Arbeidsmiljø­portalen - kunnskapsbank og verktøy i forebygging av sykefravær

Lønn & HR | 21.04.2021

av Ingrid Petterson

I Norge er vi gode på arbeidsmiljø, men samtidig anslås det at 1 av 5 sykefraværsdager er arbeidsrelaterte. Dette utgjør 5 000 000 arbeidsdager på ett år. Hvordan henger det sammen?

Sykefravær koster samfunnet rundt 75 milliarder kroner årlig ifølge Oslo Economics. Kostnadene består av tapt produksjon, økt sykefravær og økte helsekostnader.

Med gode tiltak kunne mye av dette fraværet vært unngått, til en brøkdel av prisen.

 

Systematisk jobbing med arbeidsmiljø

I vinter ble Arbeidsmiljøportalen lansert. Her har Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), NAV og Petroleumstilsynet sammen med partene i arbeidslivet gått sammen om å få bedrifter til å jobbe mer systematisk med arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøportalen er en del av dette satsningsarbeidet. Den nettbaserte portalen består av bransjespesifikk kunnskap og inneholder verktøy for hvordan man kan utvikle arbeidsmiljøet sammen. Foreløpig er det utviklet verktøy for bransjene barnehage, bygg, anlegg, næringsmiddelindustri, rutebuss og persontransport, sykehjem, sykehus,petroleumsvirksomhet,men flere bransjer vil komme etterhvert.

For å jobbe effektivt og riktig må vi legge faktakunnskap til grunn. I Arbeidsmiljøportalen presenteres bransjeprofiler med slik fakta for bransjene i Norge på en lettfattelig måte. Over tid bygges kunnskapsbaserte verktøy slik at virksomhetene kan jobbe med de faktorene som er viktige for dem – og som vi vet virker

(direktør Pål Molander i STAMI)

 

Inspirasjon til arbeidsmiljøarbeidet

Portalen er lagt til opp til å være en dynamisk bank for kunnskap, hvor man kan hente inspirasjon og erfaringer til arbeidet på sin arbeidsplass, samt kunne måle seg mot tilsvarende virksomheter..

Arbeidsmiljø handler om arbeid og hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører selve jobben. For å forebygge arbeidsrelatert sykefravær, bør du vite hva som kjennetegner din arbeidsplass.

 

Arbeidsmiljøsatsningen

  • I ny IA-avtale er det etablert en nasjonal arbeidsmiljøsatsing.
  • Arbeidsmiljøsatsningen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet.
  • Arbeidsmiljøsatsningen skal formidle forskningsbasert kunnskap som skal gi treffsikre bransjerettede tiltak og verktøy slik at virksomhetene enkelt kan ta det i bruk. 
  • Målet er å styrke og motivere til felles innsats i virksomhetene, og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende.
  • Arbeidsmiljøportalen er ett av flere tiltak i Arbeidsmiljøsatsningen.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Azets kan hjelpe deg

Vi rådgir daglig våre kunder i arbeidsmiljørelaterte spørsmål, enten det gjelder omstillingsprosesser eller kultur på arbeidsplassen. Ønsker dere en sparringspartner i forbedringsarbeidet? Har du lyst til å jobbe mer systematisk med arbeidsmiljøet, og bruke Arbeidsmiljøportalen på en inspirerende og effektiv måte for din bedrift, ta kontakt med oss i Advisory HR!

post author

Om Ingrid Petterson

Ingrid er HR-manager i Azets Consulting, og har sin fagkrets fra psykologi og helsevitenskap. Hun har erfaring fra både privat og offentlig sektor, sist i Coperio Bedriftshelse. Hun har hele tiden jobbet med HR, og har sin styrke innen systematisk HMS, sykefravær, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Ingrid jobber med å levere raskere merverdi til våre kunder gjennom innovativ HR og HMS.