å sikre oppdatert og nytenkende kompetanse som drar virksomheten fremover. Her kan en HR for Hire løsning håndtere kompetanseutvikling, nedbemanning eller lederutvikling samtidig som du har en intern HR-ansatt som håndterer de daglige utfordringene. Et annet eksempel er at du bruker ekstern rådgiver for å håndtere medarbeiderundersøkelser, lage analyser og foreslå tiltak slik at du kan bruke resultatet til verdiskapning i din bedrift.

Vil du vite mer? Bli med på webinar om HR for Hire

Kan HR for Hire være noe for deg?

Hvilken løsning som passer for din bedrift vil være avhengig av flere faktorer som bedriftsstørrelse, kompetansenivå og organisasjonsstruktur. Vi i Azets bistår gjerne med å kartlegge din situasjon, hvilke HR-praksiser du har eller bør ha fokus på, samt vurdere effekten av HR for Hire, sett fra et faglig ståsted. 

Azets er et kompetansehus og er tilbyder av samtlige tjenesteområder som henger tett sammen. Våre rådgivere tenker helhetlig og brenner for utvikling. Dette gir deg muligheten til å drive mer profesjonelt og effektivt. Ved innleie av en HR-ekspert fra Azets får du en dedikert og kompetanserik sparringspartner, med et kunnskapsrikt og dyktig team i ryggen.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat på: azets.hr.kunde@azets.com

post author

Om Hanne Stixrud

Hanne er sertifisert Mangfoldsleder og har en master i organisasjon og ledelse fra UiT. Hun har HR-kompetanse fra A til Å og er en dyktig HR-rådgiver med solid erfaring med prosjektledelse i tillegg til rådgivning, lederstøtte, organisasjonsutvikling og HR-system. Hanne jobbet i Azets med HR-strategi, organisasjonsutvikling og endringsledelse, samt forbedring og digitalisering av HR-prosesser.