Outsourcing lønn

La Nordens ledende leverandør av outsourcingstjenester effektivisere lønnsfunksjonen din.

 

Kontakt oss

 
Trygt

Trygt

Effektivt

Effektivt

Fleksibelt

Fleksibelt

Kompetanse

Kompetanse

Derfor er outsourcing av lønn et godt alternativ

Outsourcing av lønnsfunksjonen er et godt alternativ når du ønsker å effektivisere prosessene i virksomheten din. Velg mellom å outsource enkelte eller flere av prosessene til en profesjonell aktør innenfor lønn og HR. 

Outsourcing kan gjøres veldig enkelt, men det kan også kreve grundige analyser og vanskelige vurderinger internt. Der oppgavene er mange og påvirker flere avdelinger i selskapet, er det behov for en lengre og grundig tankeprosess. Dersom behovet for outsourcing er mindre og veldig tydelig definert, vil det naturlig nok kreve en kortere og enklere prosess.

Vi vet at ulike virksomheter har ulike behov. Derfor hjelper vi deg med å identifisere løsninger for en optimal løsning for outsourcing – skreddersydd for virksomheten din.

Seks grunner til å outsource lønnsoppgavene

 

1. Bli mer effektiv

Vi streber etter å skape minimal administrasjon for kunden gjennom stadige forbedringer og bruk av effektive systemer og prosesser. Ved å outsource oppgavene, vil din interne HR ansatte og ledelsen frigjøre tid til å fokusere på strategisk tenkning og utvikling av virksomheten.  

2. Fokus på kjernevirksomheten

Lønn er et fagfelt som kan være både kostbart og utfordrende å ha internt. Outsourcing gjør det mulig å fokusere på å arbeide strategisk med HR og utvikle din kjernevirksomhet.

3. Mindre sårbar

Med outsourcing trenger du ikke å bekymre deg for sykdom, fravær i ferieperioder, eller nyansettelser på lønnsområdet.  

4. Forbedret fleksibilitet

Outsourcing gjør det enkelt å skalere tjenesten opp eller ned i henhold til dine behov.  

5. Høyere kvalitet

En outsourcingspartner på lønn jobber for én ting - å levere lønnstjenester så effektivt og sikkert som mulig. Ettersom dette er vår kjernevirksomhet, vi investerer i teknologi og prosesser, gjør det oss i stand til å levere våre tjenester så effektivt som mulig. Din bedrift vil også dra nytte av våre lønnseksperters erfaring og strategisk rådgivning.  

6. Mer verdi

Det kan virke som om timeprisen for en lønnskonsulent er høyere enn for en egen ansatt. Men når du tar hensyn til alle andre kostnader, for eksempel utvikling og vedlikehold av programvare og IT, alltid være oppdatert på ny lovgivning og beste praksis, og de faste kostnadene ved egen avdeling,  kommer outsourcing ut positivt i de fleste tilfeller.

Tidkrevende og sårbart

Å følge med på lønnslover og -regler til enhver tid krever utdanning, erfaring og kontinuerlig oppdatering av lønnsmedarbeiderne dine. Hvem kan steppe inn ved akutt sykdom eller ferieavvikling? Det er mange krav forbundet med å opprettholde og videreutvikle et høyt faglignivå på de ansatte.

Gjennom å outsource lønnsfunksjonen til Azets, sikrer du deg solid faglig kompetanse og sparring med alltid oppdaterte fageksperter fra et av Norges sterkeste lønnsmiljøer. Vi har alltid tilgjengelige ressurser som står klare til å ferdigstille korrekt lønn til riktig tid.

Tidkrevende og sårbart

Bedre kostnadsbilde 

Mer fleksibilitet og bedre kostnadsbilde

I en lønnsfunksjon er det hektiske perioder med stor aktivitet og perioder med mindre aktivitet. Når du velger outsourcing betaler du kun for oppgavene utført. For virksomheter i vekst og utvikling kan det være vanskelig å tilpasse organisasjonen deretter. Ting skjer raskt og det er vanskelig å følge med. Det medfører rett og slett voksesmerter. I slike tilfeller er det trygt å ha en oppdatert fagekspert i bakhånd – som alltid er fleksibel.

Gode punkter å ta med ved en prosess for outsourcing

 • Virksomhetens ledelse skal være dedikert og nøye vurdere alle fordeler og ulemper
 • Definer den eller de medarbeidere som skal være ansvarlige fra virksomhetens side
 • Sett opp KPIer og mål for outsourcing-samarbeidet. Det er viktig å kunne måle om samarbeidet blir en suksess
 • Det  skal være tillit til den potensielle outsourcingspartneren. Vær spesielt oppmerksom på at outsourcingspartneren forstår din virksomhets utfordring og kultur
 • Få innhentet relevante referanser og en forsikring om at outsourcingspartneren er den rette for deg
 • Behandling av data – hvordan sikres virksomhetens data i et outsourcingsamarbeid?
 • Avstem forventningene. Tenk ikke kun økonomi, se også på leverandørens erfaringer fra lignende oppgaver og innsikt i bransjen
 • Definer de viktigste delene i et samarbeidet. Hva er virksomhetens suksessfaktorer? 
 • Bli enige om en tidsplan som inneholder milestones og ansvarsfordeling
 • Sørg for at kontrakten inneholder en felles godkjent Service Level Agreement som detaljert beskriver de enkelte driftsoppgaver, frekvensen for utførelsen og de ansvarlige
 • Tenk kommunikasjon inn i prosessen. Hvem skal informeres om hva og når, hvis beslutningen om outsourcing har blitt tatt?

Kontakt våre eksperter

- for tilbud og mer informasjon innen lønn og HR kan du ringe 40 10 40 18 eller sende inn skjema under.

Åpningstider: 
kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer.

Jeg er klar over at jeg kan lese mer om hvordan Azets behandler mine personlige data her. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.