Skal du digitalisere? Gjør dette først!

Teknologi | 29.09.2020

av Petter Løken

Verden ble plutselig tvunget til å bli mer digital - og mer blir det. Er du klar for det som kommer? Her er 4 ting du burde gjøre for å henge med i tiden - og for å være hakket bedre enn konkurrentene dine.

For de fleste selskaper i Norge er det vanskelig å forholde seg til det meste som skjer på teknologifronten. De store teknologiske endringene som vi hører om fra futurister og eksperter gjelder først og fremst teknologitrender i samfunnet og hvordan fremtiden vil se ut for konsumenter som deg og meg.

Her i Norge kan det være hvordan Vegvesenet bruker kunstig intelligens og sensorer i veibanen til å måle dekkdybde, bremsekraft, akseltrykk og eksosnivåer av bilen din eller Skatteetatens robotisering og bruk av maskinlæring til å finne ut hvem av oss som burde kontrolleres nærmere. Det er imidlertid mindre snakk om hvordan du som leder eller ansatt kan møte denne nye teknologiske revolusjonen på arbeidsplassen.


Hjemmekontor er bare begynnelsen

Verden ble i mars 2020 tvunget til å ta i bruk online video og andre digitale samhandlingsverktøy, noe som paradoksalt nok har hjulpet oss å få opp øynene for den kommende digitaliseringsbølgen som vil berøre oss alle.

Hvordan ser verden ut når den pålagte hjemmekontor-tiden er over? Må du bruke tid og krefter på å dra til kontoret for å treffe kollegaene dine hver dag, eller kan du utnytte tiden din bedre?

Selv om dagens situasjon allerede er svært annerledes enn det vi er vant med, så representerer denne “digitaliseringen” kun starten på vår nye digitale arbeidsfremtid. For her har vi stort sett erstattet fysiske møter- og samvær med digitale alternativer. Det er i seg selv ikke så veldig verdiskapende.

Digital transformasjon

Er din bedrift, som de aller fleste andre virksomheter, også helt i starten av en digital transformasjon? Dette er en kontinuerlig prosess. Vi har fortsatt ikke tatt innover oss hva det innebærer når alle rundt oss er digitale; kolleger, kunder, leverandører, partnere, konkurrenter og myndigheter.

Som leder ser du kanskje konturene av en digital fremtid i din egen virksomhet. Men hva gjør du for å møte kundene digitalt, før konkurrentene dine?

Den tradisjonelle måten å tilbyr produkter og tjenester på endrer seg. I en ny digital hverdag vil alle være “online” og det krever en agil arbeidsmetode hvor markedstilpasning og rask respons dominerer. Et eksempel på det er de mange appene som vi bruker både privat og i arbeidslivet.

Applikasjonsleverandørene vet allerede mye om vår bruk av disse app-ene. Endringer og oppdateringer skjer nesten kontinuerlig, app-ene blir stadig bedre basert på bruksmønster og kundebehov.

Dette krever et endringsfokus som fortsatt er uvant for mange ledere.

Gjør disse 4 tingene først

 1. Hvor stor er den tekniske gjelden?
  Virksomheter kan ikke fungere uten teknologi. “Jeg har jo gjort investeringer i IT-løsninger, så dette er ikke relevant for meg” tenker du kanskje. Ja, men så lenge disse løsningene støtter gårsdagens forretningsprosess vil det være et stort hinder for deg.

  Tommelfingerregelen? Jo eldre, og jo mer skreddersøm, desto større er den tekniske gjelden din. Dette vil også påvirke hvilke digitaliseringsprosjekter du kan gjennomføre på kort og lengre sikt.

  Her er det om å gjøre å henge med når behovet for omstilling treffer. Eksempler kan være:
  • Windows versjoner som ikke er kompatible med annen programvare
  • ERP eller økonomisystemer som ikke er oppdatert med senere versjoner - og dessuten skreddersydd eller integrert med andre systemer
  • Forskjellige IT systemer som over tid har en eller flere funksjoner som overlapper hverandre.

 2. Er dagens IT-løsning skybasert?
  Det er en del forvirring i markedet om hva skytjenester er. Her snakker vi om IT-løsninger med applikasjoner som er spesielt utviklet for internettbruk, såkalt SaaS (Software as a Service). Alt fra MS Office og mail i form av Office 365 (nå kalt Microsoft 365) til økonomi- og andre forretningsapplikasjoner. De aller fleste av disse applikasjonene er nå fullt ut tilpasset internett og tilbys som SaaS tjenester. Det betyr at de leveres som tjenester direkte over nettet – fra applikasjonsleverandørene selv. Skybaserte IT-løsninger er en viktig premiss i enhver digital transformasjon. Det er selve grunnmuren i enhver moderne IT-løsning.

 3. Hvordan bruker du data i dag (innsamling, forvaltning og foredling)?
  Verdiene du kan hente ut av data kan bli enda større og viktigere enn oljen, i følge en rapport utarbeidet av Menon. Men det er først når man kan fatte bedre beslutninger basert på data, at data virkelig skaper verdi. Data må kobles, bearbeides, tilgjengeliggjøres og nyttiggjøres.

  Det er hovedsakelig to grunner til at du burde ta avgjørelser basert på data:
  • Du kan forbedre eksisterende drift. Dette vil blant annet innebære å effektivisere beslutningsprosesser, gi mer presise prediksjoner, raskere reaksjonstid, bedre brukerorientering, bedre kvalitet i beslutninger, og så videre.
  • Påvirke din egen evne til fornying: Dette kan være å utvikle en ny organisasjonsmodell, nye kommunikasjonskanaler eller helt nye produkter og tjenester.

 4. Hvor digitalt moden er virksomheten?
  Digitalisering er mye mer enn å ta i bruk siste skrik på teknologifronten. Når bedriften din digitaliseres, så er det ikke teknologien som transformerer, det er hele virksomheten din.

  I forkant av enhver digital transformasjon er det behov for å få avklart hvor digitalt kompetente de ansatte er, hvilke digitale brukervaner de har, hvilke digitale kanaler de foretrekker og hvorfor.

  I en digital fremtid er det bare de bedriftene som kan tilpasse seg nye markedstrender, endrede kundebehov eller imøtekomme og utfordre nye digitale tjenester fra konkurrenter som vil overleve.

 

Azets kan hjelpe deg

Digitalisering er krevende, det vet vi av egen erfaring. Men det er ingen vei utenom hvis du og din virksomhet skal være konkurransedyktig i fremtiden. Fortsatt usikker på hvordan du skal komme i gang? Kontakt oss, så hjelper vi deg på veien.

post author

Om Petter Løken

Petter var tidligere ansvarlig for forretningsområdet Business Technology i Azets. Som entreprenør, bedriftsleder og rådgiver brenner han for digitalisering og ledelse.