Karriere i Azets: Ingrid Løken Thorsrud

Ansatt i Azets Ingrid Løken Thorsrud

Navn: Ingrid Løken Thorsrud

Stilling: Avdelingsleder

Arbeidssted: Lillehammer

Ingrid er i dag Avdelingsleder på Lillehammer. Dette betyr at hun har det daglige ansvaret for avdelingen på Lillehammer, hvor hun har budsjett-, resultat- og personalansvar. Hun er med i ledergruppen i ressurssenter Innlandet, som består av avdelingene på Gjøvik, Hamar, Gran, Hallingdal og Lillehammer. Ved siden av den administrative delen av jobben, har hun daglig kontakt med kundene som tilhører avdelingen. 

Hvordan har karrieren din utviklet seg i Azets?

Jeg startet som avdelingsleder på Lillehammer våren 2017, og kommer fra stillingen som Client Service Director/avdelingsleder i Carat, som er et Mediebyrå i Oslo. Jeg kommer med andre ord fra en helt annen bransje. Samtidig er mange av lederoppgavene de samme som jeg hadde tidligere (mediebransjen har i likhet med regnskapsbransjen vært gjennom et stort skifte når det gjelder digitalisering og automatisering). Gjennom min karriere i mediebransjen har jeg jobbet som rådgiver, kundeansvarlig og leder. Jeg bruker mye av erfaringen jeg har opparbeidet meg rundt ledelse, rådgivning, kundeledelse og kundeorientering i min jobb som Avdelingsleder i Azets.

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

Det beste ved å jobbe i Azets er all den gode og bredt sammensatte kompetansen vi har i selskapet. Jeg liker godt å jobbe med folk som har annen kompetanse enn meg selv, for da kan jeg lære noe nytt, og vi utvikler oss videre sammen. Det er også veldig spennende å være en del av et konsern som er bransjeledende innenfor automatisering, digitalisering og skybaserte løsninger. I tillegg er jeg veldig opptatt av samhandling, fordi det vil være til det beste for kunden og gi den beste kundeopplevelsen. Det er vi i Azets gode på.

Hvordan ser du på fremtiden for Azets?

Fremtiden for Azets er veldig bra. Azets har en klar strategi, er langt framme, og investerer kraftig i digitale løsninger, samtidig som vi har mange dyktige kolleger i organisasjonen. Azets kommer til å levere tjenester innenfor nye og spennende forretningsområder i framtiden, ved siden av de tjenestene vi leverer i dag. Alt dette betyr at Azets kommer til å gjøre det bra i et marked i stor endring. Azets er veldig godt rustet for fremtiden!

<< Møt flere ansatte