Person som jobber i et regnskapsforetak
 
 
 

Regnskapsselskap

Azets Insight AS er et Regnskapselskap. Enhver som fører regnskap for andre skal være godkjent av Finanstilsynet.

Regnskapsselskapet

Regnskapsførerloven sier at enhver som fører regnskap for andre skal være godkjent av Finanstilsynet. Regnskapsføring omfatter i denne sammenheng alle deler av et regnskap, inklusiv for eksempel lønnsregnskap.

Azets Insight AS er et regnskapsselskap. I dette ligger det at Azets løpende må oppfylle en rekke krav til kvalitet i lover, forskrifter og god regnskapsførerskikk. Som grunnlag for oppfyllelse av dette har Azets utviklet en Kvalitetshåndbok som inneholder rutiner og prosedyrer som skal sikre at selskapet oppfyller alle lovkrav og har god kvalitet i alle ledd i våre leveranser.   

For oppfylle lovkravet må et regnskapsselskap ha tilstrekkelig mange statsautoriserte autoriserte regnskapsførere. Det er også et krav i loven til faglig oppdatering, som våre autoriserte regnskapsførere er forpliktet til å følge.

Kravet om autorisasjonen gjelder både for regnskapsførere som driver gjennom enkeltpersonforetak og i selskapsform.

Kvalitet på regnskapsfører

Alle Azets' regnskapsførere følger rutinene og prosedyrene i vår kvalitetshåndbok. Dette gjør vi for å sikre at alle krav og standarder til et autorisert regnskapsførerselskap følges til enhver tid. 

Her kan du få oversikt over regnksapskontorene som er registrert Regnskapsselskap og følger alle krav til et Regnskapsselskap Regnskapskontor Azets