Rett til fri ved skole- og barnehagestart

Lønn & HR | 29.06.2023

av Tormod Johansen

Ved skolestart og barnehagestart, hvilke rettigheter har ansatte til fri for å følge barna?

Det er nok mange foreldre som tenker at man har rett til fri når barna skal begynne på skole eller i barnehage. Men, er det slik?

Faktum er at det finnes ingen bestemmelse i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstaker rett til fri fra arbeid for være med barnet under tilvenning i barnehage eller å være med barnet sitt første skoledag. Det er likevel ikke noen tvil om at det er et behov for ansatte til å ta seg fri i slike tilfeller. Det er vanlig, og ofte forventet, at foreldre følger barna de første dagene i barnehagen. Det er også vanlig at foreldre er med barnet første skoledag.

De aller fleste arbeidsgivere har også forståelse for at ansatte både ønsker og har behov for å være tilstede for barnet slike situasjonene.

Så hvordan skal nå dette løses? Det finnes noen muligheter:

  • Avtale fri - velferdspermisjon
  • Tariffavtaler
  • Avspasere
  • Ferie

Velferdspermisjon - avtale eller tariffavtale

Ved barnehage- og skolestart gir mange er det mange arbeidsgiver som gir de ansatte fri med eller uten lønn. Dette kan enten være regulert i tariffavtaler, eller at det følger av praksis og regler hos den enkelte arbeidsgiver. Har ikke arbeidsgiver regler om velferdspermisjoner, enten lokalavtale, tariffavtale eller en praksis rundt dette, er det arbeidsgiver som bestemmer om det skal innvilges permisjon. Arbeidsgiver bestemmer også om en eventuell permisjon skal være med eller uten lønn.

Ferie

Har ikke arbeidsgiver regler om velferdspermisjon, er det en løsning å innvilge ferie de dagene den ansatte ønsker å få fri. 

Har ikke den ansatte nok feriedager til gode til å dekke behovet for fri, er det også et alternativ å avtale at den ansatte får forskuddsferie. Begge parter må i så fall være enige om det.

Forskuddsferie innebærer at neste års ferie tas ut på forskudd året før ferieåret, altså i år. Her må man være klar over at ferieloven begrenser adgangen til å overføre totalt to uker ferie som forskuddsferie.

Avspasering

Har man avspasering til gode, kan det være en god løsning for arbeidstaker å benytte seg av denne ved barnehage- eller skolestart.

Til syvende og sist er det arbeidsgiver som i kraft av sin styringsrett bestemmer om den ansatte skal kunne bruke ferie eller avspasering ved denne type av fravær.

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.