Inkassotjenester
 
 
 

Purring- og inkassotjenester

Sørg for å ha penger på bok.

Et automatisert innfordringssystem gir deg full kontroll på likviditeten i selskapet ditt.

Få en gratis demo

Alle selskaper trenger å få inn penger fra kundene sine til riktig og avtalt tid. Det er rett og slett avgjørende for å sikre bedriftens kontantstrøm og likviditet. Da trenger man også  en solid metode for å håndtere både purringer og inkasso.

Sammen setter vi opp et system som er tilpasset din bedrift og bransje. I enkelte bransjer er det behov for å sende purringer med purregebyr umiddelbart etter første forfall, mens det i andre bransjer er ønskelig å godkjenne purringene før de sendes ut. Dette tilpasser vi til kundens spesifikke behov. Vi går nøye igjennom historikk, fordringsmassen og situasjonen selskapet befinner seg i når det gjelder likviditet og kontantstrøm.

syncing.svg

 Automatiserer innfordringsløpet

kunder som betaler ved forfall

Økt kundemasse som betaler på forfall

checklist.svg

Strukturert og profesjonell prosess

I samarbeid med våre kunder setter vi opp grunnsystemet, slik at både purring og inkasso går automatisk etter de kriterier som er satt opp. Disse kriteriene kan også endres, ved endrede behov for selskapet.

Amili by Visma

Vår samarbeidspartner

Amili by Visma leverer tjenester innen fakturering, purring og inkasso. Selskapet ligger langt fremme på utvikling av automatiserte tjenester, men er også profesjonelle med personlig kontakt når det er behov for det. Alt for å sikre at penger kommer inn til avtalt tid, slik at selskapet kan sikre likviditeten.

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang

La oss gi deg en introduksjon til systemene, tjenestene og fordelene. Fyll ut skjema, så tar vi kontakt. 

Du kan også ringe  40 10 40 18  


Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 hverdager mandag - fredag

 

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.