Starte tannlegepraksis
 
 
 

Forberedelser og planlegging tannlegepraksis

Selskapsform for tannlegepraksis

Valg av selskapsformer en viktig beslutning. Du bør derfor tenke deg nøye om før du velger. Hvis du er assistenttannlege / kontraktørtannlege er det mest vanlig å starte et enkeltpersonforetak.

Hvis du skal kjøpe en klinikk blir det viktig å tenke på ansvar, risiko, skatt, rettigheter, plikter og inntjeningsmuligheter. Ut i fra disse punktene kan man se på hvilken selskapsform som passer best. Se egen artikkel vedrørende selskapsformer.

Registrering av tannlegepraksis

Selskapet må registreres i Brønnøysundregistrene. Dette gjøres igjennom Altinn.  Dette kan regnskapsfører hjelpe til med.

Bank:

Alle selskaper må ha driftskonto i banken. Hvis man skal ha ansatte må man ha skattetrekkskonto. Hvis du driver selvstendig næringsvirksomhet kan du også ha en konto der du setter av penger til forskuddsskatt. Dette bistår banken med.

Forsikringer og pensjon:

  • Tannlegenes Gjensidige sykeavbruddskasse – egen nettside der dette ordnes
  • Norsk pasientskadeerstatning(NPE)
  • Sykehjelpsordningen (Alle tannleger som utøver tannlegeyrket i Norge, er omfattet av denne ordningen som finansieres med tilskudd fra folketrygden. Sykehjelpsordningen administreres av NTF)
  • Nav tilbyr forsikring for selvstendig næringsdrivende.
  • Yrkesskadeforsikring for ansatte (lovpålagt)
  • Forsikring for eiendom, innbo/utstyr
  • Tenk også på sparing til pensjon.
  •  OTP (Obligatorisk tjenestepensjon, lovpålagt for ansatte)
  • Som selvstendig næringsdrivende er dette en gunstig spareform. Har du aksjeselskap blir du automatisk med i ordningen som en ansatt.

Valg av foretaksnavn

I enkeltpersonforetak er man forpliktet til å ha med innehaverens slektsnavn i foretaksnavnet. Starter du et selskap står du litt friere.  Mer info om dette kan man få av tannlegeforeningen eller av Saga Regnskap Hønefoss AS

Dersom ansatte i tannlegepraksis

Da blir du arbeidsgiver. Dette medfører en rekke plikter som du må sette deg inn i. Arbeidsmiljø, bedriftshelsetjeneste, Arbeidsgivers styringsrett, Arbeidsavtaler, Lønn, arbeidsgiveravgift, ferie og feriepenger, sykepenger, yrkesskadeforsikring, OTP, m.m.

Tove Fjeldstad Berglind
Seniorrådgiver

Kontakt våre eksperter 

- for tilbud og mer informasjon om hva vi kan gjøre for din virksomhet.

Ring 40 10 40 18  eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

 

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.