Har lønnssystemet gått ut på dato? Bli klar for å bytte lønnssystem!

Teknologi | 14.06.2021

av Edvard Kvåle Ulla

* oppdatert 29. november 2021

La oss si at du i dag jobber i et lønnssystem som har fungert ypperlig i alle år. Det har antagelig vært en lang, stabil og hyggelig reise. Nå har dagen kommet, hvor du enten opplever at systemet ikke utvikler seg i takt med nye/endrede behov eller i verste fall legges ned. Eller begge deler. Må du bytte lønnssystem? Hva nå?

 

“Etter den søte kløe kommer den sure svie”… Eller omvendt?

Vi i Azets vet hvor smertefullt det kan være å bytte systemer og særlig et lønnssystem du har vært trygg på. Vi vet at fallhøyden kan føles stor når en godt innarbeidet og (frem til nå) velfungerende løsning skal erstattes. Vi vet at det blir sagt at “en æra er over” og at enkelte vegrer seg for det nye.

Vi vet også at den som venter på noe godt ikke venter forgjeves. Vi vet at vår erfaring, kompetanse og motivasjon sikrer den samme lange, stabile og hyggelige reisen med et nytt system. Vi vet at enkelte som i utgangspunktet ikke ville bli med på et nytt lønnssystem, nå er strålende fornøyde med sin  nye løsning.

 

“Dette høres fornuftig ut, men hva må jeg tenke på ved valg av nytt lønnssystem? Skybasert, sa du?”

Med dagens teknologi har tilgjengelighet blitt “allemannseie” - vi får tak i det vi trenger, når vi trenger det. Hvorfor er det sånn? Antagelig fordi systemene som brukes ligger i skyen - et sted de aller fleste systemer vil være innen få år. Slik bør det også være for et lønnssystem

La oss utdype dette med sky - i en lønnssystem-kontekst. 

La oss si at du i dag har et lokalt installert lønnssystem, eller kanskje en hybridløsning (med Citrix f.eks.). I begge tilfeller er det en server som må driftes (koster penger), oppdateringer som må kjøres (koster penger) og feilrettinger som må gjøres (koster penger). Med et skybasert lønnssystem slipper du kostnader knyttet til serverdrift, oppdateringer, feilrettinger og nye versjoner.

Med et skybasert lønnssystem slipper du kostnader knyttet til serverdrift, oppdateringer, feilrettinger og nye versjoner.

Videre kan det tenkes at du og dine kolleger leverer timelister, fraværssøknader, ferieønsker, reiseregninger og utleggsskjema på papir eller Excel-ark. Hvorfor gjøre dette når det finnes lønnssystemer som lar deg gjøre dette via din mobil (eller pc om du vil)? Alt du trenger er altså en pc/mobil og internett, og derfra kan du registrere det du ønsker. Og når alt er registrert? Jo, da har lønnsansvarlig, ved hjelp av automatikk, alt h*n trenger og lønnen kan effektivt kjøres - også fra mobil om ønskelig. Og det beste - alt er samlet i ett og samme system. Én innlogging gir tilgang til alt. 

Det beste med et skybasert lønnssystem er at alt er samlet i ett og samme system. Én innlogging kan gi tilgang til alt. 

“Jeg må bytte lønnssystem - hva gjør jeg nå?”

Jo, gi oss tillit, og vi gir deg en fantastisk kundereise og et effektivt, tilgjengelig og tidsbesparende lønnssystem i retur. Azets leverer skybaserte løsninger, samt tjenester og kunnskap knyttet til automatisering og effektivisering av forretningsprosesser. I et samarbeid med Azets kan du være trygg på at du alltid får tett oppfølging av faglig oppdaterte og løsningsorienterte medarbeidere. Vi tror nettopp kombinasjonen av kompetanse, teknologi og prosesser er et suksesskriterium for å levere best kvalitet til lavest mulig kostnad for våre kunder.

I Azets har vi erfarne flyttefolk som hjelper deg over i en ny skybasert hverdag. Hver flytteprosess er unik, og gjennom årene har vi finpusset vår metodikk og utarbeidet en best practice. Kort fortalt kan prosessen se omtrent slik ut;

  • Workshop: det hele starter med en grundig gjennomgang og kartlegging av deres ønskede rutiner, og hvilke tanker dere har rundt fremtidige behov og ønsker. Dette er en kritisk fase, som har stor påvirkning på resten av prosjektet. Vi setter av god tid til å sammen utforme en felles forståelse for hvordan vi best skal lykkes med implementeringen av nytt system
  • Flytting av data og teknisk oppsett: i denne fasen gjør vi mye av jobben uten deres involvering, på grunnlag av all input ifm. kartleggingen. Vi vil likevel, ved behov, følge dere opp fortløpende slik at vi sammen skaper en fullstendig korrekt produksjons-klient. Her vil vi også sette klare frister for når grunndata (ansatt- og lønnsdata) må være klare til import, da vi vet at feil og mangler her vil kunne føre til forsinkelser. Vi bistår/veileder ifm. uthenting av grunndata, og deretter verifiserer dere at dataene som leses inn er korrekte.
  • Implementering, opplæring og support: etter grundig testing og opplæring er systemet klart til bruk og vi er der for dere når første lønn i nytt system skal kjøres. På tross av opplæring underveis vet vi at tiden etter “go live” kan være utfordrende, og at det kan dukke opp spørsmål. Ikke vær bekymret, vi drar ingen vei.  

“Fantastisk, har dere et konkret lønnssystem i tankene?”

Ja, det har vi. Visma’s nye flaggskip, Visma.net Payroll.

Visma.net Payroll er et moderne skybasert lønns- og personalsystem, med stort fokus på automatisering av manuelle rutiner og repetitive administrasjonsoppgaver. Systemet er designet for å forenkle og effektivisere lønn- og personalprosesser, og gir ledere og ansatte tilgang til smarte løsninger direkte på mobilen eller på nett. Lønningsansvarlig får et effektivt verktøy med avansert automatikk, som gir full oversikt og kontroll, samt enkel og effektiv rapportering til myndighetene.

Lurer du på noe?

post author

Om Edvard Kvåle Ulla

Edvard jobbet som IT-konsulent i Azets Technology. Edvard er utdannet siviløkonom, og med en brennende interesse for IT-systemer arbeidet han i skjæringspunktet mellom IT og økonomi. Edvard var involvert i alle faser knyttet til leveranse av programvare til våre kunder.