top banner image
 
 
 

Outsourcing av økonomifunksjonen

Effektiviser virksomheten med outsourcing av økonomifunksjonen.

Få hjelp av ekspert

 
Lønnsomt positiv graf

Lønnsomt

Effektiv tannhjul

Effektivt

Oversitleig nettverk

Oversiktlig

Fra analyse til produksjon

Ved outsourcing av økonomifunksjonen kan vi overta hele eller deler av din virksomhets økonomifunksjon. Først foretar vi en komplett gjennomgang av din virksomhets prosesser, systemer og personell. Deretter kan vi levere hele eller deler av økonomifunksjonen, tilpasset dine behov og på dine premisser. Få hjelp hele veien fra analyse til fullt outsourcet produksjon. Helhetlig prosess

Helhetlig prosess

Vi går systematisk til verks når vi går igjennom din virksomhets økonomifunksjon. Gjennomgangen bygger på selskapets prosesser, systemer og personell. Selve grunnmuren i vår leveranse ligger i en helhetlig og kontinuerlig prosesstankegang – fra innledende analyser helt frem til full outsourcet produksjon.

Outsourcing er effektivt og lønnsomt

All erfaring tilsier at større virksomheter tjener på outsourcing. Samarbeidet med en sterk outsourcingspartner gir virksomheten din tilgang på en unik faglig kompetanse og teknologi som automatiserer og effektiviserer prosessene dine. Det lønner seg å vurdere outsourcing, i alle fall hvis du er opptatt av effektivitet, skalerbarhet og fleksibilitet.

Reduserte kostnader til regnskap og lønnsadministrasjon er de mest åpenbare gevinstene ved outsourcing. Økt kvalitet på tjenester og løsninger er andre.

Mer effektivt med tilpassede løsninger

Vi leverer våre tjenester på mange ulike systemer. Dersom kunden ønsker å videreføre sine IT-løsninger, kan vi tilpasse og levere tjenestene våre på kundens løsninger. På den måten har vi tilegnet oss kompetanse på mange ulike systemer og løsninger. Vi kan legge opp enkelte av våre systemuavhengige moduler som støttesystemer der det er hensiktsmessig. Det kan eksempelvis være dokumentflytsystemer, remitteringsløsninger og avstemmingsmoduler.

Finn ut hvor mye du kan spare! 

 

 

Mann med pengesekk

Lang erfaring med outsourcing

Konsulentene i Azets har lang erfaring med outsourcing av økonomifunksjonen. Med Azets størrelse og kompetanse innenfor regnskap og teknologi, kan vi levere outsourcing av økonomifunksjonen for kjedevirksomhet og andre større selskaper. Vårt mål er høy kundetilfredshet på alle nivåer av samarbeidet – fra daglige kontaktpersoner hos kundene til ledelse og eiere. Azets har også bred erfaring med virksomhetsoverdragelse. Ved disse oppdragene tilbyr vi en separat forretningsmodell og løsning. Vi tar over hele avdelinger «as-is» og setter opp et prosjekt for endringer av prosesser, systemer og rutiner. 

Mer effektivt med tilpassede løsninger

Vi leverer våre tjenester på mange ulike systemer. Dersom kunden ønsker å videreføre sine IT-løsninger, kan vi tilpasse og levere tjenestene våre på kundens løsninger. På den måten har vi tilegnet oss kompetanse på mange ulike systemer og løsninger. Vi kan legge opp enkelte av våre systemuavhengige moduler som støttesystemer der det er hensiktsmessig. Det kan eksempelvis være dokumentflytsystemer, remitteringsløsninger og avstemmingsmoduler.

 

effektivt tilpasset

Kvalitet i alle ledd

Tre nivåer som sørger for kvalitet i alle ledd av leveransen: Konsern-, organisatorisk- og operasjonelt nivå. Konsernet har kvalitetssystemer som er felles for hele Azets. Det organisatoriske nivået er brukt på selskapsnivå, som sikrer kvaliteten på det den enkelte enheten leverer av produkter og tjenester. På det operasjonelle nivået kvalitetssikres selve leveransen ut mot hver kunde. Her forholder hver og en av våre rådgivere og konsulenter som jobber med leveransene seg til prosedyrer, kvalitetsansvarlige og et kvalitetssikringssystem.

 

kvalitet alle ledd

Hvordan sikre et godt samarbeid?

Våre fire produksjonsfaktorer danner grunnlaget for en oversiktlig og ryddig plan som er enkel å forholde seg til i samarbeidet med oss.

Personell: Azets har dedikerte team som har ansvar for samarbeidet. Teamene understøttes av selskapets mange konsulenter og går inn i en samarbeidsmodell på både strategisk og operasjonelt nivå.

Produkter: Ut ifra hvilke applikasjoner som spiller inn i leveransen, defineres det IT-arkitektur basert på sikkerhet og effektivitet.

Prosesser: Prosessene i samarbeidet er velutprøvde og kan dokumenteres.

Partnere: Å være en outsourcingspartner betyr også samhandling med som systemleverandører og leverandører av produkter og tjenester. Azets er bevisst på dette og involverer ulike leverandører ved behov.

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon kan du ringe 40 10 40 18  eller sende inn skjemaet under.  

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.