Norske arbeidstakere stasjonert i utlandet

Mange arbeidsgivere stasjonerer ansatte i utlandet for kortere eller lengre perioder. For en ansatt kan det å bli stasjonert i utlandet for sin arbeidsgiver være en fin erfaring, men kan også fort vise seg å bli utfordrende, både jobbmessig og ikke minst i forhold til offentlige plikter.

For at et slikt stasjoneringsopphold i utlandet skal bli vellykket er det viktig å planlegge godt og være godt forberedt.

Det er mange plikter som oppstår, både for den ansatte og ikke minst for den arbeidsgiveren som sender ut en ansatt. Arbeidsgiveren har blant annet plikter i forhold til:

 • Skattetrekksplikt

 • Trygdeforhold

 • Forsikringer

 • Rapportering av lønn i a-meldingen i Norge

 • Rapportering av lønn i arbeidslandet?

 • Skal arbeidsgiver dekke skolegang for barn som blir med?

 • Med mer

Det er også viktig å være klar over at arbeidstakeren kan oppleve språkutfordringer, utfordringer ift kultur.

    
    

Vi hjelper din bedrift gjennom å:

 • Kartlegge eksisterende rutiner og retningslinjer
 • Utarbeide nye rutiner og retningslinjer for virksomheten
 • Planlegge og prioritere innhold
 • Implementere personalhåndboken i virksomheten

Kontakt våre eksperter

Ring 40 10 40 18

Åpningstider hverdager:
kl 8.00 - 21.00 mandag-torsdag
kl 8.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Send kontaktskjema