Tør å stille krav til dine ansatte!

Lønn & HR | 07.01.2020

av Marit Vistekleiven

Du har kanskje hørt uttrykket «Prestasjonskultur»? Alle virksomheter er avhengig av å ha ansatte som presterer, fra salgsvirksomheter til produksjonsenheter, men hva skal egentlig til for at folk presterer så godt som ønsket? Er du sikker på at alle dine ansatte tar ut hele sitt potensiale – eller tror du flere kunne ha gjort det bedre? 

Har du stått foran dine ansatte og sagt «Denne måneden har vi et budsjett på 800 000,- så nå må vi alle fokusere!»? Opplever du en stor endring i de ansattes prestasjoner etter en slik beskjed? Antagelig ikke. Det er heller ikke så rart, for det målet kan virke ganske diffust på de som hører deg – for hva er deres andel av det målet og hva tenker du de skal gjøre når de skal «fokusere»?

De fleste av oss ledere tenker mye på hva vi ønsker å få ut av det kommende året – og hvilke sider av virksomheten vi ønsker å optimalisere. I dette innlegget ønsker jeg å gi deg noen innspill om hva jeg opplever er elementært hvis du ønsker å forbedre resultatet deres i 2020. Jeg hørte en gang et foredrag med en som brukte uttrykket «Trøste og bære- ledelse», og jeg lurer på om ikke mange av oss kan kjenne oss igjen i dette. Er du en leder som tenker at så lenge du har ansatt dyktige folk så bør de selv skjønne hvordan de skal oppføre seg, løse arbeidsoppgaver og prestere? Og har du opplevd uheldige situasjoner som du ikke har tatt tak i – kun fordi du vet det vil kunne bli ubehagelig og tidkrevende? 

Jeg vil utfordre deg på at du i det kommende året våger å sette tydeligere krav til dine medarbeidere – dette er første steg i å skape en lønnsom prestasjonskultur. 

Er «tilfreds» godt nok?

I mange år har en rekke norske virksomheter målt medarbeidertilfredshet, men jeg lurer på om tilfredse medarbeidere alltid er de som presterer best? Må det noe mer til enn å være tilfreds for å yte det potensialet som hver enkelt har? Hvis jeg spør deg om hva som er vesentlig for at en ansatt skal prestere godt vil jeg tro at du tenker på ord som motivasjon eller engasjement, og det er mye mer vesentlig enn kun tilfreds spør du meg. En motivert eller engasjert medarbeider vil prestere bedre. Så er det ikke alltid så enkelt å snu ansatte, noen er mer selvgående enn andre og fremstår kanskje mer motiverte uten at du som leder har gjort så mye for det. Mulig du til og med irriterer deg litt over at ikke alle kan være like motiverte av seg selv? Om du tenker på en idrettsutøver så er det enkelt for oss alle å forstå hva de arbeider mot, og hvorfor de er villig til å legge så mye innsats i arbeidet sitt – de har et tydelig mål.

En liten øvelse: tenk på dine ansatte og hvilket fokus de har når de møter på jobb mandag morgen. Har de helt tydelige mål for uken? Vet de hva som er forventet av dem? 

Tydeligere mål øker engasjementet

Har dine ansatte fått krav og mål av deg, og kan de selv finne ut av hvordan de har prestert? Har du ansatte som møter på jobb på mandager uten tydelige krav for uken – og som forlater jobb på fredag uten å ha en følelse av hvordan de har prestert? Da er det her du må starte for å skape gode prestasjoner! For om vi er idrettsutøvere eller håndverkere vil vi bli mer engasjerte om vi får lov til å starte mandagen med å ha et tydelig bilde av hva du som leder mener er en god arbeidsprestasjon denne uken. 

Du skal aldri tro at fordi du har ansatt dyktige folk så skal de selv forstå hva som er forventet av dem. Du må sammen med dine ansatte finne frem til de individuelle målene som hver enkelt av dem skal arbeide mot. Ikke glem at de færreste av oss klarer å tenke som en toppidrettsutøver som kan arbeide et helt år for et mesterskap. De fleste av oss er avhengig av å få et mål som er delt ned på dag, uke eller måned. Om du nå er fristet til å ta omsetningsmålet ditt og fordele likt på alle ansatte tenker du feil. Du er sikkert klar over at om hver enkelt av oss skal prestere må vi oppleve at målet er oppnåelig, derfor er du nødt til å ta hensyn til hvilke nivåer dine ansatte er på i dag. 

Driver du en virksomhet der du syns det er vanskelig å sette mål? Det er lett å tenke at mål skal være i kroner, men det kan like gjerne være antall produserte enheter, gjennomførte kundemøter eller hva det nå er som du er avhengig av at dine ansatte gjennomfører. Poenget er at alle ansatte bør ha tydelige mål og/eller krav slik at de faktisk vet hva som er forventet av dem.

