Karriere i Azets: Fredrik Sollihagen Gulbrandsen

Navn: Fredrik Sollihagen Gulbrandsen

Stilling: Leder RS Innlandet og Avdelingsleder

Arbeidssted: Gjøvik

Fredrik har nå stilling som leder av distriktet vårt i Innlandet, bestående av fem avdelinger innenfor SME-segmentet. I Innlandet er det ca. 85 dyktige medarbeidere.

Hans viktigste arbeidsoppgavene går ut på å skape gode rammevilkår for våre ansatte, slik at de kan lykkes med å være blant våre kunders viktigste partnere. Det innebærer satsing på faglig nivå, systemforståelse og hvordan vi samarbeider med kundene våre. Oppfølging av personal, økonomi og våre eksisterende og potensielle kunder er viktige stikkord på konkrete arbeidsoppgaver.

Hvordan har karrieren din utviklet seg i Azets?

Jeg startet som Trainee i Azets for snart seks år siden. Her gikk mye ut på å bygge et godt økonomifaglig fundament, og å få en grundig forståelse av den tradisjonelle kjernevirksomheten vår, og bli bedre kjent med selskapet på tvers.

Underveis i Trainee-perioden fikk jeg muligheten av min avdelingsleder til å gå på en teamlederstilling i en alder av 23 år. Dette var en unik sjanse, som jeg måtte gripe med begge hendene. Med erfarne og inkluderende medarbeidere som hjalp meg med å lykkes, så gikk dette veldig fint. På bakgrunn av denne erfaringen, hvor jeg har fått stadig mer ansvar, tok jeg i starten av 2018 over som leder for distriktet vårt i Innlandet. Der ligger fokuset på å befeste vår posisjon som den ledende aktøren i området, og tiltrekke de mest spennende kundene og de beste ansatte i Innlandet.

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

Noe av det morsomste med å være i Azets er at hvis du tør å sette deg høye mål, så er hele selskapet med og støtter oppunder disse målene. Jeg har fra første dag i selskapet hatt en veldig god støtte fra min nærmeste leder som har vært med og støttet oppunder mine karriereambisjoner. Dette, sammen med en god del innsats, har gjort at jeg i en alder av 28 år har fått mye mer erfaring på et høyere nivå enn jeg hadde sett for meg før jeg begynte i Azets.

I tillegg syntes jeg det er veldig morsomt å jobbe med det beste laget i en bransje i stor endring. Kombinasjonen av økonomi, mennesker og teknologi er for meg midt i blinken.

Hvordan ser du på fremtiden for Azets?

Fremtiden til Azets ser veldig lys ut. Endringstakten er stadig raskere, og vi kommer til å jobbe knallhardt videre med å «stay ahead of the curve» som den foretrukne økonomipartneren for næringslivet i Norden.

Jeg gleder meg til å være med på reisen vår videre!

<< Møt flere ansatte