Person som jobber i autorisert regnskapsførerselskap ARS
 
 
 

Regnskapsforetak

Azets Insight AS er et autorisert regnskapsførerselskap - ARS. Enhver som fører regnskap for andre skal være autorisert av Finanstilsynet.

Autorisert regnskapsfører via Finanstilsynet

Regnskapsførerloven sier at enhver som fører regnskap for andre skal være autorisert av Finanstilsynet. Regnskapsføring omfatter i denne sammenheng alle deler av et regnskap, inklusiv for eksempel lønnsregnskap.

Azets Insight AS er autorisert regnskapsførerselskap og vi krever høy kvalitet i vår leveranse. Vi har også mange autoriserte regnskapsførere. For å sikre at alle krav og standarder til et autorisert regnskapsførerselskap blir fulgt til enhver tid må alle Azets regnskapsførere følge rutinene og prosedyrene i vår kvalitetshåndbok. Vi kan dermed levere regnskap, lønn og økonomisk rådgivning av høyeste kvalitet. 

For oppfylle lovkravet må et regnskapsførerselskap ha tilstrekkelig mange autoriserte regnskapsførere. Det er også et krav i loven til faglig oppdatering, som våre autoriserte regnskapsførere er forpliktet til å følge.

Kravet om autorisasjonen gjelder både for regnskapsførere som driver gjennom enkeltpersonforetak og i selskapsform.

Kvalitet på regnskapsfører

Alle Azets' regnskapsførere følger rutinene og prosedyrene i vår kvalitetshåndbok. Dette gjør vi for å sikre at alle krav og standarder til et autorisert regnskapsførerselskap følges til enhver tid. 

Her kan du få oversikt over alle autoriserte regnskapsførerkontorene i Azets - Regnskapskontor i Azets