top banner image
 
 
 

Kurs i lønnsregler | Aktuelt innen lønnsområdet

I 2022 er det kommet endringer i reglene for arbeidsgiveravgift, ny forskrift om hjemmekontor, forbud mot å betale lønn i kontanter og nye regler for pensjon. Har du som arbeidsgiver kontroll på dette?

Kurs 24. mai kl. 09.00 - 12.00

 

Meld deg på

I kurset tar vi for oss reglene for noen av de vanligste lønnsytelsene, og endringer fra 2022.

Kursinnhold – temaer

  • Arbeidsgiveravgift - herunder nye regler for ambulerende virksomhet
  • Hjemmekontor
  • Riktig bruk av ansattes skattekort
  • Forbud mot lønn i kontanter fra 2022
  • Skillet mellom lønn og næringsinntekt
  • Nye pensjonsregler fra 2022
  • Muligheter med naturalytelser?
  • Feriepenger 2022

Vi går gjennom hvilke regler som gjelder i den nye forskriften om hjemmekontor, og dekning av utgifter i tilknytning til hjemmekontoret.

Reglene for beregning av arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet er endret og hjemmekontor faller inn under disse. Har du ansatte på hjemmekontor i andre avgiftssoner enn der arbeidsgiver holder til, kan de nye reglene få betydning for avgiftsberegningen.

Skatteetaten har intensivert kontrollene av skattetrekk. Vi går gjennom reglene for korrekt bruk av skattekort.

Fra 2022 er det også innført et forbud mot å betale lønn i kontanter, og vi har fått nye regler for pensjon. Vi gir deg oversikt over dette og annet aktuellt innen lønnsområdet, og ser på betydningen det får for deg som arbeidsgiver!

Den 19. mai holder vi også Kurs i reiseregler | Dekning av utgifter for reiser i jobben.

Meld deg på

Foredragsholdere

Tormod Johansen

Seniorrådgiver
Tormod er ekspert på lønns- og skattespørsmål. Han har lang fartstid som rådgiver og kursholder – og er kjent for sitt gode humør, kompetanse og engasjement.

Praktisk informasjon

Tidspunkt og varighet:

Dato: 24.05.2022 kl 09.00-12.00.

Kurset holdes digitalt. Påmeldingsfrist 23. mai kl 16.00.

Målgruppe:

Kurset er laget for ledere og lønns- og personalmedarbeidere.

Etterutdanning:

Azets anser kurset til å gi følgende timer med etterutdanning

  • Regnskapsfører: 3 timer skatte-/avgiftsrett
  • Revisor: 3 timer skatt