Får dine ansatte rabatter fra forretningspartnere?

Lønn & HR | 30.01.2020

av Tormod Johansen

I 2019 kom det nye regler for skattlegging av ytelser ansatte mottar fra arbeidsgivers forretningspartnere – blant annet rabatter. Nå har reglene vært gjeldende i ett år. Har du oversikt og tatt grep i din virksomhet? 

Tredjepartsytelser er ofte rabatter eller fordeler de ansatte mottar fra arbeidsgivers forretningsforbindelser. Vi fikk også nye regler for personalrabatter, disse nevnes kun i korte trekk i dette blogginnlegget. I tillegg skal ansatte som opptjener bonusfordeler i jobbsammenheng, og tar disse ut til privat bruk, skattlegges for det. 

De «nye» reglene er vanskelige å forstå, og ikke minst å etterleve for både arbeidsgivere og ansatte. Dette indikeres også ved at Skattedirektoratet den 6. mai 2019 kom med en veileder til de nye reglene, samt et dokument med 55 spørsmål og svar om hvordan de nye reglene skal forstås.

Personalrabatt hos arbeidsgiver

Personalrabatt på varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver eller i et selskap i samme konsern, er skattefritt – så fremt summen av rabatten i løpet av et inntektsår ikke overstiger kr 8 000. 

Innenfor denne årlige beløpsgrensen kan det gis rabatt med inntil 100 % av varens omsetningsverdi.

Rabatter gitt av arbeidsgivers forretningsforbindelser – tredjepartsrabatter

Fordeler som ansatte mottar i sitt arbeidsforhold er skattepliktige. Dette gjelder også om denne fordelen kommer fra andre enn egen arbeidsgiver, forutsatt at det er et tilknytningsforhold mellom mottatt rabatt og arbeidsforholdet. 

Når foreligger et slikt tilknytningsforhold? 

Mottas rabatt i forbindelse med arbeidsforholdet skal det mye til for at det ikke foreligger noe tilknytningsforhold. 

Der hvor arbeidsgiver ikke gjør mer enn å videreformidle tilbudet er rabatten likevel ikke skattepliktig. Dette kan for eksempel være at arbeidsgiver tillater at det henges opp flyers i for eksempel resepsjon, personalrom, eller lignende. Også om arbeidsgiver videresender en epost til ansatte, mottatt fra den som tilbyr rabatten, er ikke rabatten skattepliktig. 

Rene markedsføringstiltak, som nabolagsrabatter, er heller ikke skattepliktig når dette også gis til andre bedrifter i nærområdet til arbeidsgiver. Det er en forutsetning at arbeidsgiver ikke på noen måte er involvert i tilbudet ut over formidling av rabatten.  

Hvilke rabatter er skattepliktige? 

Når det er et tilknytningsforhold mellom rabatten og arbeidsforholdet er rabatten skattepliktig. Eksempler på rabattordninger som medfører skatteplikt er: 

  • Der hvor rabattilbyder er i et forretningsmessig forhold til arbeidsgiver, for eksempel at ansatte i en rørleggerbedrift får kjøpe rabatterte varer hos grossist 
  • Når arbeidsgiver yter noe for at ansatte skal få rabatter, for eksempel der hvor arbeidsgiver kjøper tilgang til rabattordninger gjennom innkjøpsforeninger 
  • Rabatter ansatte får ved kjøp av varer og tjenester for arbeidsgiver, for eksempel kick-back, bonusfordeler på fly og hotell, ol. 
  • Ansatte får tilgang til rabatter for eksempel i en sportsforretning som følge av at arbeidsgiver er sponsor for et idrettslag 
  • Ansatte får tilgang til medlemskapsrabatter i foreninger hvor arbeidsgiver er medlem 

NB!
Ved kjøp av varer og tjenester fra tredjeparter som også arbeidsgiver omsetter i sin virksomhet, kan man utnytte den skattefrie grensen for personalrabatter nevnt over. 

 

Hvilken verdi skal arbeidsgiver bruke når rabatten er skattepliktig? 

Reglene for verdsettelse ble også endret fra 2019. Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Med omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet menes den prisen som er allment tilgjengelig for alminnelige forbrukere. 

Arbeidsgiver kan ta hensyn til rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelige på kjøpstidspunktet. Slike rabatter må dokumenteres, og kan gjøre ved for eksempel å ta bilde av annonsen som viser tilbudsprisen. Denne tilbudsprisen må være allment tilgjengelig når varen ble kjøpt.

Arbeidsgiver må finne verdien på tidspunktet fordelen blir mottatt. En fordel i form av en rabattert vare eller tjeneste mottas når arbeidstakeren betaler det reduserte beløpet.

 

Kan en rabatt være skattefri selv om det foreligger et tilknytningsforhold? 

Selv om det foreligger et tilknytningsforhold mellom rabatten og arbeidsforholdet, er skatteplikten likevel avhengig av at den ansatte har mottatt en «økonomisk fordel», eller «fordel vunnet ved arbeid» som er skattelovens begrep. 

Der hvor rabatten den ansatte får gjennom sitt arbeidsforhold også er allment tilgjengelig i sluttbrukermarkedet kan det neppe sies at det foreligger noen slik økonomisk fordel. 

Eksempler på slike allment tilgjengelige rabatter kan være rabatter som oppnås via medlemskap i OBOS, DNT og lignende organisasjoner. Det er en forutsetning at medlemskap i slike foreninger er åpent for alle, har lav eller ingen kontingent, er uavhengig av bosted, personlige og økonomiske forhold mv., og at rabattavtalene er offentlig tilgjengelige. 

Arbeidsgiver kan ved vurdering av skatteplikt på rabatter hensynta rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelige på kjøpstidspunktet. 

Skattedirektoratet skriver også at bagatellmessige kickbacks fra Trumf, Coop og lignende ikke er skattepliktig.

 

Hva er status på bonusfordeler på fly og hotell? 

Når bonuspoeng opptjent på tjenestereiser brukes privat foreligger det skatteplikt. Den ansatte må gi opplysninger til arbeidsgiver om private uttak. Verdien på den reisen eller hotellovernattingen som er betalt med poeng, må opplyses til arbeidsgiver. 

Obs! Husk at det kun er bonuspoeng opptjent fra 2019 som arbeidsgiver skal håndtere. Privat uttak av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser til og med 2018, må arbeidstaker selv opplyse om på skattemeldingen (selvangivelsen).

 

Har du rutinene på plass? 

Som du skjønner kreves det gode rutiner for at arbeidsgiver skal kunne håndtere dette korrekt. Arbeidsgiver må ha rutiner på plass for å sikre informasjonsflyt fra den ansatte, og eventuelt fra tredjeparten. 

For ansatte kan det tas inn plikter i arbeidsreglement, personalhåndbøker, instrukser, ol. 

Har du som arbeidsgiver gjort det som med rimelighet kan forventes, vil du ikke bli møtt med reaksjoner eller andre sanksjoner fra skatteetaten. Skatteetaten krever at du har en aktiv oppfølging av at ansatte oppfyller sine plikter iht. de interne retningslinjene. 

 

Her kan Azets hjelpe deg! 

Synes du dette virker vanskelig og uoversiktlig? Ta kontakt med din rådgiver hos Azets eller kontakt oss her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.