Rinar Leite og Ole Øyen
 
 
 

Karabin­gruppen har blitt en del av Azets

Sammen danner Azets og Karabingruppen et av Norges største ekspertmiljøer innen rådgivning, teknologi og forretningstjenester.

Karabingruppen er et norsk rådgivningsfirma med mer enn 110 ansatte og en sterk kompetansebase i flere kundesegmenter i Norge. Etter oppkjøpet styrkes Karabingruppen og Azets til å bistå kunder i hele Norge. 

 

Runar Leite

Dette oppkjøpet er en strategisk viktig satsing for oss, og representerer et taktskifte i bransjen. Vi styrker oss med selskaper som over tid har vist en unik evne til å skape gevinst for sine kunder.

– Jeg er stolt over å få Karabingruppen som en del av Azets fordi vi har en felles ambisjon om å spille våre kunder enda bedre. De er spesialister på sine felt, har høye ambisjoner og sterke relasjoner inn i en krevende bransje. Dette er verdier som gjenspeiler seg i hvordan Azets jobber og tenker, sier administrerende direktør Runar Leite i Azets Insight.

karabingruppen-part-of-azets.svg

Karabingruppen består av fire selskaper:

Karabin er et ledende digitaliserings- og forbedringsselskap med spesialister på forbedring med høyt kunnskapsnivå og lidenskap. 

Sans er et designselskap spesialisert på å skape forbedringer og dokumenterte verdier av design. De består av erfarne UX og tjenestedesignere. 

Valent leverer spisskompetanse innen HR og økonomifag til alle bransjer, og består av svært erfarne konsulenter fra roller som CEO, CFO, controller og revisor. 

Impello bistår ambisøse selskaper med vekst og verdiutvikling gjennom M&A, strategisk og finansiell rådgivning. 

 

Karabingruppen hadde en samlet omsetning på over 150MNOK i 2021, fordelt på Karabin, med 103MNOK, Sans med 24MNOK, Valent med 14MNOK og Impello med 22MNOK. Karabingruppen har hatt over 25 prosent årlig vekst og forventer en ytterligere økt veksttakt som en del av Azets. 

Sammen med våre kunder har vi skapt dokumenterte verdier for 8,1 milliarder så langt, når vi nå fortsetter reisen sammen med Azets.

Ole Øyen, administrerende direktør i Karabin

– Azets er en teknologileder i bransjen og har tydelige vekstambisjoner med fokus på sine kunder innenfor rådgivning og ansatte for å bygge en svært sterk organisasjon. Azets bidrar med ressurser og markedsledende teknologi slik at vi kan fortsette vår vekst og utvikling av effektive løsninger for våre kunder, og denne transaksjonen vil gjøre oss i stand til å levere større og mer komplekse prosjekter i fremtiden, sier Ole Øyen, administrerende direktør i Karabingruppen.

Tett samarbeid mellom Karabingruppen og rådgivningsmiljøet i Azets

Azets og Karabingruppen har identifisert en rekke samarbeidsområder samt potensiale for oppbygging av nye forretningsområder. Karabingruppen vil samarbeide tett med det eksisterende rådgivermiljøet i Azets. Vi skal optimalisere bruk av ressurser og dele kompetanse og erfaring. Fremover ser vi for oss flere felles satsningsområder hvor vi kan benytte og optimalisere den kompetansen som allerede finnes på tvers av selskapene. Et eksempel på dette er å utnytte potensialet knyttet til rådgivning og teknologi.   

 

Vi er et fremtidsrettet kompetansehus, noe som gjør dette oppkjøpet til en svært god match for Azets og Karabingruppens kunder og ansatte

Runar Leite, administrerende direktør i Azets Insight AS

 

Azets kjøper alle aksjene i Karabingruppen og de fire datterselskapene. Karabingruppen fortsetter som egen virksomhet under dagens navn, og vil samarbeide tett med andre virksomheter i Azets-konsernet.

Her kan du lese mer om Karabingruppen

Her kan du lese pressemeldingen om oppkjøpet