Malco maler Kunde Azets
 
 
 

Denne generasjonsbedriften skal bli Norges ledende på overflatebehandlinger

 

Håndverkerfirmaet Malco er en generasjonsbedrift som i dag huser 40 ansatte. Målet deres er å levere upåklagelig service og solid håndverk til alle kunder – uansett om det er for store bedrifter eller små, private kunder. I dag er bedriften en del av et konsern som satser på å bli Norges ledende på overflatebehandlinger, og de jobber fortsatt målrettet for å gi hver eneste kunde det lille ekstra.

 

En allsidig leverandør 

Håndverkerfirmaet Malco er en generasjonsbedrift som i dag huser 40 ansatte. Målet deres er å levere upåklagelig service og solid håndverk til alle kunder – uansett om det er for store bedrifter eller små, private kunder. I dag er bedriften en del av et konsern som satser på å bli Norgesledende på overflatebehandlinger, og de jobber fortsatt målrettet for å gi hver eneste kunde det lille ekstra.

Når vi pusser opp kjøkkenet til «fru Olsen» skal hun oppleve at vi gjør en like god jobb som når vi er ute på store prosjekter.

- Jeg mener vi jevnt over leverer god kvalitet og gode tjenester. Jeg er trygg på at det vi påtar oss løses på en profesjonell måte, uavhengig av størrelse. Vi er veldig stolte av vår lange historie, våre dyktige håndverkere og den jobben alle gjør, forteller den sindige sørlendingen.

Malco leverer tjenester både til større nybygg og boliger og de bidrar til rehabilitering og oppussing i private-, nærings- og offentlige bygg. Kjerneområdet er Stor-Kristiansand, men de opererer i hele Agder. Morten understreker at de ikke begrenser seg til et spesielt marked eller en type kunde – målet er å være allsidig.

Malco3.jpg

 

Teamjobbing er grunnsteinen i bedriften

Den daglige lederen er opptatt av bedriftskultur og mener det er avgjørende at folk har det bra på jobben. Dette kan trygt sies å ha resultert i et godt arbeidsmiljø folk trives i. Av de 40 ansatte i Malco er det mange som har vært der i mange år, men ingen slår den ene medarbeideren som har jobbet med dem i hele 45 år!

Vi har alltid prøvd å skape samhold, tilhørighet og trivsel. Teamjobbing er grunnsteinen i driftsmodellen vår.

Våre folk har høy kompetanse, de jobber selvstendig og har en fleksibel arbeidshverdag. Vi har faste arbeidstider, men vi mener det er viktig å gi fleksibilitet til den enkelte ut fra deres hverdag. Dette bygger på gjensidig tillit og respekt, og det fungerer veldig bra, forteller Morten.

 Han legger til at han mener det er viktig at de ansatte blir hørt i arbeidsprosessene, deres kunnskap er sentral når oppgaver skal løses. Håndverkere er selvstendige arbeidstakere, og her får den enkelte mye ansvar og løser oppdragene i egen regi. De ordner alt fra kundekontakt, avtaler og selve utførelsen til oppfølging i etterkant.

 – Vi kunne ikke holdt på slik vi gjør i dag om alle måtte følges opp hele tiden. Heldigvis har vi en gjeng med veldig flinke håndverkere. Alle har en rolle å fylle, og alle må oppleve at deres rolle betyr noe for organisasjonen. Jeg har tro på at vi som sitter mye inne på kontoret er lydhøre overfor de som er ute og utfører arbeidet. Det betyr mye, forteller han ivrig.

 

Samhold er ferskvare

Malco rekrutterer hele tiden lærlinger til bedriften, det er både viktig for å fornye seg i faget og for miljøet innad. Når lærlingene er ferdige med læretiden er det et ønske at de går over i fast stilling, og det har mange også gjort.

 – Vi er et klassisk håndverksfirma, og vi ønsker å bygge videre på det vi har her. Dermed blir de godt voksne i bedriften viktige kulturbærere overfor de nye som kommer inn hos oss. Det handler om måten de unge blir møtt på, inkludert og gitt oppgaver i teamene våre. Samhold er ferskvare, så dette er en naturlig del av vår kultur, sier han.

I dag er aldersspennet blant de som jobber der fra 17- 65 år. I tillegg er faren til den daglige lederen fortsatt aktiv i Malco. 

– Her kan alle lære noe av hverandre. Min far på 73 år er stadig innom. Han har vært her et helt liv og han synes fortsatt det er spennende å komme hit, følge med på det som skjer og delta i arbeidet. Jeg er svært stolt over vår stabile arbeidsstokk og den store aldersspredningen, sier Morten.

 Det har ikke bare vært solskinn gjennom Malcos 25 år, de har hatt økonomiske opp- og nedturer, som de fleste andre bedrifter. Det har vært perioder hvor de har opplevd at faget har vært nedprioritert, og de har stått i omstillingsfaser med bratte læringskurver hvor de har gått litt for fort frem og dermed snubla litt.

– Vi har valgt å være tro mot vårt konsept som bygger på faget og den kompetansen vi har, og vi har erfart at det blir etterspurt i det lange løp. Vår suksessoppskrift er å bygge et godt rykte og holde ut i det lange løp, ha evne til å omstille, ha en god internkultur og alltid ha godt håndverk i bunn. Vi opplever nå at det generelt er større fokus på godt håndverk innen vårt område, og ikke minst at det er en spennende yrkesvei for de unge, sier han.

