Dame med print virksomhet i Norge
 
 
 

Etablere virksomhet i Norge

Hjelp til hvordan du organiserer og registrerer bedriften i Norge. Det finnes ulike løsninger basert på tilstedeværelse, organisering og type virksomhet.

Get your business started in Norway

Din rådgiver i etableringsprosessen

Den første avgjørelsen som skal tas er hvordan virksomheten skal organiseres og bedriften registreres i Norge. Utenlandske selskaper med kun kortvarig engasjement i Norge registrerer normalt bare enheten i Enhetsregisteret – og i MVA-registeret dersom virksomheten innebærer merverdiavgiftspliktig omsetning.

Ved planlegging av et langsiktig engasjement skal det utenlandske selskapet også registrere seg i Foretaksregisteret. Registerenheten i Brønnøysund bruker samme kriterier som Regnskapsregisteret; – det vil si når et selskap har plikt til å rapportere årsregnskap, er det også plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret.

Det må selvsagt også avgjøres om norsk filial eller norsk juridisk person aksjeselskap AS) foretrekkes.

Azets bistår med avgjørelse og registrering av den norske enheten i Enhetsregisteret.

Hvilken registrering passer selskapet mitt?

Enkeltpersonsforetak (ENK)

En person er ansavrlig for selsakpet. Du driver selskapet personlig og med egen risiko.

Norsk filial
(NUF)

Start en filial til selskapet i hjemlandet. Dette er en filial av utenlands foretak.

Aksjeselskap (AS)

Med dette selskapet kan du investere minst NOK 30.000 i aksjekapital. Med denne typen registrering vil aksjonærene ikke ha noe personlig ansvar.

Gjennom MVA-representant

Utenlandsk selskap uten forretningssted eller bopel i Norge må registreres gjennom representant.

Få hjelp med virksomheten:

Telefon:  +47 40 10 40 18 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.