Skatt på flybonus – hvordan fungerer det?

Lønn & HR | 29.11.2019

av Tormod Johansen

Nå må du som arbeidsgiver beskatte dine ansatte når de for eksempel tar ut jobbopptjente flybonuspoeng privat.

For å klarere, uttak av bonuspoeng opptjent i arbeidsforhold til private formål er, og har alltid vært skattepliktig. Til nå har det vært noe uklart hvem som har ansvaret for å rapportere dette til skattemyndighetene. Det som imidlertid alltid har vært klart er at den ansatte har hatt en plikt til å opplyse om det i egen skattemelding (eller selvangivelse som det het før).

Fra 2019 blir det slik at arbeidsgiver må sørge for å rapportere, trekke skatt og å betale arbeidsgiveravgift når ansatte tar ut slike poeng til privat bruk. Dette reiser imidlertid noen problemstillinger, som Skattedirektoratet har gjort et forsøk på å klargjøre i en uttalelse den 15.11.18.

 

Avklaringer

Uttak av opptjente bonuspoeng på reiser og opphold betalt av arbeidsgiver er skattepliktig når det tas ut til private formål. Det har vært stor usikkerhet rundt hvordan dette skal håndteres. I uttalelsen presiseres det:

  • Det er kun poeng som er opptjent fra 1. januar 2019 som arbeidsgiver får ansvar for å rapportere
  • Bruk av poeng opptjent før 2019 er skattepliktig, men arbeidstaker må selv oppgi det i skattemeldingen
  • Det blir kun rapporteringsplikt på uttak av bonuspoeng som er opptjent hos den aktuelle arbeidsgiver. Det betyr at en arbeidsgiver ikke har noe ansvar for å rapportere uttak av bonuspoeng opptjent hos tidligere arbeidsgivere.
  • En arbeidsgiver er med andre ord ansvarlig for å rapportere inn uttak av bonuspoeng opptjent i arbeidsforholdet, også etter at den ansatte har sluttet i bedriften.

 

Verdsettelse

Det er presisert at fra 2019 skal en fordel verdsettes til prisen i sluttbrukermarkedet. Det er denne prisen som legges til grunn for skatteplikt.

Når det gjelder uttak av bonuspoeng til flyreiser eller hotellovernattinger skriver Skattedirektoratet dette om hvilken verdi arbeidstaker skal skattlegges for:

«Fordelen skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng. Dette innebærer at man må ta utgangspunkt i hva det ville kostet å bestille det samme setet på den samme flighten, eller det samme hotellrommet, på det aktuelle reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng. Det er prisen på bestillingstidspunktet som da skal legges til grunn. Dersom det ikke er mulig å fastsette prisen på bestillingstidspunktet kan den skjønnsmessig fastsettes.»

I praksis betyr det at den ansatte må sørge for å sjekke prisen på flyselskapets eller hotellets bestillingsside/nettside på samme tidspunkt som turen bestilles.

Dersom dette gjøres i ettertid, ser jeg for meg at det kan være vanskelig å finne tilbake til denne aktuelle prisen.

 

Tilgang til lounger, oppgradering, fast track, ol.

Skattedirektoratet presiserer videre at om en ansatt får slike fordeler grunnet at han/hun har gullkort eller sølvkort, så er dette av praktiske årsaker ikke skattepliktig.

Bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser til for eksempel oppgraderinger, tilgang til lounger eller fast track, på private reiser er skattepliktig. Dersom vedkommende er på en tjenestereise og bruker poeng til de samme tjenestene (oppgraderinger, mv.) foreligger ingen skatteplikt.

 

Hva gjør du nå?

De nye reglene får betydning for de fleste arbeidsgivere. For å unngå eventuelle sanksjoner og reaksjoner ved en kontroll må du sørge for å ha rutinene på plass. Har du ikke dette på plass vil du kunne risikere reaksjoner fra skatteetaten.

Du må sørge for å kartlegge hvilke ytelser dine ansatte har, og få på plass rutiner, helst før årsslutt!

 

Azets kan bistå deg med dette

Azets har god kunnskap om de nye reglene som kommer fra 2019. Vi kan tilby deg hjelp med for eksempel:

  • Informasjonsskriv til ansatte
  • Rapporteringsrutiner i form av skjema med opplysninger fra både ansatte og tredjeparter
  • Oppdatering av tekster i din personalhåndbok, arbeidsreglement, osv.

Ta kontakt med din rådgiver/konsulent for mer informasjon!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.