Fordeler og ulemper ved outsourcing av lønn

Lønn & HR | 21.08.2020

Er det best å sette bort lønn til et byrå? Eller er det bedre å ansette en lønnsperson selv? Vi forklarer forskjellen!

Å outsource lønn betyr kort fortalt at man legger oppgavene i hendene til profesjonelle samarbeidspartnere istedenfor å bygge opp en lønnsavdeling internt i bedriften. Begge deler har fordeler og ulemper - alt avhengig av den enkeltes virksomhet. 

For å komplisere det hele finnes det forskjellige løsninger på outsourcing av lønn. Noen virksomheter outsourcer hele deres lønnsadministrasjon. Andre virksomheter velger selv å ivareta deler av funksjonene internt og outsourcer deler som krever særlig kompetanse eller flere ressurser. Din virksomhet kan få hjelp med alt fra utbetalinger basert på timelister til komplekse HR-relaterte saker. Det finnes ikke en riktig løsning, for outsourcingen må tilpasses din bedrifts behov. 

Det er mange faktorer som spiller inn, og vi har her samlet en liste av de viktigste for å hjelpe deg å fatte den beslutningen som passer din bedrift best.

 

Produktivitet og utgifter

Timesatsen for en ekstern konsulent er ofte høyere enn en medarbeiders timelønn, og derfor kan outsourcing fremstå som en dyrere løsning enn interne ansettelser. Det er dog flere utgifter knyttet til en ansatt som er lett å glemme. Dette er eksempelvis ferie, pauser, sykdom, pensjon, forsikring, barselpermisjon og personalgoder. En tommelfingerregel er at en medarbeider koster virksomheten mellom 1,3 og 1,5 ganger sin lønn, samtidig som kun 60 % av arbeidstiden brukes til kjerneoppgaver. De resterende 40 % av tiden brukes på kompetanseheving, ferier, sykdom og lignende. 

Hvis du velger outsourcing, betaler du kun timesatsen for den eksterne konsulenten, og din virksomhet vil oppnå full effektivitet for den tiden som blir fakturert. Outsourcing kan derfor være en mer produktiv løsning i forhold til å ansette internt. 

 

Kvalitet og kontroll

Ved outsourcing er du garantert lønnsutbetaling til riktig tid, at det håndteres korrekt og at alle saker blir håndtert etter gjeldende lovverk. Konsulentene har lang erfaring og er spesialiserte innenfor sitt fagfelt. Det er nettopp denne kompetansen som sikrer nøyaktigheten og kvaliteten av din virksomhets økonomi og lønn. Ved sykdom vil konsulenten alltid ha et team i ryggen som står klar til å ta over oppgaver, slik at det aldri går ut over leveransen. 

 

Kompetanse

Det krever mye kompetanse for å kunne håndtere alle lønns- og HR relaterte saker i en virksomhet i henhold til gjeldende lovverk, og det er de færreste virksomheter som har all denne kompetansen tilgjengelig blant sine ansatte. De mange små og mellomstore bedriftene i Norge har ofte kun en ansatt som fører lønn som en tilleggsoppgave, noe som gjør at tid, ressurser og kompetanse er begrenset. Det kan for eksempel bety at unødvendig mye tid blir brukt på å løse HR saker. 

Outsourcing kan føre til at din virksomhet ikke lenger må bruke penger på kompetanseutvikling og kurs om ny lovgivning og andre relevante forhold. 

Ved outsourcing kan du sikre deg at all nødvendig kompetanse og ressurser er tilgjengelig hos den eksterne konsulentvirksomheten, og at din virksomhets lønn alltid blir behandlet ut fra aktuell lovgivning og retningslinjer. Eksterne konsulenter har ofte en sterk faglig bakgrunn som kan øke kvaliteten av din virksomhets ivaretakelse av sine ansatte.

 

Fleksibilitet

Behovet for ressurser i lønnsavdelingen gjennom året er ujevnt. Oppgavemengden varierer generelt og det kan oppstå situasjoner som påvirker, eksempelvis sykemeldinger og oppsigelser. Dette kan gjøre det vanskelig å finne den korrekte bemanningen. 

Outsourcing av lønnsfunksjoner kan gi din bedrift mulighet til å tilpasse behovet for bistand, slik at det passer til din situasjon akkurat nå.

 

Sparring og kunnskapsdeling

En sparringspartner gjør at din virksomhet kan fatte riktige beslutninger og få hjelp til å tolke arbeidsmiljøloven. Konsulentene har selv sterk faglig kompetanse, samtidig som de har et team med fageksperter i ryggen. På den måten er du sikker på at du alltid finner den beste løsningen. 

 

Bruk tid på din kjernevirksomhet

Outsourcing gir en mulighet til å sette bort mange administrative tidkrevende oppgaver, samtidig som du får et profesjonelt team av lønnsmedarbeidere til rådighet. Det gir din virksomhet tid til å fokusere på deres kjernevirksomhet og sikre økonomisk fremgang.

 

Se hvordan Azets kan løse dine utfordringer

 

Fortsatt litt usikker? Last ned vår guide til hvordan du kan optimalisere lønnsfunksjonen

 

Vil du vite mer?

Vil du vite om outsourcing kan være den riktige løsningen for din bedrift? Få et uforpliktende møte med en konsulent, så får du høre mer om hvordan vi kan bistå deg. 

 

 

Lurer du på noe?