Kvinne på reise
 
 
 

Kurs i reiseregler | Dekning av utgifter for jobbreiser

Reiseoppgjør kan skape utfordringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvilken dokumentasjon må være med og hvordan beregnes de ulike godtgjørelsene riktig?

Digitalt kurs | 5. mars kl. 09.00-12.00

MELD DEG PÅ

MELD DEG PÅ

Hva avgjør hva de ansatte skal få dekket utgifter på reiser og hva har dine ansatte rett på når? Mange arbeidsgivere bruker særavtalene som grunnlag for utgiftsdekning, mens andre igjen kun dekker det som kan gis skattefritt.  

I dette kurset har vi som målsetting å lære deg hva du som arbeidsgiver må forholde deg til med tanke på reglene for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering i a-meldingen. Vi tar en grundig gjennomgang av dokumentasjonskravene for reiseutlegg og hva reiseregningenempå inneholde for at de skal være gode nok. 

Se også vårt kurs om de viktigste lønnsreglene.

Kursinnhold – temaer

 • Hva har ansatte krav på når de er på reise?
 • Refusjoner og reiseutlegg
 • Diettgodtgjørelse
  • Reiser med overnatting
  • Reiser uten overnatting
  • Reiser til utlandet
 • Nattillegg og overnattingsdekning
 • Bilgodtgjørelse
 • Yrkesreiser og arbeidsreiser

Føler du at du ikke er helt oppdatert på reglene for dekning av reiseutgifter? Har du ansvaret for å godkjenne reiseregninger? Da er dette kurset midt i blinken for deg!

MELD DEG PÅ

Kurset holdes av

Tormod Johansen portrett

Tormod Johansen

Seniorrådgiver
Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Praktisk informasjon 

 • Lengde: 3 timer  
 • Dato: 5. mars 2024 kl. 09:00-12:00
 • Kurset holdes digitalt
 • Pris: 2 990,-

Målgruppe 

Kurset passer for ledere og lønns- og personalmedarbeidere.

Etterutdanning  

Azets anser kurset til å gi følgende timer med etterutdanning 

 • Regnskapsfører: 3 timer skatte-/avgiftsrett 
 • Revisor: 3 timer skatt