Sertifiseringer i rekrutteringsbyrå
 
 
 

Sertifiseringer og samarbeidspartnere

Rekrutteirngsbyrået i Azets holder høy standard i markedet for rekruttering og utleie av arbeidskraft. Vi samarbeider med diverse aktører som understøtter dette. Nedenfor finner du en oversikt over disse.

ISO_logo.jpg

ISO-sertifisert 9001:2015

Vi har utarbeidet prosedyrer i vårt kvalitetssystem som følges nøye i måten vi velger ut kandidater på for å sikre at disse på en best mulig måte kan tilfredsstille våre oppdragsgiveres krav.

ISO 9001:2015 er et system for kvalitetsstyring som er utviklet for å skape en mer virkningsfull og effektiv forretningsdrift.

Sertifisering av det interne kvalitetssystemet er en bekreftelse fra et uavhengig, kompetent og akkreditert organ om at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard.

NHO samarbeid Bemanningsbyrå

Revidert arbeidsgiver bedrift

Vårt mål er å være en best mulig arbeidsgiver for våre ansatte og at våre kunder skal være trygge på at vi er en seriøs og solid samarbeidspartner som leverer kvalitet i alle ledd. De skal være trygge på at vi gjør jobben vår på en profesjonell måte og at vi følger arbeidsmiljøloven. Derfor har vi, i tilegg til ISO-sertifisering, å være en RA bedrift.

(RA)Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Sertifisert bruker av OPQ32

Rekrutteringsbyrået er sertifisert bruker av OPQ32. Dette er en av verdens mest kjente - og anerkjente – personlighetstester, og er den første testen i Norge med ISO-sertifisering fra Det Norske Veritas.

OPQ er designet spesifikt for å avdekke trekk ved en persons personlighet og foretrukne måter å handle på, og er godt dokumentert gjennom en rekke ulike studier. 

DNV-sertifisering – sertifisering for rekrutterere 

Mange av våre rekrutteringsrådgiverere er sertfiserte rekrutterere via DNV. Minimum en person på hvert av våre lokalkontorer er sertifisert.

Sertifiseringen sørger for at våre rekrutteringsrådgivere holder seg oppdatert innen faget. DNV-sertifikatet er en bekreftelse på rekrutteringsrådgiveren har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse.

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge.