Intervjuguide: Spørsmålene du må stille og hvorfor


I dette nettkurset får du tips og triks for å bli tryggere i din rolle som intervjuer. Vi går gjennom 8 spørsmål du må stille og begrunnelsen for hvorfor du burde stille akkurat disse. 

 
Dette nettkurset handler om jobbintervjuet fra intervjuers ståsted. Regel nummer en i et jobbintervju er å respektere kandidatens tid ved å forberede deg godt. Noter ting du ønsker å spørre om og vær punktlig.
  
Mange er urolige og nervøse i et jobbintervju, så det kan være en utfordring å få jobbsøkeren til å slappe av. Derfor kan det være lurt å starte intervjuet med å snakke om f.eks. fritidsaktiviteter eller andre ting du gjennom CVen ser at jobbsøkeren brenner for. Vær hyggelig, imøtekommende og ufarliggjør intervjuet. På den måten kan man bryte ned den nervøse veggen og du får se mer av den personen du hadde møtt i den daglige jobbsituasjonen.
  
Videre er det viktig å stille de riktige spørsmålene og ha tenkt gjennom hvorfor du spør om dem. Meld deg på vårt nettkurs for å få med deg et bemanningsbyrås eksperttips. 

Hva du får ut av nettkurset: 

  • Du blir tryggere i intervjurollen
  • Tips og triks for å gjøre intervjuet til en bedre opplevelse både for deg og kandidaten
  • Omformuleringer av standardspørsmål for å få andre svar enn de innøvde
  • Utfordre kandidatens svar ved å tørre å la det bli pauser

Bemanningsbyrået Azets People er et selskap med en lang historie, og har fokus på kvalitet og tett oppfølging. Vi har kompetansen, erfaringen og verktøyet som skal til for å gjøre en en god og profesjonell rekrutteringsprosess - både til midlertidig oppdrag og faste stillinger. Vi har en solid database og et stort nettverk som består av godt kvalifiserte kandidater med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Målgruppe

Nettkurset passer for deg som jobber med rekruttering og som deltar i intervjuprosesser.  

Praktisk informasjon

Nettkurset holdes 11. september 2018 kl. 09.00-09.30 og er gratis. 

 

Påmelding

Nettkurset ble akkurat holdt. Det vil om kort tid bli tilgjengelig som nedlastning av opptak.

Intervjuguide

Dato:: 11.sep
Tid: 09.00 - 09.30
Hvor: -
Model.NoteHeadline: Nettkurs