Regnskap og lønn for helsesektoren
 
 
 

Regnskap og lønn for helsesektoren

Få bedre kontroll og full oversikt over økonomien i helseforetaket ditt. Azets leverer regnskap, lønn og økonomisk rådgivning skreddersydd for helsesektoren.

Finn ut mer

 

Kunnskapen du trenger

God økonomi gir bedre helse – og mer effektive helseforetak. Med Azets på laget får du lang erfaring og solid kompetanse, hjerte for ditt selskap og sterk gjennomføringsevne, i kombinasjon med markedets råeste teknologi. Våre mer enn 3.200 dedikerte medarbeidere, fordelt på over 80 kontorer i hele Norden, betjener flere enn 22.000 kunder.

Azets har i mange år levert tjenester innenfor regnskap og lønn til små og store bedrifter, konsern og ikke minst helseforetak. Vi betjener alt fra internasjonale virksomheter til små oppstartsbedrifter. Vi støtter kundene våre med råd og kunnskap om refusjonsordninger, skatt, mva, toll og valuta. Våre spesialister på strategisk rådgivning, kan også tilføre bedriften din verdi gjennom råd og hjelp til tryggere prosesser innenfor transaksjonsstøtte, internasjonalisering, skatterett og selskapsrett  og management for hire.

Systemer som effektiviserer

Helsesektoren har kritiske systemer som skal bidra til økt effektivitet. Timeregistrering for ansatte i legemiddelindustrien skal inn i lønnssystemet. Fakturagrunnlag skal inn til bokføring og fakturering i regnskapssystemet. I Azets har vi solid erfaring med å få systemene til å snakke effektivt med hverandre. Regnskaps- og lønnsdata samler vi en kundeportal der brukerne enkelt får tilgang til nødvendige data.

Alt tilgjengelig på nett - sikkert og effektivt

Ved å knytte deg til våre tjenester, får du tilgang til CoZone. Gjennom denne nettportalen kan du administrere timer som er grunnlag for lønngrunnlag, laste opp bilag som ikke allerede er sendt inn elektronisk fra leverandører og godkjenne dokumenter for regnskap og lønn. En mengde rapporter på ulike nivåer er også tilgjengelig. Portalen er ditt samarbeidsområde mellom deg som kunde og dine kontakter på regnskap og lønn hos Azets.

 • Godkjenning av leverandørfakturaer
 • Fakturering av kunder
 • Rapportering av regnskapet på en mengde nivåer
 • Timelister - registrering og godkjenning
 • Reiseregninger og utlegg - ta bilde av kvitteringer underveis
 • Fildeling - sikkert og oversiktlig

Akkurat når og hvor du vil.

 

CoZone app bilde

Hjelp og støtte i anbudsprosessen

Helse er en av største sektorene for innovative anskaffelser. Det kan imidlertid være vanskelig for leverandører å navigere innenfor regelverket. Vi utformer og kvalitetssikrer tilbud og er en støtte i forhandlinger. En god sparringspartner kan være akkurat det du trenger for å vinne anbud.

Stor bransje – store ambisjoner

Omtrent hver tiende innbygger arbeider i helsesektoren. Helseutgifter utgjorde cirka ti prosent av BNP i 2016. Bransjen er preget av store forskjeller både i størrelse og oppdrag: fra landets største arbeidsgiver Helse Sør-Øst RHF, til små medtech-firma med kun en håndfull medarbeidere.

Det forskes mer innen helsenæringen enn innen olje, mat, maritim og marine næringer til sammen. I 2016 eksporterte helsenæringen for 21,5 milliarder kroner. Det er utenfor Norge vi finner det store vekstpotensiale for bransjen. Vi vet at 80 prosent av alle bedrifter i helsenæringen har internasjonale ambisjoner.

Løser dine særegne utfordringer

Helsesektoren er preget av store forskjeller – både i størrelse og oppdrag. Alle bransjene har sine særegenheter. Nettopp derfor har vi utviklet dedikerte team med inngående kjennskap til akkurat din bransje.

 • Leger, tannleger, fysioterapeuter og lignende

Azets løser eksempelvis problemstillinger knyttet til merverdiavgiftsplikt og spørsmål om hvorvidt leiende tannleger (eller leger/fysioterapeuter) er næringsdrivende eller ansatte. Vi har kunnskapen du trenger om inntektsføring, kostnadsdeling, refusjoner fra det offentlige og fakturering.

 • Medtek

Azets dekker hele spekteret: fra konseptet Smart Accounting for de aller minste, til en egen internasjonal avdeling for de største eller de som har mye handel over landegrensene. Her kan vi løse dine utfordringer og gi råd knyttet til mva., toll og valuta.

 • Legemiddelindustrien/Life science

For produksjonsbedrifter bistår vi typisk med rådgivning knyttet til varebeholdninger og avskrivninger. Ved internasjonal handel leverer vi kunnskap og innsikt om mva-regler og toll inn.

 • Offentlig Helseforetak

I motsetning til mindre helsebedrifter, er større, offentlige helseforetak i større grad styrt av prosesser. Azets’ erfarne spesialister bryter ned prosessene i komponenter for å kunne effektivisere og ta over arbeidskrevende deler.

 • Helseorganisasjoner/foreninger

Azets har lang fartstid med å bistå organisasjoner. Typisk for organisasjonene er fakturering på ulike nivåer og med ulike krav. Azets sørger for riktig inntektsføring, likviditetsstyring og kontroll på kostnadene.

"Azets satser på helsesektoren. Våre spesialister har bygget opp gode rutiner og solid kompetanse på helserelaterte næringsvirksomheter. Du får tilført unik kompetanse og ny teknologi som forenkler arbeidet. Det frigjør tid til behandlingen av dine pasienter."

Thomas Bredal, salgssjef

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon og tilbud om regnskap ring 40 10 40 18

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.