Nye satser for minstelønn fra 15. juni 2023

Lønn & HR | 28.06.2023

av Tormod Johansen

Det ble innført nye minstelønnssatser fra 15. juni 2023. Satsene gjelder alle arbeidstakere som arbeider innenfor de ni bransjene der det er innført minstelønn.

Det er ingen generell minstelønn i Norge, og lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Selv om det ikke er noen generell minstelønn, er det likevel innført minstelønn i enkelte bransjer. Regler om minstelønn finnes i lov om allmenngjøring av tariffavtaler (allmenngjøringsloven).

Minstelønn

Allmenngjøring av lønn betyr at lønns- og arbeidsvilkårene i en landsomfattende tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere i en bestemt bransje eller sektor, uavhengig av om dem er organisert i en fagforening eller ikke. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at lønnen til arbeidstakerne er minst like høy som de allmenngjorde satsene.

Reglene gjelder altså selv om arbeidsgiver ikke er bundet av tariffavtalen.

Formålet med minstelønnssatsene er å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med norske arbeidstakere, dvs å hindre sosial dumping.

Reglene har også til hensikt å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidskarmedet.

Bransjer med minstelønn

Det er fastsatt nye satser i minstelønnen fra 15. juni 2023. Satsene gjelder alle arbeidstakere som arbeider innenfor de følgende ni bransjene der det er innført minstelønn:

  • Bygg
  • Renhold
  • Overnatting, servering og catering
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruk og gartnerier
  • Fiskeindustribedrifter
  • Elektro
  • Godstransport på vei
  • Persontransport med turbil

 

Det er ikke vedtatt noen minstelønn for ansatte i andre bransjer enn de ni som er listet opp ovenfor.

Lønn skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Arbeidstilsynet har god informasjon om minstelønn på sine sider.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Tormod Johansen

Tormod arbeider som seniorrådgiver i Azets og er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.