Mennesker som samarbeider
 
 
 

Slik oppleves et samarbeid med Azets

Azets skal først og fremst være en nyttig og relevant samarbeidspartner for sine kunder. Vårt mål er å bistå kundene med å lykkes.

Kom i gang hos Azets

 

Azets skal først og fremst være en nyttig og relevant samarbeidspartner for sine kunder. Vårt mål er å bistå kundene med å lykkes.

Vi utvikler nye løsninger og tjenester kontinuerlig – for å gjøre kundenes virksomheterer mer kostnadseffektive og konkurransedyktige. Organisasjon har fokus på å være proaktive og ha en rådgivende tilnærming til oppfølgingen av sine kunder. 

Måten vi opererer på er tydelig definert i serviceavtaler, slik at det ikke skal være noen tvil om hva leveransen består av. Vi evaluerer kvaliteten på samarbeidet med kundene våre på en systematisk måte – uavhengig av om leveransen til kunden består av omfattende daglig økonomistyring, ukentlige leveranser eller månedlige oppgaver.

 
Kvalitet og sikkerhet

Kvalitet ved hjelp av både fleksibilitet og standardisering

Vi utvikler og skreddersyr tjenestene til våre kunder, både før og etter at tjenesteleveransen er i gang for fullt. Samarbeidet støttes av en standardisert samarbeidsmodell og strukturert kvalitetsarbeid som sikrer at kundene våre får den beste kvalitet på det Azets leverer.

Tjenestene våre leveres uavhengig av bransje der vi kontinuerlig har som mål å effektivisere leveransen, Vi har også utviklet spesialtilpassede regnskapsløsninger for utvalgte bransjer. Vi tar utgangspunkt i en effektiv økonomitjeneste og skreddersyr prosesser for den enkelte bransje med bakgrunn  i de særskilte karakteristikkene, utfordringene og rapporteringskravene til den enkelte bransjen. Over tid har vi tilegnet oss en bransjekompetanse som gjør oss i stand til å spesialisere og skreddersy våre team, tjenester og løsninger til nettopp disse bransjene.

Dedikert kundeteam i det daglige samarbeidet

Et kundeforhold i Azets styres av et kundeteam. Kundeteamet ledes av en fagperson som har ansvar for og eier den aktuelle tjenesten Azets tilbyr. Tjenestene fra Azets er basert på såkalte SLAer (service level agreement) som inkluderer en beskrivelse av kundenes tjenester og bestemmer hvordan vi leverer disse.

Kundemøter gjennomføres der kundens interne og eksterne regnskapsrapporter for hver finansielle periode, og kundens juridiske forpliktelser, danner grunnlaget for innholdet i møtene. Vi sammenlikner ulike finansielle perioder, budsjetter og prognoser. Det diskuteres også forventninger til hvordan vi best mulig kan hjelpe kunden fremover. 

I møtene informerer vi også om nyheter og endringer som kan påvirke forretningen deres. Vi deler også relevant informasjon som for eksempel informasjon om nye tjenester, arrangementer, regeloppdateringer i våre faste nyhetsbrev.

 
Kundeteam
Glad kunde mann

Høy kundetilfredshet er grunnmuren hos Azets

Automatisering forenkler rutineoppgavene for våre regnskapsførere, lønnskonsulenter og rådgivere. Det frigjør verdifull tid som brukes til å skape enda bedre kundeopplevelser. Gjennom NPS-systemet (Net Promoter Score) som Azets har benyttet seg av siden 2013, måler vi kundetilfredshet kontinuerlig. NPS gir oss verdifulle tilbakemeldinger og bidrar til å skape enda bedre kundeopplevelser.

 

Strategisk samarbeid

Vi legger stor vekt på å utvikle det strategiske samarbeidet – samtidig som vi utvikler den daglige tjenesteleveransen. En kundespesifikk styringsgruppe, som vanligvis består av ledelsen og forhandlingspartnere, møtes jevnlig for å diskutere utviklingen i samarbeidet og innholdet i serviceavtalen.

 
Dame strategisk samarbeid

Kom i gang med tjenester fra Azets

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her, og at jeg når som helst kan redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.