top banner image
 
 
 

Hvordan skape vekst og innovasjon på samme tid?

Azets har bidratt med en artikkel i DN-bilaget "Hele Norges økonomisjef". Bilaget er utgitt av Regnskap Norge og fronter regnskapsføreren som foretrukne rådgiver i spørsmål om regnskap og økonomi. 

Administrerende direktør i Azets Insight AS, Runar Leite bidro med en artikkel om vekst og innovasjon.

 

Ved å fokusere på helhetsbildet for kunder ønsker vi å bane vei gjennom samarbeid på tvers av våre fagfelt. 

Runar Leite, adm. dir. Azets Insight

Azets er et kompetansehus som leverer tjenester innen regnskap, HR, IT-løsninger, forretningsutvikling, rekruttering, ux- og tjenestedesign, samt bistår ambisiøse selskaper med vekst og verdiutvikling gjennom M&A, strategisk og finansiell rådgivning.

Mennesker og teknologi er vår kjerne. Vi omgir oss med folk som ønsker å lære, utforske, stille spørsmål og vokse i et miljø som legger vekt på kreativitet og samarbeid. 

– Vi har lenge fokusert på å legge et stødig og sterkt grunnlag for å bygge opp Azets som et kompetansehus. Ved å samle ekspertteam i forskjellige avdelinger, fra programvareutvikling til kundeservice, sitter vi med kunnskap og kompetanse vi ønsker å dele med andre. Vårt mål er å skape løsninger som gir tydelig forbedring i folks hverdag, og dette er en kontinuerlig utvikling, forteller Leite.

Azets er et internasjonalt selskap, men våre eksperter er lokale, med lokal kunnskap, fordelt på over 50 kontorer på tvers av Norge. 

Bedrifter som ønsker å starte avdelinger utenlands kan få god bruk for våre tjenester innen lønn og HR som spesialiserer seg på tilpasning av lover og regler over landegrenser. Her får bedriften veiledning både på internasjonalt nivå og lokalt, med strategier som gir maksimalt utnyttelse for bedriften. Vår spesialitet er å kunne tilby alt som trengs for at akkurat din bedrift skal ha verktøyene til å utvikle seg.

Små, mellomstore, og store bedrifter kan alle finne tjenester hos oss som passer deres behov. Dette gjelder for både offentlige og private selskaper, så vel som nyetablerte bedrifter og konsern. Vi tar i betraktning hva hver kunde trenger, og legger så en plan som passer. Når en kunde ønsker oss velkommen inn i samarbeidet, får de mer enn bare programvare og løsninger som gjør bedriften mer effektiv, de får også tilgang til råd og veiledning fra ekspertmiljøer hos oss. 

Vi ønsker at våre kunder skal føle seg trygge og sikre på at deres bedrift er i gode hender, og nøkkelen til dette er god kommunikasjon. Azets står parat med et bredt spektrum av kunnskaper og vokser selv ved å finne nye løsninger til nye problemer. Sammen utvikler vi oss og samler erfaring vi begge kan dra nytte av. 

 

For oss er det svært viktig å være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. Et samarbeid bygget på tillit, med kompetanse som grunnmur.

 

– Hos oss skreddersyr vi løsning og oppfølging til hver enkelt kunde. Med fokus på lokal kunnskap, styrket av nasjonal leveranse bruker vi våre ulike fagfelt på tvers for å gi kundene våre et best mulig resultat. For oss er det svært viktig å være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. Et samarbeid bygget på tillit, med kompetanse som grunnmur. Det vet vi er avgjørende for å virkelig komme tett på bedriften og avlaste, slik at de kan gjøre det de er best på, mens vi kan spille dem enda bedre, sier Leite.

Vi har fulgt med på arbeidsplassens utvikling, og spesielt de siste årene. Det er tydelig at vi er på dørstokken til en teknologisk revolusjon, med store forandringer i hvordan vi tenker om oppgaver. Automasjon tar stadig mer av repetitive oppgaver, og som et resultat har den enkelte ansatte mer tid til å fokusere på oppgaver som trenger kreativitet og løsningsmodus på tvers av fag. Azets har lenge sett potensialet i retningen vi går i, og ønsker å lede denne utviklingen ved å satse sterkt på teknologiutvikling. Med investering i robotisering, digitalisering, automasjon og maskinlæring (AI), i tillegg til å lytte til hva kundene våre ønsker, vil vi bane veien for mer effektive prosesser. 

Vår programvare er designet for å være en støtte som bedrifter av alle størrelser kan lene seg på i hverdagen. Pålitelige prosesser som kalkulerer og ferdiggjør oppgaver i bakgrunnen, raske og enkle måter å være i kontakt med kollegaer og klienter, eksperthjelp kun et klikk unna, så vel som trygg fildeling- og lagring, er essensielt for enhver bedrift. I en verden i stadig endring er kvalitet i alle ledd viktigere enn noen gang. Det handler om tillit til kompetanse og løsninger. Slik bidrar vi til at våre kunder kan fortsette å utvikle seg, innovere og vokse. 

 

Vi ønsker å være en langsiktig og strategisk rådgiver for våre kunder. Det er vi gjennom dyktige mennesker, teknologi og stadig utvikling.

 

Stikkord for oss er fleksibilitet og innovasjon. Azets har samlet kompetanse og erfaring nok til å bane vei for nye løsninger. Vi ser hvordan den moderne arbeidsplassen stadig er i endring og hvordan dette former økonomi og arbeidsmiljø. Mange bedrifter vil nå større potensiale ved å sette ut tjenester de selv ikke har kjernekompetanse på, eller ha store tids- og effektivitetsbesparelser ved å finne de riktige løsningene som tillater utvikling. Det er her Azets kan være en viktig bidragsyter på veien. 

– Azets og Karabingruppen har en bred fagkompetanse som spenner seg fra alle typer økonomitjenester til prosessstøtte og design. Gjennom dette kan vi dokumentere gevinster på vegne av våre kunder på over 8,1 milliarder gjennom Karabingruppen alene. Vi ønsker å være en langsiktig og strategisk rådgiver for våre kunder. Det er vi gjennom dyktige mennesker, teknologi og stadig utvikling, sier Leite.

Her kan du lese hele bilaget med alle artikler. Du finner Azets artikkel på side 20.

Artikkelen fra Azets i bilaget:

2022_05_Azets_RegnskapNorge_DN_520x360_5mm_utfall.png