top banner image
 
 
 

LEI-kode

Alle selskaper som skal handle i finansielle instrumenter må skaffe seg en LEI-kode. Vi kan raskt og effektivt gjøre jobben for deg.  

Få registrert LEI-kode her

Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye EU-regler for handel med finansielle instrumenter. Alle som skal kjøpe eller selge aksjer, obligasjoner og\eller andre finansielle instrumenter etter 1. januar 2018 må ha en LEI-kode.

Hensikten med reglene er først og fremst å bidra til bedre kundebeskyttelse, større åpenhet, mer kontroll og likebehandling av kunder. 

Vi skaffer deg en LEI-kode

Du kan velge å gjøre jobben selv. Men dersom du ønsker rask, trygg og rimelig hjelp, kan vi gjøre jobben for deg. Vår fastpris er på 599,-, pluss etableringsgebyret på 119 USD og årsavgiften på 99 USD fra Global LEI Foundation (GLEIF).

Det er også mulig å betale i NOK, men disse prisene endres jevnlig.

Er LEI noe for meg?

LEI er nødvendig for aksjeselskaper, fond, pensjonskasser, stiftelser, kommuner og andre organisasjoner som handler for eksempel aksjer, obligasjoner, renteswapper, valutaterminkontrakter, futures og/eller opsjoner. LEI er også nødvendig for enheter med løpende kontrakter i finansielle instrumenter.

Lær mer om LEI

LEI (Legal Entity Identifier) er en global standard for identifikasjon av en juridisk enhet. Det kan sammenlignes med et norsk organisasjonsnummer, men er internasjonalt. LEI gjør det mulig for tilsynsmyndigheter i EU/EØS-området å identifisere foretak som deltar i transaksjoner på finansmarkedene. Hver juridiske enhet trenger kun ett LEI-nummer som brukes hos alle banker og verdipapirforetak man handler med. Hvis du handler på vegne av flere juridiske enheter, må hver enhet ha egen LEI.

Få hjelp med LEI

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.