top banner image
 
 
 

Økonomisjef­forum Trondheim

Danske Bank i Trondheim, 19 mai kl. 14.00 - 16.00

Meld deg på

 

Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Økonomisjefforum i Trondheim 19. mai!

Økonomisjefforum er en felles arena for økonomisjefer, økonomiansvarlige og ledere i Trøndelag og Midt-Norge, der vi møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og gode diskusjoner.

Dagens program er satt sammen ut fra et ønske om å gi både overblikk, innsikt og kunnskap om aktuelle tema som en økonomisjef eller bedriftens økonomiavdeling kommer i befatning med.

Økonomisjefforum avsluttes med middag på Egon i Søndregate kl. 16.00.

Meld deg på

Passer det bedre å delta på økonomisjefforum i Stjørdal? Les mer her.

Program

  • Frank Jullum, sjeføkonom Danske Bank: Den ubehagelige sannhet. Global inflasjon skyldes høyere etterspørsel enn tilbud. Sentralbankene tvinges til å dempe etterspørselen for å dempe inflasjonspresset, og resesjonsrisikoen øker.

  • Ellen Kristine Støre Govatsmark, CFO Allskog SA: Pandemi- og krisehåndtering påvirker økonomistyringen i bedriftene. Alt ble snudd på hodet da pandemien kom. Vedtatte budsjetter, planer og risikostyringsmatriser ble utdatert og force majeure ble et levende begrep over natten. Måten man jobbet på endret seg. Informasjonsflyten og usikkerheten var stor. Krav om ferske data økte.

  • Roger Berg, Danske Bank Markets: Hvordan påvirker inflasjon renter og valuta, og hvilke konsekvenser kan det få for din bedrift?

  • Anders Johansen, sjefstrateg Danske Bank: Hva er sikkert i en verden med høy inflasjon? Tap av kjøpekraft og hvordan investere likviditet i denne situasjonen?

  • Etter det faglige programmet inviterer vi til en en matbit og sosialt samvær på Egon i Søndregate (kl 16.00).

Praktisk informasjon

Økonomisjefforum Trondheim

Tid: 19. mai kl. 14.00-16.00

Sted: Danske Bank i Trondheim


Velkommen! 

 

Meld deg på