Tør å stille krav

I Norge er det svært vanlig at ledere er dyktige fagfolk som har blitt rekruttert internt til lederrollen. Mange av oss har ingen reell lederutdannelse og en rekke av oss leder tidligere kolleger. Når vi i tillegg har en relativt flat organisasjonskultur og ikke vil fremstå som «sjefete» er det ikke så rart at vi kvier oss for å stille tydelige krav. Når jeg snakker med ledere om å ha tydeligere krav er det noen som sier at det ser de ikke poenget med dette, «for det må de ansatte forstå selv» – dette er en «trøste- og bære- leder». Andre ledere er redde for at tydelige krav vil bli oppfattet negativt, føre til et dårligere arbeidsmiljø eller gi et usunt stress som fører til sykmeldinger.  Det er gjort mye forskning på hva som motiverer ansatte og et klart svar er tydelige forventninger, krav og mål. Egentlig er det ikke så rart, for hvordan skal dine ansatte forlate arbeidsplassen på fredager med en godfølelse over ukens arbeidsresultat, hvis de ikke vet om det de har prestert er mer eller mindre enn forventet? 

Hva skaper et godt arbeidsmiljø – er det et sted der hver enkelt selv har måtte finne ut hvor godt de skal prestere? Der du kan se at kollegaen din yter 70% av det du gjør og at det ser ut som lederen syns det er greit?

Krav til hver enkelt ansatt skaper et bedre team og en avdeling som drar i samme retning. Det er ikke lønnsomt å ha en rekke ansatte som arbeider som små separate enheter med sine egne forventninger og syn på mål. Det ligger mye frustrasjon på en arbeidsplass i å ha en leder som er utydelig. Den godfølelsen som en ansatt har på en fredag når han ser at han har prestert bedre enn forventet skaper også en motivasjon, og motiverte medarbeidere presterer enda bedre. Å stille krav starter derfor en positiv spiral. Forskning viser at motiverte ansatte opplever større nærværsårsaker og dette igjen fører til lavere sykefravær. Mange av oss har hatt plager som gjør at vi blir sykmeldte, men der fakta er at vi ikke hadde blitt noe sykere av å være på jobb. Hvorfor er det da slik at noen møter på jobb med litt vondter, mens andre blir hjemme? Svaret ligger nok mer i hva som motiverer dem til å gå på jobb i første omgang, enn hva som holder dem hjemme. Å oppleve at vi arbeider mot et mål, kjenne at vi presterer og kanskje til og med øker prestasjonene våre gir en godfølelse, og det gir en god grunn til å møte på jobb!

En gang i blant møter jeg ledere som over lang tid har irritert seg over en ansatt med for dårlig arbeidsinnsats og prestasjon. Felles for mange av disse sakene er at lederen mener den ansatte selv burde ha forstått at vedkommende leverer for dårlig i forhold til hva som er forventet, mens den ansatte ofte ikke har sett dette tydelig. Årsaken er selvsagt at det ikke har vært enighet om tydelige mål og krav til adferd, innsats, kvalitet eller prestasjon. 

Gratis webinar: Få inspirasjon og tips til konkrete lederverktøy som hjelper deg med å følge opp dine ansatte i en travel hverdag.
SE WEBINARET OM LEDERVERKTØY HER!

Nytt år, nye mål?

Tenker du nå at du ønsker å gjøre dine lederoppgaver annerledes i 2020? Kanskje ditt ledermål for det nye året skal være at dine ansatte starter hver mandag med å vite eksakt hva som er forventet av dem? Kan det gi din arbeidsplass forbedret resultat, lavere sykefravær og mer motiverte ansatte?

 Her er en kort liste på hva jeg ville startet med:

  • Finn virksomhetens mål for det kommende året
  • Ta det overordnede målet og bryt det ned på hva du forventer av hver enkelt ansatt
  • Forankre målet med hver enkelt – mener de at de kan prestere dette hver dag/uke/måned?
  • Finn et verktøy for å måle resultatet til hver enkelt, og gi mulighet til en løpende tilbakemelding

Det siste punktet er vesentlig – og der mange feiler i en lederhverdag som blir slukt av operativt arbeid.

Ønsker du å vite mer, eller har du spørsmål til dette temaet? Azets har ledende kompetanse innenfor HR, og står klare til å hjelpe deg med å få på plass rutiner tilpasset din virksomhet. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

post author

Om Marit Vistekleiven

Marit har jobbet som senior HR-rådgiver i Azets' rådgiverteam. Hun har bakgrunn som HR-leder og jobber blant annet med arbeidsrett, operativt personalarbeid, ledertrening og mye mer.