top banner image
 
 
 

MVA-representant i Norge

Fakturering og MVA-regnskap gjennom en aktør med lang erfaring på området.

 

Få på plass en MVA-representant

Selg via MVA-representant i Norge

Utenlandske bedrifter som selger varer eller tjenester som er pålagt moms i Norge, er ansvarlige for merverdiavgift. De må være registrert i momsregistret og føre et MVA-regnskap. Selv om virksomheten din ikke har noen forretningssted i Norge, kan du overlate det administrative til en mva-representant. Azets er MVA-representant for en mengde internasjonale selskaper og en av de største aktørene i det norske markedet. 

PC regnskap MVA

Tjenester MVA-representant

  • Registrering i MVA-registeret
  • Håndtering bilag
  • Anleggsmidler
  • MVA-breregning og rapportering
  • Rapportering til offentlige myndigheter
  • Finansielle rapporter på alle nivåer

Norske MVA-regler

De norske momsreglene angir at MVA skal rapporteres i perioden da fakturering skjer, og ikke når kundene dine betaler eller når du betaler leverandørene.

Vår MVA-representasjon er basert på rutiner som styres av norsk lov og momsregulering. Vi rapporterer MVA på forfallsdato, og overfører penger til myndighetene direkte fra bankkontoen din. Sammen er vi ansvarlige for at merverdiavgift blir beregnet og betalt. Som sikkerhet for dette ansvaret må en bankgaranti eller bankinnskudd utstedes.

Håndteringen i Norge er generelt den samme som i andre europeiske land. Men da Norge ikke er et EU-medlem, er vi ikke regulert av EUs forskrifter.

MVA spesialist utenlanske selskaper i Norge

moms i Norge
- eksperter gjennom Azets

Det skal betales merverdiavgift på alt salg av varer og tjenester, unntatt de som er spesifikt fritatt. Utenlandske virksomheter som starter opp merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge skal beregne og betale merverdiavgift på samme måte som norske virksomheter.

Azets gir deg MVA-eksperter uavhengig av type virksomhet og registrering i Norge.

Få hjelp med virksomheten:

Telefon:  +47 40 10 40 18 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Ofte stilte spørsmål MVA i Norge

Skal utenlandske bedrifter betale moms i Norge?

Utenlandske bedrifter som selger varer eller tjenester som er pålagt moms i Norge, er ansvarlige for merverdiavgift. De må være registrert i momsregistret og bokføre MVA-regnskap.

Hvem er MVA-pliktig?

Bedrifter som selger varer eller tjenester er som hovedregel pålagt moms (merverdiavgift) Omsetningen må overstige 50.000 i løpet av et kalenderår for å kunne registrere seg i MVA-registrere seg i MVA-registeret.

Hva er en mva-representant?

En MVA-representant er et lokalt selskap som på vegne av et utenlandsk næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning i landet uten å ha forretningssted eller hjemsted her, rapporterer de avgiftspliktige transaksjonene. MVA-representanten har bokføringsplikt, plikt til å beregne merverdiavgift og levere omsetningsoppgave.

Hvilken lov omfatter MVA-representant

Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) omfatter registering via representant. §2-1 Registreringsplikt.