Hvordan bruke godt arbeidsmiljø til forebygging av sykefravær

Lønn & HR | 17.10.2017

av Azets

5 gode råd for bedre arbeidsmiljø

Ikke bare kan sykefravær være nedbrytende for den enkelte arbeidstaker – oppfølging av sykemeldinger krever også mye tid og penger av deg som arbeidsgiver. Så hvordan kan du bidra til å få de ansatte i virksomheten din raskere tilbake på jobb?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var det 6,2 prosent sykefravær i Norge i første kvartal i 2016. Dette er en liten nedgang sammenlignet med første kvartal i 2015, men likevel høyere enn i nabolandene våre. Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å redusere sykefraværet på arbeidsplassen?

Se hvordan du kan få hjelp til å håndtere sykefravær

For det første finnes det klare regler for hvilke tiltak du som arbeidsgiver er lovpålagt å sette i gang.

Dialog og inkludering

Arbeidstilsynet har også gode råd når det gjelder tilrettelegging for, og oppfølging av, sykemeldte medarbeidere. Øverst på denne listen er en anbefaling om å komme raskt i gang med dialog og tiltak, og å fokusere på tilrettelegging framfor diagnose og kontroll. Du kan komme langt med individuell tilpasning og et inkluderende arbeidsmiljø.

Husk at du også har ansvar for forebygging av arbeidsrelatert sykdom. Her får du fem gode råd:

1. Ressurser

Ressursplanlegging er alfa og omega. Sørg for å ha de rette personene på rett plass og med tilstrekkelig kapasitet. Men hvordan gjør du dette i praksis?

  • sett av tid og ha kompetanse til jevnlige medarbeidersamtaler
  • ha riktige hjelpemidler for å lette på arbeidsbelastninger på plass 
  • tilrettelegg for ansatte med ulike helseutfordringer
  • sett av ressurser til å ta deg av menneskene som jobber i bedriften 

2. Organisering

Som arbeidsgiver er det din oppgave å organisere arbeidet slik at dine ansatte er like friske når de drar fra jobb som når de kommer. Dette inkluderer naturlig nok å sørge for gode systemer og rutiner for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Samtidig bør de ansatte også oppleve at arbeidsoppgavene de gjør er meningsfulle og at deres innsats utgjør en forskjell for bedriften.

3. Lederskap

Det er viktig at store beslutninger forankres i hele bedriften, og ikke bare hos ledelsen. Opplevelsen av å jobbe mot et felles mål kan være avgjørende for trivsel på arbeidsplassen. Overordnede mål bør derfor være tydelige og tilgjengelige for alle ansatte.

Ledelsen kan for eksempel ha god nytte av smarte arbeidsverktøy innen lønn og HR-administrasjon - som frigjør verdifull tid og gir et bedre beslutningsgrunnlag.

Endringer i en bedrift kan gi flere uventede konsekvenser. Omstillinger bør derfor gjøres på en gjennomtenkt og strukturert måte. Ledelsen bør være tydelig på årsakene til endringene, og hva de vil innebære for de ansatte.

Husk også at en aktiv ledelse har mye å tjene på å delegere oppgaver til andre ansatte. Dette kan skape engasjement og deltakelse, samt bidra til at flere medarbeidere føler eierskap til prosessene i virksomheten.

4. Kommunikasjon

God kommunikasjon internt er en svært viktig del av iverksetting og forankring av tiltak, helt uavhengig av bransje eller størrelse på bedriften. Dette for å unngå feiltolkninger og misforståelser, og for å bidra til mer åpenhet. Du kan for eksempel benytte smarte verktøy for internkommunikasjon og samhandling som én av veiene til bedre internkommunikasjon.

God informasjonsflyt i praksis kan være et fellesmøte hvor de ansatte blir informert om hvordan selskapet ligger an og planer for utvikling. En god informasjonsflyt handler også om tydelige rutiner for tilbakemeldinger også oppover i hierarkiet. Husk at god kommunikasjon går begge veier - hele bedriften kan ha mye å tjene på innsikt gjennom åpen og god dialog.

5. Motivasjon

Det å kunne se betydningen av egen innsats er ofte en kilde til inspirasjon og motivasjon. Som arbeidsgiver kan du påvirke dette i positiv retning gjennom tydelig forankrede målsetninger, og å gi konstruktive tilbakemeldinger og bevisstgjøre hver enkelt sin innsats. Konkrete mål og en god organisering av arbeidet kan gi positiv motivasjon til å stå på.

Dette gir gjerne bedre resultater enn arbeid som gjøres under negativt stress, slik som at man er redd for å bli straffet hvis man gjør feil, eller ikke har klart for seg hvorfor oppgaven skal utføres.

Et godt arbeidsmiljø er også svært viktig for motivasjonen. Det kan være smart å samle bedriftens ordninger og retningslinjer for arbeidsmiljøet i en god personalhåndbok.

Invester i lagbygging og aktiviteter utenfor kontoret - dette kan bidra til å skape et arbeidsmiljø som verdsetter lagarbeid i bedriften. Bedriften bør tilrettelegge for en sunn livsstil og trening. Hva med å delta med bedriftslag i et løp eller en fotballturnering, for eksempel?

Last ned vår sjekkliste for oppfølging av sykemeldte

Om Azets

Bidragsyter til nyttige blogginnlegg innen programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR og forretningsdrift.