For Malco ligger alt i servicen. Service handler om å forstå hva kunden trenger og levere på det. Man må komme til avtalt tid og levere kvalitet i alt man gjør. 

Morten understreker hvor viktig det er at håndverkere er seg tilliten verdig når de slipper inn i kontorfellesskap der det jobbes og når de får komme helt inn i det private når de er hjemme hos folk. Det gjelder å være på tilbudssiden og forstå hvordan man best mulig kan hjelpe kunden. Han trekker frem en av malerne som har jobbet der i mange år som et spesielt godt eksempel på dette: 

 – Denne maleren er opprinnelig en baker, og disse ferdighetene ble nødvendige å by på en gang han var på et oppussingsprosjekt i en større bolig. Mens han malte veggene i stua fikk han med seg at familien slet noe fryktelig med et bakeprosjekt på kjøkkenet. Maleren vår tok av seg malehanskene og gikk inn på kjøkkenet, og der instruerte han bakingen til kaka sto ferdig. Den ble kjempefin og kunden var storfornøyd. Det ble starten på et livslangt forhold mellom oss og kunden, sier Morten med et smil.

 

Vil bli bygge-Norges ledende konsern innen overflate

For nærmere syv år siden gikk Malco sammen med totalt 15 bedrifter og startet Håndverksgruppen, som i dag er en kjede som leverer innkjøp, skaffer avtaler og utfører oppdrag. Det har skapt spennende muligheter og i fjor ble Håndverksgruppen et eget konsern satt sammen av 40 bedrifter fra Svalbard til Kristiansand. Målet er å bli Norges ledende konsern innen overflate som maling, gulvbelegg, mur og fliser.

– Malco driver som før, men er nå en del av Håndverksgruppen. Det har vært en spennende, fremtidsrettet reise og denne reisen har vært et høydepunkt for oss.

De siste årene har Malco benyttet seg at Azets på både regnskap og lønn. Da de ble en del av konsernet, var det ekstra viktig for dem å ha en samarbeidspartner på økonomi i ryggen, som både kunne sparre og svare på spørsmål som dukket opp, men også som en kvalitetssikring.

 – Det ble veldig viktig i overgangen å sikre at alt innen økonomi og lønn ble ivaretatt på riktig måte. Det var helt gull å ha Azets med på laget under denne fusjonen. Vi har brukt dem på lønn og regnskap i flere år, og kommer til å fortsette med det. Vi er en håndverkerbedrift og det er deilig å kunne fokusere på det vi kan best, og så kan Azets gjøre det samme, sier Morten fornøyd.

 

malco_web.jpg

Det ble veldig viktig i overgangen å sikre at alt innen økonomi og lønn ble ivaretatt på riktig måte. Det var helt gull å ha Azets med på laget under denne fusjonen.

Morten Normann Daland, daglig leder i Malco AS

Fakta om samarbeidet

Hva har Azets levert av tjenester?

Vi har brukt Visma business siden 1996, og vi startet med en mellomløsning der jeg gjorde regnskapet selv og de leverte programvare. Det fungerte veldig bra, og gradvis overtok de alle regnskapsfunksjonene. De siste årene har de stått for både lønn og regnskap hos oss.

Hvilke utfordringer har Azets løst?

De har vært en utrolig viktig støttespiller de siste årene i prosessen der vi ble en del av et større konsern. Det har betydd mye for oss å ha en stor og solid aktør i ryggen med kompetanse og evne til å løse utfordringene etter hvert som de kom. Vi har også gjort en bedriftsintern fusjon der vi skilte ut taktekking, og da var de en viktig medpartner for å gjøre det ryddig.

Hvordan fungerer samarbeidet med Azets – noe spesielt dere vil trekke frem?

Vi er en såpass stor bedrift at vi trenger en aktiv medspiller og en god samarbeidspartner, og ikke bare en passiv tjeneste. Det får vi med Azets. Det betyr mye for oss at vi har en aktiv rådgiver som kommer med innspill og ivaretar at alle lover og regler blir fulgt. Det stilles strenge krav til rapportering på innhold og form, og det går smertefritt når vi har en så solid partner. Vi er en håndverksbedrift og er glade for å kunne ha fokus på det.

Hjelp til regnskap og lønn?

Azets er et selskap som leverer programvare og tjenester innen regnskap, lønn, HR, consulting og rekruttering på over 50 steder i Norge. Opplev tjenestene, prøv de smarte løsningene og få verdifulle råd fra våre spesialister.

Ring oss også gjerne på telefon:

40 10 40 18

eller send inn forespørselen i skjemaet.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

Stolt av kundene våre

Azets har kunder på regnskap og lønn og hele landet innen de fleste bransjer og størrelser på bedrifter. Her kan du lese noen andre historier.

Gründerbedriften som ble lønnsom på under et halvt år

Nuvu gjør digitale løsninger mer menneskelig

Les mer om Nuvu

Bedriften som fikk Porsche til Porsgrunn

Fra enmanns-bruktbutikk til leverandør av premiumbiler 

Les mer om Autostrada