Veiarbeid
 
 
 

Mesta får folk fram – sammen med Azets

Veigiganten Mesta og Azets har samarbeidet siden høsten 2015. I en bransje preget av sterk konkurranse og lave marginer, har lønn og regnskap fra Azets hjulpet Mesta til en mer effektiv forretningsdrift.

– Mesta får folk fram. Det er slagordet vårt. Fagarbeiderne våre ute på veien og anleggene og våre underleverandører gjennomfører dette i praksis hver eneste dag. Transaksjonene dette genererer er effektivt håndtert av Azets. Azets har også en direkte innvirkning på at vi får folk frem.

Ordene tilhører Lars Erik Istad, konsernregnskapssjef i Mesta. De ønsket en dyktig og samarbeidsvillig partner som kunne utnytte investeringene i systemer og prosedyrer og videreutvikle disse. Valget falt til slutt på Azets.

Viktig  med en partner som til enhver tid er oppdatert på reglene

Mesta er opptatt av å ha en profesjonell partner som både sikrer at selskapet er fullt oppdatert på regelverk, og som alltid jobber for enda bedre løsninger.

– Lønns- og regnskapsleveransen er som melk og brød, men man må alltid være åpen for at det finnes smartere og bedre løsninger for å håndtere transaksjonene. Videre må vi forholde oss til mange premissgivere og overholde regelverk. Derfor er det er viktig å ha en profesjonell partner som sikrer at vi er oppdaterte på regelverk og jobber for å finne de beste løsningene. Den partneren fant vi i Azets, sier regnskapssjefen.

Må være på tå hev

Mesta opererer i en bransje med lave marginer. Derfor er selskapet avhengige av å være fremoverlente. Mesta må til enhver tid være skjerpet for å kunne møte konkurransen fra både nasjonale og internasjonale aktører.

– Kundene stiller naturlig nok også stadig større krav, noe vi hilser velkommen, men som også skjerper oss ytterligere. Entreprenørbransjen jobber målrettet for et inkluderende og ryddig arbeidsliv gjennom blant annet arbeidsvilkår. Vi er blant annet sertifisert på ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 Miljø. Kravene til helhetsansvar, inkluderende arbeidsliv og bærekraftige løsninger hjelper oss i konkurransen om de marginene som ligger der.

En robust leveranse

Sammen fikk Mesta og Azets til en avtale med de rette mekanismene – som holder Mesta årvåkne slik de må være for sine kunder – og som selvsagt også stiller store krav til kvaliteten på leveransen fra Azets.

– Pris er alltid en viktig faktor, men også alt det som indirekte gir gevinst er viktig i en så stor leveranse. Både av lønns- og regnskapstjenester og for drift og vedlikehold av vei og anlegg. Balansen Azets har mellom faglig kompetanse i Norge og i utlandet, gir en robust leveranse av høy kvalitet, mener Istad.

Tillit er alfa og omega

Et godt samarbeid er ifølge Istad tuftet på eierskap, tålmodighet og tillit. Det bygges blant annet gjennom at man stoler på hverandre og er trygg på rammene.

– Når man ser at alle bidragsytere tar eierskap, kommer disse verdiene på plass raskt. Systematisk jobbing og litt tålmodighet bidrar til en smidig og god avvikling av leveransen. Det synes jeg vi har fått til sammen med Azets, sier han.

Mer effektivitet og bedre presisjon

Mesta hadde behov for elektronisk sporbare systemer for blant annet balansedokumentasjon og avstemminger. Istad påpeker at Azets sin profesjonelle holdning til å løse utfordringen med egen løsning – og løsninger fra 3. part – for å sikre at Mesta blir mest mulig konkurransedyktige, har vært bra.

– Dette har fjernet behovet for fysiske permer, som ikke er særlig effektivt med en leveranse som gjøres fra flere lokasjoner. Mappestrukturer på servere som ikke er tilgangsstyrte i detalj og sporbare er eliminert. Dette gir økt kvalitet og presisjon i den økonomiske rapporteringen.

Jobber for teknologiske fortrinn

Selv om Azets ikke har tatt sikkerhetskurset (“Vi viser vei”), er Istad tydelig på at selskapet som er Regnskapsselskap, registrert i Finanstilsynet, har de kursene og kravene til etterutdanning som bidrar til at de “er der fremme”.

– Sammen med Azets jobber vi dessuten med å legge sten på sten for å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen og være elektroniske. Sammen viser vi vei, avslutter konsernregnskapssjefen i Mesta. 

 

Utfordring:

Hadde behov for en dyktig samarbeidspartner som kunne utnytte investeringene i systemer og prosedyrer. Kompetanse stod som et sentralt krav.  

 

Løsning:

Å overlate regnskaps- og lønnsproduksjonen til en partner med dokumentert kompetanse, også innenfor IT, som er vant til å håndtere store og komplekse kunder.

 

Resultater:

 • Full trygghet på lover og regler

 • En robust leveranse av høy kvalitet

 • En prisgunstig leveranse

 • Økt kvalitet og presisjon i den økonomiske rapporteringen

 • Ledelsen kan konsentrere seg mer om forretningsutvikling

 • En mer effektiv forretningsdrift

 

Mesta i et nøtteskall:

Mesta er en totalleverandør av drift og vedlikehold av vei. Selskapet er en sentral bidragsyter til at kritisk infrastruktur holdes i gang, og jobber for at alle skal komme seg trygt hjem. En viktig suksessfaktor er HMS. Slagordet “Jeg bryr meg” bygger blant annet på et sikkerhetskurs og har gitt svært gode resultater for Mesta.

 • Ansatte: 1600 – og ca. like mange underentreprenører

 • Omsetning: 4,5 milliarder kroner

 • Lokasjon: I hele Norge

 • Visjon: “Vi viser vei”

 • Slagord: Mesta FÅR FOLK FRAM.

happy customer

Noen kunder om Azets

Azets har kunder fra ulike bransjer og størrelser på selskapene. Vi har kunder over hele landet fra Tromsø i nord til Mandal i sør. Vi har samlet en liten oversikt over noen av våre kunder, der de forteller hva de har å si om kundeforholdet.

Finn ut hva noen av våre kunder sier

Hjelp til regnskap og lønn?

Azets er et selskap som leverer programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR, consulting og rekruttering på over 50 steder i Norge. Opplev tjenestene, prøv de smarte løsningene og få verdifulle råd fra våre spesialister.

Ring oss også gjerne på telefon:

40 10 40 18

eller send inn forespørselen i skjemaet.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.