En forpliktelse for arbeidsgiver

I internasjonale arbeidsforhold er det vanlig å inngå avtaler om nettolønn. Det vil si at arbeidstaker og arbeidsgiver har inngått en avtale om at den ansatte skal ha en fast netto utbetalt lønn. Samtidig har arbeidsgiver påtatt seg en forpliktelse til helt eller delvis å betale arbeidstakers skatter.

Vanlig for både norske i utlandet og utenlandske i Norge

Nettolønnsavtaler er vanlig både når norske ansatte stasjoneres i utlandet for sin arbeidsgiver, og når en arbeidsgiver ansetter utenlandsk arbeidskraft for jobb i Norge.

Nettolønn og rapportering

Selv om det er inngått en nettolønnsavtale rokker ikke det ved det faktum at grunnlaget for skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal baseres på bruttolønn. Det samme gjelder beløpet som som skal rapporteres i a-ordningen.

Arbeidsgiver har et ansvar for å grosse opp avtalt nettolønn til en bruttolønn (oppgrosset beløp). Nettolønnsordninger er ikke lovfestet i norsk skatte- og avgiftsrett, men baserer seg på praksis.

Oppgrosset beløp er grunnlag for arbeidsgiveravgift. Differansen mellom oppgrossingsgrunnlaget og oppgrosset beløp er skatten. Denne skatten skal arbeidsgiver betale inn som forskuddstrekk.

Oppgrossing må foretas for hver lønnsperiode, og rapporteres i a-meldingen for hver måned det er betalt en slik nettolønn.

Det er viktig å merke seg at en nettolønnsavtale er en privatrettslig avtale som ikke fritar arbeidstakeren for ansvaret for levering av skattemelding og betaling av fastsatt skatt overfor skattemyndighetene. Det er derfor viktig med klare avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved slike nettolønnsordninger.

    
    

Vi hjelper din bedrift gjennom å:

  • Kartlegge eksisterende rutiner og retningslinjer
  • Utarbeide nye rutiner og retningslinjer for virksomheten
  • Planlegge og prioritere innhold
  • Implementere personalhåndboken i virksomheten

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 21.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema