Gjør bedriften attraktiv med gode forsikringsordninger

Enkelte forsikringer er lovpålagte, slik som yrkesskadeforsikring for ansatte, men det finnes også flere typer forsikringer som mange bedrifter i Norge velger å tilby sine ansatte. Gode forsikringsordninger er et ansattgode og vil kunne bidra til å gjøre bedriften mer attraktiv for arbeidstakere. Personalforsikringer vil gi dine ansatte en ekstra sikkerhet om noe uforutsett skulle skje med dem eller deres familie.

Det kan være lurt å ta en vurdering av hvilke forsikringer som kan være aktuelle for din bedrift innenfor personal-, skade og ansvarsforsikring. Innhent tilbud fra flere leverandører og vær nøye med å sammenligne hva de ulike forsikringene inneholder.

Eksempler på andre forsikringsordninger:

  • Personalforsikring; kan normalt omfatter yrkesskade, ulykke og annen sykdom

  • Gruppeliv; som gir erstatning til ansattes etterlatte ved dødsfall

  • Reiseforsikring; f.eks gjelde både private reiser og tjenestereiser, samt at de også kan omfatte ektefelle og barn

  • Behandlingsforsikring/Helseforsikring; som sikrer ansatte rask behandling dersom de blir utsatt for en ulykke eller blir syke

Hva kan Azets hjelpe deg med:

  • Spørsmål om yrkesskadeforsikring og annen forsikring

  • Finne leverandører av ulike forsikringer

  • Levere ansattopplysninger til forsikringsselskap

  • Innrapportere skattepliktige forsikringer på ansatte

Interesse

Kontakt oss

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR

Ring 40 10 40 18

Åpningstider
08.00 - 21.00 mandag-torsdag
08.00 - 16.00 fredag 

eller send inn skjema, så tar vi kontakt. 

Kontakt for hjelp til lønn og HR