HR analytics gir bedre beslutninger

Lønn & HR | 09.01.2020

av Robin Myhren Heby

Hvordan vet du at avgjørelsene du tar er de beste for selskapet? Er du usikker på svaret, kan trolig HR analytics være noe for deg.

De siste årene har HR analytics, også kalt people analytics, blitt et stadig mer populært strategisk verktøy. HR analytics gjør det lettere for ledere å ta beslutninger. Målet er at ledere skal kunne ta beslutninger basert på fakta, data og analyser – istedenfor magefølelsen. Essensen i HR analytics er å benytte historisk data til å spå fremtidig adferd. Det kan benyttes til å budsjettere vekst, rekruttering og turnover, lage bonusordninger, vurdere personalkostnader, analysere ansattes tilfredshet, kompetansebehov, timeprisene, kjønnsbalansen og mye mer. Analysene kan fremstilles i et dashboard. Slik blir det lett for deg som leder å få tilgang på informasjonen du trenger når du skal ta beslutninger.

Jeg vil nå ta for meg noen konkrete områder hvor HR analytics kan hjelpe deg som leder.joooooo

HR analytics gjør rekrutteringen smartere

HR analytics kan benyttes i rekruttering for å redusere sjansene for feilansettelse. Ved å benytte data kan du finne hvilke fellestrekk ved dine beste ansatte og se etter disse egenskapene i rekrutteringsprosessen. Ser du for eksempel at strukturerte ansatte med fagskoleutdanning og teknologisk interesse presterer best, og blir lengst i selskapet, er dette en god indikasjon på hvilke egenskaper du kan se etter. HR analytics kan også benyttes til å finne trender i hvor lang tid det tar fra en stilling utlyses til den blir fylt. Da kan du få en indikasjon på omfanget av rekrutteringsprosessen innen en gitt stillingskategori.

Hvorfor slutter de ansatte? 

HR analytics kan benyttes til å identifisere hvor lenge ansattgrupper arbeider i selskapet og hvorfor disse slutter. Disse dataene kan du som leder benytte til å kanalisere motivasjonsfremmende tiltak mot utsatte målgrupper. Om prosjektledere i aldersgruppa 40-50 år i snitt slutter etter 5 år grunnet for lite variasjon i prosjektene, kan du komme med tiltak og eksempelvis kjøre hyppigere prosjektrotasjon for denne ansattgruppen.

Avslør kompetansenivået

HR analytics kan avdekke hvilken kompetanse som er i din organisasjon, og hvilken kompetanse du mangler. Denne informasjonen kan du som leder benytte i kompetansehevende tiltak. Ser du historiske svingninger i antallet sertifiserte teknikere vil det være hensiktsmessig å jobbe kontinuerlig med sertifisering av teknikere for å forhindre disse svingningene.

Hvor lønnsomme er dine ansatte?

HR analytics kan benyttes til å kartlegge hvor lønnsomme dine ansatte er. Denne informasjonen kan du som leder benytte i lønnsforhandlinger, omstrukturering og i vurderingen av kompetansehevende tiltak. Ser du at to ansatte som er like på papiret har forskjellig inntjening må det vurderes hvilke faktorer som ligger til grunn for dette, og hvordan dette kan justeres.

Identifiser HMS-utfordringer 

HR analytics kan benyttes til å identifisere trender og potensielle HMS-utfordringer basert på historisk data. Spesifikke ansattgrupper kan være mer utsatt. Som leder kan du fokusere på preventive tiltak mot slike grupper. Du kan også forutsi fremtidige skader basert på historisk data. Dersom flere prosjekter har høyere sykefravær eller mye overtid i sluttfasen av prosjektet, kan du som leder forutse dette og sette inn ekstra ressurser.

Gjør salget mer effektivt 

Identifiser hvilke salgsstrategier som tidligere har vært mest lønnsomme for organisasjonen, og hvilke tiltak som var mindre lønnsomme. Du kan benytte historiske data til å sette individuelle salgsmål basert på tidligere oppnådde salgsresultater, og tilpasse belønningsordninger etter dette. Dataene kan vise at de beste selgerne overgår sine mål med 5 prosent i snitt, eller at ansatte med en spesifikk målbonus presterer bedre enn andre. Dette er informasjon som kan benyttes når budsjetter og belønningsordninger for neste år skal fastsettes.

Vil du vite mer?

HR analytics er et godt hjelpemiddel som gjør din arbeidshverdag mye enklere, men det er også mange feller du kan tråkke i, enten ved å ha for dårlig data, gape over for mye av gangen, eller ikke ha rett kompetanse slik at beslutningene som fattes er feilaktige.

Synes du HR analytics virker spennende, men så vet du ikke helt hvor du bør starte? Ta gjerne kontakt med en av våre eksperter for en hyggelig og uforpliktende prat. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Om Robin Myhren Heby