Karriere i Azets: Endre Nielsen

Endre Nilsen ansatt i Azets

Navn: Endre Nielsen

Stilling: Teamleder

Arbeidssted: Sotra

Utdanning: Master, Finance and International Business, Aarhus Universitet

 

På Sotra-kontoret kan du møte teamleder Endre. Han har hatt en spennende karriere over flere forretningsområder i selskapet, og trives godt i arbeidet med både store og små kunder. I Azets opplever han å ha en variert arbeidshverdag med mye humor og gode kolleger.

Hva er det beste med å jobbe i Azets?

I Azets er det et fantastisk sosialt og kollegialt miljø med mye humor og en variert arbeidshverdag! Man møter stadig nye utfordringer, og vet aldri helt hva som vil dukke opp i løpet av en arbeidsdag, noe jeg syns er spennende. Jeg trives godt med å jobbe med både store og små kunder og hjelpe til og bistå i møte med utfordringer. 

Hvordan har din utvikling vært i Azets?

Jeg begynte i Azets på LA (Large Account) Bergen med prosessarbeid, men jeg fikk fort mer ansvar og flere kunder. Etter noen år hoppet jeg over på SME (Small and Medium-sized Enterprises) som teamleder. Å endre forretningsområde har vært både spennende og utfordrende. Man møter andre utfordringer på SME enn på LA, men jeg liker veldig godt at man på SME kommer mye nærmere beslutningstakerne og på mange måter blir mer involvert i den daglige driften. 

Hva er ditt beste minne så langt i Azets? 

Jeg tror jeg må trekke frem LA samlingen(e) i Oslo. Her likte jeg alt fra den faglige biten, til det sosiale og møte med kolleger fra hele landet. 

Hvorfor har du valgt å jobbe i Azets? 

Azets er et stort selskap med mange muligheter. I en utfordret bransje, grunnet automatisering etc., har Azets har klart å utforme en strategi, som jeg tror er veldig riktig og god. 

Hva blir viktig for Azets i fremtiden?

Å være i forkant av den automatiseringen/digitaliseringen som skjer i bransjen og ha ressursene til å være ledende, tror jeg vil være noe av det viktigste Azets kan fokusere på fremover.

 

 

<< Møt flere ansatte