top banner image
 
 
 

Regnskap for konsulentbransjen

Erfarne rådgivere og konsulenter med spisskompetanse på regnskap for konsulentbransjen, som arkitekter, rådgivere og advokater.

Hjelp til regnskap og lønn 

 

Regnskapstjenester for bransjene som lever av å selge timer

I Azets har vi definert denne bransjen etter økonomiske prinsipper for måten de tjener penger på, kostnadsstrukturen og drift. Kort fortalt er det alle bransjer som lever av å selge timer, der lønn er den desidert største kostnaden og inntekten er basert på forbrukte arbeidstimer og kompetanse. 

Spesialister på konsulentvirksomheter

Azets har i mange år levert tjenester innenfor regnskap og lønn til nær sagt alle typer konsulentvirksomheter. Vi jobber selv i en bransje hvor innsatsfaktoren er timer. Typiske problemstillinger vi møter er integrasjon med ulike prosjektstyringsverktøy, likviditet, arbeidskontrakter av ulike typer og effektiv fakturering. Konsulentbransjen er også spesielt interessert i effektive rutiner, da også ledelsen ofte er operative og ønsker minst mulig administrativ tid.

 
Kontroll timer klokke

Kontroll på timer og fakturering er nøkkelen

Når du jobber innenfor konsulentbransjen selger du kompetanse, prosjekter og forbrukte timer. Selv om du selger pakkeløsninger, tjenester eller prosjekter, vil uansett timene ligge der og være kostnadsdrivende. Så det å ha kontroll på forbrukte timer og sørge for at faktura blir sendt, er nøkkelen til suksess.  

 

Prosjektstyring

Helt essensielt er det å ha kontroll på den største kostnadsposten. Dette kan gjøres ved å ha et godt prosjektstyringsverktøy. Azets samarbeider med flere aktører og har gode integrasjoner. Dette sikrer at data og informasjon som skal fra prosjektet til regnskap flyter enkelt og effektivt. Dette kan for eksempel være faktureringsgrunnlag som skal faktureres av Azets.

Vi har gode systemer for prosjektstyring via våre partnere.

Lønn

Et område som henger nært sammen med prosjektstyring. Lønnsomhet og priser vil måles med utgangspunkt i kostnadsbasen og forventet inntekt. Da kommer man ikke utenom lønnskostnaden. En annen utfordring er at det ofte er ulike kontrakter, da enkeltbedrifter vil trenge fleksibilitet. Dette gjør at det opereres med alt fra faste ansatte til innleide og freelance.

Med våre lønnstjenester får du en leverandør med solid kompetanse på lønns- og HR-området. Vi produserer lønn for en rekke bedrifter med ulik antall ansatte og har systemer for å effektiv innrapportering av lønnsgrunnlag.
Hånd mottar penger

Likviditet

Likviditet for denne bransjen handler først og fremst å fakturere forbrukte timer fortløpende, slik at penger kommer inn, før lønn til konsulentene skal betales ut. Det hersker noe ulik praksis i de forskjellige yrkene. Advokater og mange kommunikasjonsbyråer har løst dette med å bruke retainer hvor pengene betales inn forskuddsvis, andre fakturerer forløpende eller per måned,  mens andre igjen tar betalt for ferdig levert prosjekt. For siste gruppe kan likviditet fort bli en utfordring.

Få en systematisk likviditetsstyring som består av analyse og forslag til tiltak for å opprettholde en så god likviditet som mulig. Når dette blir gjort i tillegg til en god kontinuerlig regnskapsføring og fakturering, ruster det selskapet for god inntjening.

Juridisk bistand

Som kunde hos oss har du også tilgang på solid juridisk kompetanse. Våre eksperter kjenner eiendomsbransjen godt og kan hjelpe deg med en rekke temaer innenfor fast eiendom, slik som eiendomstransaksjoner, due diligence ved kjøp og salg av eiendom, utbyggingsavtaler, utleie og eiendomsoppgjør. I tillegg har vi kompetanse på en rekke andre områder:

 • Eierforhold og selskapsstruktur
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Kontraktsrett (leiekontrakter, leverandøravtaler m.m.)
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Styrearbeid og styreansvar
 • Pengekrav
 • Sivilprosess

Les mer om juridisk bistand hos vår partner Magnus Legal

    
    
    
    
Lovbok

Administrativ tid og effektivisering

Siden det er timer og kompetanse som selges, vil et typisk konsulentselskap ønske å ha lavest mulig timeforbruk på administrasjon. Azets’ hovedkompetanse ligger nettopp på effektiv administrasjon og økonomifunksjon. Vi kan gjøre en vesentlig andel av denne jobben, slik at du kan konsentrere deg om ditt fag, selge dine løsninger og levere best mulig kvalitet.

 

Rådgivning (advisory)

Verdiskaping. Involvering. Ekte engasjement. Azets Advisory utvikler og støtter virksomheter i deres vekst.

Se våre tjenester

PIl oppover
Tre digitale enheter oversikt Azets CoZone

Alt tilgjengelig på nett - sikkert og effektivt

Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til Azets Cozone. Gjennom denne nettportalen kan du administrere timer som er grunnlag for lønngrunnlag, laste opp bilag som ikke allerede er sendt inn elektronisk fra leverandører og godkjenne dokumenter for regnskap og lønn. En mengde rapporter på ulike nivåer er også tilgjengelig. Portalen er ditt samarbeidsområde mellom deg som kunde og dine kontakter på regnskap og lønn hos Azets.

 • Godkjenning av leverandørfakturaer
 • Fakturering av kunder
 • Rapportering av regnskapet på en mengde nivåer
 • Timelister - registrering og godkjenning
 • Reiseregninger og utlegg - ta bilde av kvitteringer underveis
 • Fildeling - sikkert og oversiktlig

Akkurat når og hvor du vil.

Møt noen av våre eksperter

Trude Brenden

“Noe av det viktigste for bedrifter som lever av å selge timer, og som arbeider prosjektbasert, er å ha et godt prosjektstyringsverktøy som sørger for at alle timer blir registrert, alle timer og kostnader blir fakturert, og at bedriften har god kontroll på prosjektenes lønnsomhet. Med dette på plass vil bedriften ha bedre forutsetninger for gode økonomiske resultater og fremtidig vekst.”

Trude Brenden, avdelingsleder

Hanne Ilhøy Ensrud ansatt i Azets

“Det er viktig med gode styringsverktøy som gir direkte kunnskap om bedriftens status. Vi bygger rapporter som er rettet mot bedriftens mål og gjør at vi kan overvåke utvikling og gjøre justeringen underveis gjennom nøyaktig og god kontroll. Vi bidrar med vår kunnskap og erfaringer for å hjelpe deg å styre bedriften mer effektivt og lønnsomt.”

Hanne Ilhøy Ensrud, rådgiver og autorisert regnskapsfører

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Kontakt oss gjerne

Ønsker du er prat om regnskap og lønn for timeførende konsulentselskaper? Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

Du kan også ringe:

40 10 40 18