Digital faktura standard
 
 
 

Elektronisk fakturering med EHF

Det er laget en ny global standard for elektroniske fakturaer der Norge er i førersetet. EU/EØShar gått inn for å innføre en felles standard for utveksling av filer i en rekke europeiske land.

EHF bidrar til å digitalisere Norge

Elektronisk fakturering (EHF) har etter hvert blitt godt kjent, blant annet gjennom EHF-prosjektet for stat og kommune, der det ble et krav at all fakturering skulle skje som fakturafiler i EHF-formatet.

Fakturering i EHF-formatet betyr digital overføring av fakturafiler direkte fra leverandør til kjøper i et fast bestemt teknisk format (ikke e-post eller .pdf).

 

Denne automatiseringen gir store gevinster for mer enn 160.000 norske virksomheter. EHF bidrar til å digitalisere Norge, og gir økt produktivitet i næringslivet så vel som i offentlig forvaltning.

 

Digitalisering av Europa

EHF er synonymt med en standard kalt PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine), og det var i 2017 besluttet av EU/EØS å innføre PEPPOL-standarden i en rekke land i Europa. Flere andre land i resten av verden følger etter. Fra april 2019 ble utbredelse av PEPPOL nedfelt som et krav i EU. Dette gir nå muligheten for et felles fakturaformat for alle virksomheter over hele Europa, og etterhvert på andre kontinenter.
Azets bidrar sterkt i utviklingen av et felles digitalt fakturaformat gjennom PEPPOL.

en_horizontal_cef_logo_2.png

Azets bidrar sterkt inn i utviklingen

Azets sitt EDI-team har vært langt fremme og bidrar sterkt inn i utviklingen og utbredelsen av EHF/PEPPOL. For øyeblikket deltar vi et prosjekt hvor vi er med å videreutvikle fremtidens efakturaløsninger, støttet av EUs innovasjonsfond, CEF (Connecting Europe Facility). Arbeidet er selvsagt basert på EHF/ PEPPOL. I og med vår tidligere erfaring med denne teknologien, er vi i Norge helt i spissen av utviklingen.

Hvordan ta i bruk elektronisk faktura med PEPPOL-standarden

For å overføre elektronisk faktura må man koble seg til infrastrukturen gjennom et PEPPOL aksesspunkt. Azets styrer et slikt aksesspunkt, og gjennom Azets’ aksesspunkt nåes samtlige andre brukere i PEPPOL-nettverket. I tillegg til EHF-fakturering, støttes også annen elektronisk meldingsflyt. Vi kan tilby EHF-ordre, EHF-ordrebekreftelse, EHF-varekatalog og flere andre meldingstyper. Dette har etter hvert blitt et krav innen helse og kommunal/statlig virksomhet, men også flere aktører i næringslivet.

Azets har hatt aksesspunkt siden 2011 og var første aksesspunkt i Norge (og Europa) som leverte elektroniske ordre og ordrebekreftelser gjennom EHF/PEPPOL standarden.

Les mer om tjenestene fra vårt EDI team på EHF/PEPPOL her

Azets aksesspunkt dekker nå hele Europa og muliggjør en elektronisk gateway til samtlige forretningspartnere i Europa. 

Snakk med oss og finn din løsning

Sammen finner vi ut av hva våre løsninger kan gjøre for deg og bedriften din. Fyll ut skjemaet, så tar vi snarlig kontakt for en uforpliktende prat. 

Du kan også ringe oss:

40 10 40 18 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.