Karriere i Azets: Vaida Savicke

Vaida Savicke ansatt i Azets

Navn: Vaida Savicke

Stilling: Advisor / Effektiviseringsansvarlig for BTV Nord

Arbeidssted: Sandefjord

Utdanning: Bachelor i økonomi

 

Vaida startet sin karriere i Azets i februar 2020. Hun fikk raskt økt ansvar og er i dag effektiviseringsansvarlig. Hun er opptatt av et godt arbeidsmiljø, med sterke faglige team og god kvalitet. Som ansatt i Azets opplever hun å ha en variert og fleksibel arbeidshverdag med stadig spennende oppgaver og prosjekter på tapetet.

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

I Azets opplever jeg at det er et godt arbeidsmiljø, med sterke faglige team. Du møter alltid kolleger som har vært borti alle tenkelige faglige problemstillinger før, og som du kan diskutere faget med. Her er man også gode til å avlaste hverandre i tidspressede situasjoner. I tillegg har Azets har gitt meg en variert og fleksibel arbeidsdag. Jeg har faste kunder i flere ulike systemer, jeg bistår kunder som fører regnskapet sitt selv (konsulentbistand) og sist men ikke minst arbeider jeg med effektiviseringsoppgaver. Azets er stadig under utvikling og effektiviserer fortløpende sine prosesser. Dermed er det ofte noe spennende på gang. 

Hvordan har din utvikling vært i Azets? 

Jeg startet i Azets som Advisor. Allerede 6 måneder etter at jeg begynte fikk jeg tilbud om å bli effektiviseringsansvarlig. Dette takket jeg ja til.  

Hva er ditt beste minne så langt i Azets? 

Jeg begynte i Azets i februar 2020. Kun en måned etterpå kom Covid-pandemien og vi  måtte begynne å jobbe hjemmefra. Det beste minnet mitt må derfor være at kontoret åpnet igjen og at vi endelig kunne møte hverandre fysisk. 

Hvorfor har du valgt å jobbe i Azets? 

Azets er et stort selskap med mange muligheter. Jeg setter pris på kvalitet, og her finner man et sterkt faglig miljø. Dette, kombinert med en fleksibel og varierende arbeidshverdag der jeg har reelle muligheter til å påvirke, er flere av grunnene til at jeg har valgt å jobbe i Azets.

Hva blir viktig for Azets i fremtiden?

Fremover tror jeg at effektivisering og automatisering vil være viktig for at Azets skal fortsette å være en ledende bedrift innen regnskap, lønn, rådgivning og forretningstjenester. I tillegg er det viktig med lojale medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

 

 

<< Møt flere ansatte