Jobbanalyse

Utgangspunktet for all rekrutteringsbistand er at man har en grunnleggende forståelse for kundens behov. For å opparbeide seg denne forståelsen, settes det opp en stillingsprofil slik at Azets People har gode forutsetninger for å finne de rette kandidatene til kunden.  

En jobbanalyse burde inneholde:

Stilling/tittel:

 • Hvor i organisasjonen?

 • Rapporteringsvei?

 • Viktigste arbeidsoppgaver og ansvar

 • Hva er mest og minst viktig?

Mål:

 • Hva ønsker du å oppnå med den nye medarbeideren?

 • Hva forventes av vedkommende?

Utdannelse og erfaring:

 • Ønsket utdannelse og erfaring

Kunnskap:

 • Språk?

 • Fag?

 • IT-systemer?

Personlighet:

 • Hvilke personlighetstrekk er viktig i forhold til stilling og miljø

Oppstart:

 • Når ønsker du at ny medarbeider skal tiltre?

Lønn:

 • Hvilket lønnsnivå ser du for deg? Fra – til.